Byströmsö (suomeksi)

Byströmin nuortenpalvelut tahtoo

Strömsön keskelle Oulun kaupunkia

Front row: Waged Arabi (left) and Katarzyna Plewa. Back row: Pramod Guruprasad (left), Ville Hämäläinen, Antti Lehto, Clément Le Meur and Kasra Ariyaeimehr.
Eturivissä: Waged Arabi (vas.) and Katarzyna Plewa. Takarivissä: Pramod Guruprasad (vas.), Ville Hämäläinen, Antti Lehto, Clément Le Meur and Kasra Ariyaeimehr.

Strömsö on kylä, jossa kaikki tehdään hyvin, kaikki kääntyy hyväksi ja kaikilla on hyvä olo. Byströmin nuortenpalvelut auttaa nuorisoa työllistymiseen, terveyteen ja harrastuksiin liittyvissä asioissa ja kaikenlaisissa arkipäivän huolissa, ja tahtoo nyt rakentaa Strömsön Oulun kaupunkiin.

Lisäisikö vetävä ja hyödyllinen sovellus yhteyden tunnetta nuorten ja Byströmin työntekijöiden välille?

 

Kasra Ariyaeimehr (left) and Manish Maharjan in Mid-Pitch.
Kasra Ariyaeimehr (vas.) ja Manish Maharjan Mid-Pitchissä.

Byströmsö-sovellusta ideoi tänä keväänä Demolassa kahdeksan opiskelijaa. Intialainen ohjelmistoinsinööriopiskelija Pramod Guruprasad opiskelee Saksassa ja tämän vuoden Suomessa. Hänellä oli erityinen syy hakea Demola-projektiin.

– Halusin tutustua suomalaiseen työkulttuuriin, nähdä kuinka asiat täällä käytännössä hoidetaan. Demolassa olen nähnyt, miten opiskelijat etsivät työtä, ja mitä mahdollisuuksia ja kykyjä heillä on.

IMG_3742Byströmsö-tiimi on iso, mutta toimii hyvin. Tiimi kokoontuu säännöllisesti ja väliaikana pidetään yhteyttä Facebookin kautta. Tärkeintä hyvässä yhteistyössä on kuitenkin erilaisten taitojen huomioon ottaminen.

– Jokaisella on jotain tehtävää, ja jokaisella on erilainen tehtävä, kertoo Waged Arabi. Hän opiskelee kulttuuriantropologiaa samoin kuin Ville Hämäläinen.

– Opiskelemme kaikki eri aineita, ja jokainen voi käyttää projektissa omaa asiantuntemustaan.

Teollisen muotoilun opiskelija Katarzyna Plewa on kotoisin Puolasta. Hän suunnittelee sovelluksen layoutin.

IMG_4517Nepalilainen Manish Maharjan ja iranilainen Kasra Ariyaeimehr opiskelevat informaatioteknologiaa. Heitä auttavat sovelluksen koodaamisessa Antti Lehto, joka opiskelee tietojenkäsittelytiedettä, ja sähköinsinööriopiskelija Clément Le Meur Ranskasta.

 

design-17Byströmsö-projekti ei ole ollut helppo, mutta tiimi on taistellut voittaakseen.

– Aluksi asiakas halusi toteuttaa ”suuren unelman”. Hän ei tiennyt täsmälleen, mikä se olisi, ja alku oli vaikea. Nyt asiat ovat edenneet, ja puhumme konkreettisemmista asioista, kertoo Katarzyna.

IMG_4797Asiat lähtivät liikkeelle, kun tiimi keskusteli Demola-fasilitaattori Simo Kekäläisen kanssa. Kyselylomake synnytti muutoksen.

Ville ja Waged suunnittelivat kyselylomakkeen kuullakseen, mitä tietoa nuoret kaipaisivat sovellukseen, ja tiimi lähetti lomakkeen Oulun yläastelaisille.

– Halusimme kysyä suoraan kohderyhmältä, mitä he haluavat. Vastauksissa ei ollut suuria yllätyksiä, mutta se antoi meille jotakin, mistä lähteä liikkeelle.

Demosovellukseen tiimi sisällyttää kolme palveluominaisuutta ja liittää niihin kartan.

BlogiesittelyC

Byströmsö-tiimi pitää asiakastaan Jukka Vasamaa ennakkoluulottomana ihmisenä. Kaikilla on hänestä jotain hyvää sanottavaa.

– Hän osallistuu kokoontumisiimme ja on todella sitoutunut projektiin. Hän luottaa meihin ja uskoo, että osaamme tehdä tämän. Hän tuntee vaikeutemme ja tietää, kuinka ratkaisemme ne.

Kuulostaa suomalaiselta työkulttuurilta parhaimmillaan.

 

Blogin kirjoittaja Raija Kurki

on Oamkin journalistiopiskelija,

joka seuraa kevään ajan

Demola-projektiryhmien etenemistä.

Byströmsö (in English)

Byström youth services wants to be

Strömsö in the city of Oulu.

Front row: Waged Arabi (left) and Katarzyna Plewa. Back row: Pramod Guruprasad (left), Ville Hämäläinen, Antti Lehto, Clément Le Meur and Kasra Ariyaeimehr.
Front row: Waged Arabi (left) and Katarzyna Plewa. Back row: Pramod Guruprasad (left), Ville Hämäläinen, Antti Lehto, Clément Le Meur and Kasra Ariyaeimehr.

Strömsö is a Finnish village, where everything is done well, turns out well and feels well.  Byström youth services wants to be Strömsö in the city of Oulu. It informs, counsels, cares and helps young people in employment and health affairs, hobbies and all kind of sorrows of everyday life.

Would an attractive and useful app enhance the sense of community feeling among the youth and youth service providers?

Kasra Ariyaeimehr (left) and Manish Maharjan in Mid-Pitch.

Eight students work on the Byströmsö-app this spring. Software engineering student Pramod Guruprasad from India studies in Germany but this year in Finland. He had an exact reason to apply for Demola.

– I wanted to know what kind of work culture you have in Finland, how things exactly are done here. In Demola I have seen what students do when they search for a job, what kind of freedom and skills they have.

IMG_3742The Byströmsö-team is big, but they work very well together. They meet regularly and in the meanwhile stay connected on Facebook. However, the most important thing in cooperation is the distinction of skills and strengths.

– Everybody has something to do, everybody has different tasks, says Waged Arabi. She studies cultural anthropology like Ville Hämäläinen.

– We study different subjects so we can use our own expertise to bring value to our team.
Katarzyna Plewa from Poland studies industrial design and plans the app’s layout.

IMG_4517Manish Maharjan from Nepal and Kasra Ariyaeimehr from Iran study information technology. They will be coding the app with the help and consult of Antti Lehto, who studies information processing science, and electrical engineering student Clément Le Meur from France.

design-17Byströmsö-project has not been easy. The group strives to win.

– In the beginning the client wanted us to make their big dream come true. They did not know exactly what they wanted, and the beginning was difficult. But now things have moved forward and we’re discussing concrete things and ideas, says Katarzyna.

IMG_4797Things started moving when the team talked to Demola facilitator Simo Kekäläinen. The change came with a questionnaire.

Ville and Waged planned a questionnaire asking what kind of features and information young people want to get with the app. The team sent the questionnaire to pupils at secondary schools in Oulu.

– We wanted to directly ask the target market what they want. There were not big surprises in the answers, but it gave us something to rely on.

The demo-app will consist of three features and a map service.

BlogiesittelyC

The Byströmsö-team thinks their client Jukka Vasama is an open minded person. All team members have a really positive impression on him.

– ­­­­­­He wants to attend our meetings and is really involved in this project. He relies on us and believes we can do something. He knows our difficulties and how we solve them.

Sounds like Finnish work culture at its best.

 

Original text: Raija Kurki

Translation in english: Raija Kurki and Simo Kekäläinen.

Unique Edu-Experience (suomeksi)

Vieraanvaraisuus vaatii aikaa.

Aikaa järjestyy suunnittelemalla.

Bruno Gisan and Alida Ines Ouandji
Bruno Gisan ja Alida Ines Ouandji

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilla on positiivinen ongelma: he saavat enemmän vieraita kuin oikeastaan ehtisivät ottaa vastaan. Toiveissa olisi paitsi virkistää vierailijoiden ajatuksia uusilla näkökulmilla tarjota myös unohtumattomia elämyksiä ja edistää kansojen välistä yhteistyötä.

Valitettavasti opettajilla ei ole aikaa kaiken tämän suunnitteluun. Kellä olisi?

No, Demolan Unique Edu-Experience -tiimillä tietenkin. Heidän tehtävänsä on muovata vetovoimainen konsepti päivää pitemmille kasvatusväen vierailuille.

 

IMG_4623Alida Ines Ouandji tuli Oulun yliopistoon Kamerunista. Hän opiskelee maisterin tutkintoa kansainvälisen kasvatuksen ja globalisaation ohjelmassa.

– Hain Demolaan, koska haluan luoda jotain uutta, uuden konseptin tai jotain muuta uutta. Ei teoreettista vaan oikeasti luoda todellisen prototyypin.

Japanilainen Konomi Sato on vaihto-oppilas ja opiskelee suunnittelua ja innovaatioteoriaa Oulun yliopistossa.

– Olen kiinnostunut Suomen kasvatusjärjestelmästä ja valitsin tämän projektin oppiakseni sitä. On myös kiinnostavaa kehittää innovatiivisia ideoita yhdessä eri maista tulevien ihmisten kanssa.

Unique Edu-Experiencen kolmas jäsen on espanjalainen Bruno Gisan, joka opiskelee kansainvälisessä opettajakoulutuksessa.

Tiimiläisillä on kiireitä muidenkin kuin Demola-opintojen parissa, joten projekti antaa runsaasti kokemusta myös työn organisoinnista. Alkujaan tiimissä oli kaksi jäsentä enemmän, mutta aikapulan vuoksi he joutuivat keskeyttämään.

IMG_4012– Yhteistyö tiimin jäsenten kanssa on ollut hiukan vaikeaa, mutta se on hyvää kokemusta minulle. Motivaatio ja priorisointi on yksilöstä kiinni, ajattelee Konomi.

Myös Alida näkee tilanteen myönteisen puolen.

– On ollut vaikeaa järjestää tapaamista, jossa kaikki olisivat yhdessä. Se hidastaa asioiden etenemistä, mutta tähän asti olemme minun mielestäni tehneet hyvää työtä.

 

Alida on innostunut projektista. Hän haluaisi sen olevan asiakkaalle käyttökelpoinen, ja pitää siksi eteenpäin menemistä tärkeänä.

– Olen innoissani myös, koska kehitämme tässä ohella yrittäjätaitoja. Loppujen lopuksi tuote ei välttämättä ole sellainen kuin asiakas haluaisi, tai se vaatii ehkä edelleen työstöä, mutta tiedän joka tapauksessa saavani työstä tyydytystä, koska olen saanut ottaa sen vastaan, pistää sen alkuun ja saattaa sen päätökseen. Projektin päättyessä olen joka tapauksessa oppinut paljon näistä asioista ja juuri se on tärkeää.

IMG_4021

Unique Edu-Experiencen asiakas on Eija Ruohomäki. Hän on erittäin sitoutunut projektiin ja tekee säännöllisesti yhteistyötä tiimin kanssa.

– Yritämme tavata viikoittain ja esitellä Eijalle etenemistämme. Samalla kuulemme, mitä hän työstämme ajattelee. Teemme työtä yhdessä.

 

Blogin kirjoittaja Raija Kurki

on Oamkin journalistiopiskelija,

joka seuraa kevään ajan

Demola-projektiryhmien etenemistä.

Unique Edu-Experience (in English)

Hospitality takes its time.

Designing creates time.

Bruno Gisan and Alida Ines Ouandji
Bruno Gisan and Alida Ines Ouandji

The City of Oulu Education and Cultural Services have a positive problem: They get more visitors than they actually can receive. They wish the visits should not only stimulate the visitors’ mind with new perspectives, but also offer unforgettable experiences and foster collaboration between the nations.

Unfortunately teachers don’t have enough time to arrange all this. Who would?

Demola Unique Edu-Experience Team, of course! Their challenge is to design an attractive concept for longer-than-a-day educational visits in the City of Oulu.

 

IMG_4623
Konomi Sato and Alida Ines Ouandji pitching.

Alida Ines Ouandji came to University of Oulu from Cameroon. She is doing her master’s thesis in international education and globalisation programme.

– I attended Demola because I wanted to get an experience of creating something new; a consept or a product. Nothing theoretical but actually creating a real, concrete prototype.

Konomi Sato is an exchange student from Japan studying design thinking and innovation theory at the University of Oulu.

– I’m interested in Finnish education system so I chose this project in order to learn from it.  It is also interesting to make innovative ideas with people from other countries.

The third member of the Unique Edu-Experience is Bruno Gisan from Spain. He studies intercultural teacher education.

 

IMG_4012All team members are busy with studies and so Edu-Experience-team gets very much experience in organizing their working. In the beginning there were two other members in the team too, but they were not able to continue due to lack of time.

– Co-operation with team members is a bit difficult, but it is a good experience for me. Motivation and prioritization depends on individuals, Konomi thinks.

Alida also has a positive mindset.

– It has been difficult to get everybody together. It makes things go ahead slower, but I think so far we have been doing a good job.

Alida feels excited about the project. She wants it to be useful for the client, and therefore it is important to move forward with it.

– I also feel exited because we are developing entrepreneurial skills. In the end the product may not be what the client wants or maybe it is something we have to continue working on. Anyway I know I will have fulfilment from my work, because I have been able to take this, start it and then finish it. After completing the project I have learned a lot of these things, and that’s important.

IMG_4021

Unique Edu-Experience’s client Eija Ruohomäki is very committed to the project and cooperates regularly with the team.

– We work together with her, We try to meet every week to show our progress and hear what she thinks about it.

Original text: Raija Kurki

Translation in english: Raija Kurki and Simo Kekäläinen.

E-Learning Revolution (suomeksi)

Opiskelu on peli,

jossa voittaa aina.

Mounib Mazouzi (left), Lyana Parzhetskaya and Simon Smith.
Mounib Mazouzi (vas.), Lyana Parzhetskaya ja Simon Smith.

SeGaBu* nostaa hyötypelit uusiin korkeuksiin. Verkko-opiskelusta tulee innostavaa, hauskaa, yhteisöllistä ja niin koukuttavaa, että jopa raskaan työpäivän tehnyt aikuinen odottaa opintoja virkistyäkseen.

Tämänhetkiset verkko-oppimisympäristöt eivät onnistu innostamaan, mutta mikäli se Demolan E-Learning Revolution -tiimistä on kiinni, oppimisen iloinen vallankumous alkaa jo tänä keväänä.

 

IMG_4651Lyana Parzhetskaya on kotoisin Venäjältä, mutta asuu nykyään Suomessa. Hän on jo aikamoinen hyötypelien asiantuntija.

–  Oulun yliopistossa tekemäni lopputyö käsitteli opettamista, hyötypelejä ja liiketoimintaa. Aiemmin olen tehnyt jo Venäjällä toisen lopputyön Venäjän, Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmistä.

Mounib Mazouzi Algeriasta ja Simon Smith Irlannista harrastavat tietokonepelejä ja opiskelevat tietotekniikkaa, Mounib yliopistolla ja Simon ammattikorkeakoulussa.

– Pidän pelillistetyistä asioista ja haluaisin työskennellä pelisuunnittelijana. Siksi tämä projekti liittyy myös omiin tulevaisuudensuunnitelmiini, kertoo Mounib.

Muut tiimin jäsenet ovat itävaltalainen Manuel Traxler ja kiinalainen Dora Wen. Senior Programmer ja tietokonegrafiikkataiteilija Vladyslav Kupriyenko opiskelee Simonin ja Mounibin tavoin tietotekniikkaa ja avustaa tiimiä projektissa.

 

Manuel Traxler
Manuel Traxler

E-Learning Revolution -ryhmä on edennyt hämmästyttävää vauhtia. Huhtikuu on vasta alussaan, mutta Lyanan mukaan ryhmä on jo tekemässä ideoistaan prototyyppiä.
– Joistain osista meillä on yksityiskohtaiset suunnitelmat, mutta jotkut osat vielä puuttuvat. Olemme vahva tiimi, ja meillä on kaikki tarvittava asiantuntemus demon luomiseen asiakkaallemme.

Aktiivisella ryhmällä on myös päämäärätietoiset asiakkaat, Anna Salomaa ja Heli Tolonen.

– Asiakkaat ovat Oamkin ja Kamkin henkilökuntaa, joten he tietävät, mistä Demola-projektissa on kysymys. Heillä on projektille myös EU-rahoitus, joten he ovat yhteistyössä tosissaan, kertoo Simon.

–  He ovat hyvin motivoituneita ideoistamme ja ratkaisuistamme. Se on tärkeää, sillä se motivoi myös meitä, Lyana lisää.

Lyana pitching on Feedback Fair
Lyana pitsaamassa Demolan Feedback Fair -tapahtumassa.

*SeGaBu (Serious gaming platform for business and education) -projektin omistavat Oulun ja  Kajaanin ammattikorkeakoulut, Suomen ammattikorkeakoulujen VirtuaaliAMK-verkosto ja Oulun yliopisto.

Oikaisu: Vladyslav Kupriyenkon nimi korjattu 11.4.2016 klo 16:51

 

Blogin kirjoittaja Raija Kurki

on Oamkin journalistiopiskelija,

joka seuraa kevään ajan

Demola-projektiryhmien etenemistä.

 

E-Learning Revolution (in English)

Studying is a game

you always win.

 

Mounib Mazouzi (left), Lyana Parzhetskaya and Simon Smith.
Mounib Mazouzi (left), Lyana Parzhetskaya and Simon Smith.

SeGaBu* wants to take the serious games to next level. They think studying should be innovative, gamified, fun, engaging and co-crerative, so that even an adult would be eager to study after a heavy working day. Right now e-learning platforms are far from interesting, but not very long, if it depends on the E-Learning Revolution -team of Demola.

 

IMG_4651Project manager Lyana Parzhetskaya who studies at the University of Oulu comes from Russia but lives nowadays in Finland. She is already a real expert in serious games.

– My master’s thesis was about teaching, serious games and business. But I have made also an other master’s thesis in Russia about educational systems of Russia, Finland and Germany.

Mounib Mazouzi from Algeria and Simon Smith from Ireland both study computor science, Mounib in the University of Oulu and Simon in the Oulu University of Applied Sciences. Both call themselves gamers.

– I like to gamify things and I would also like to become a game designer. So this project is related to my future interests, says Mounib.

Other team members are Manuel Traxler from Austria and Dora Wen from China.  Senior Programmer Vladyslav Kupriyenko studies computer science in the University of Oulu. He is a computer graphics artist and helps team in the project.

 

Manuel Traxler
Manuel Traxler

E-Learning Revolution team is amazingly active. It’s only the beginning of April but, according to Lyana, the team is already on the prototyping state of the project.

– We have detailed designs for some parts, but are still working on others. We are a very strong team and we have all the expertise needed to create a demo for our client.

The active team has also determined clients, Anna Salomaa and Heli Tolonen. Simon describes:

– Clients come from Oamk and Kamk so they know what’s going on, what they want and the process is also familiar to them. They have also EU-funding for this project, so they are serious about its success.

–  It’s very important that they are very motivated and interested in our ideas and solutions. That motivates us also, adds Lyana.

Lyana pitching on Feedback Fair
Lyana is pitching on Feedback Fair.

*SeGaBu (Serious gaming platform for business and education) is a project owned by Oulu and Kajaani Universities of Applied Sciences, Finnish Online Universities of Applied Sciences and the University of Oulu.

Correction: Vladyslav Kupriyenko’s name corrected 11.4.2016 16:50.

 

Original text: Raija Kurki

Translation in english: Raija Kurki and Simo Kekäläinen.

United by UNICEF (suomeksi)

UNICEF, yliopisto ja yritykset:

hyvät yhdessä!

Sanna Micklin, Noora Norman, Ebba Moilanen, Susanna Ruokamo ja Marian Tumanyan
Sanna Micklin, Noora Norman, Ebba Moilanen, Susanna Ruokamo ja Marian Tumanyan

 

UNICEF työskentelee lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. Entäpä jos yliopistot, liike-elämä ja kolmas sektori olisivat sen kanssa yhteistyössä ja hyötyisivät siitä itsekin? Kuulostaa ihanneratkaisulta, mutta olisiko se mahdollista?

 

Viisi Oulun ylipiston opiskelijaa on ryhtynyt ratkaisemaan ongelmaa: Ebba Moilanen ja Sanna Micklin opiskelevat kulttuuriantropologiaa, Susanna Ruokamo markkinointia ja Noora Norman taloustieteitä. Armenialainen Marian Tumanyan on kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkijaopiskelijana.

IMG_4548-2-2-2

Ebballa ja Sannalla oli varsin samanlaiset syyt hakea juuri tähän projektiin.

– Kehitysyhteistyö on meille tärkeää. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista työskennellä Unicefin kaltaisessa riippumattomassa järjestössä.

Sanna opiskelee lisäksi kansainvälisiä suhteita ja on opiskellut myös ulkomailla nähdäkseen, kuinka asiat toimivat eri maissa.

– Konsepti, joka yhdistää UNICEFin ja yliopiston oli ainoa, johon halusin hakea. Pidän sen haasteellisuudesta.

IMG_4725-2-3Marian sen sijaan oli kiinnostunut useammistakin projekteista.

– Kaikkein mieluisin projekti oli kuitenkin tämä, koska UNICEF on iso järjestö. On aina kiinnostavaa työskennellä yrityksessä, joka on tunnettu kaikkialla maailmassa.

 

Nooraa kiinnostaa projektin liiketoimintapuoli.

– Sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat kiinnostavat minua. Odotan oppivani myös työelämän taitoja kuten projektien hallintaa ja luomista.

Susannan mielestä projektissa on mielenkiintoisinta, kuinka ylipistoille ja yrityksille saadaan luotua yhteistyömalli.

IMG_4515-2– On tärkeää yhdistää liike-elämää ja opiskelijoita toisiinsa ja saada opiskelijat kiinnostumaan yrittämisestä.

– Minä ajattelen asioita liike-elämän kannalta: Mikä on taloudellisesti toimivaa? Eri tiedekunnissa ajatellaan eri tavoin, ja on hyvä, että meilläkin on erilaista tietoa. Kun haastattelemme tässä projektissa yrityksiä, minun kysymykseni ovat erilaisia kuin Sannan tai Ebban. Sillä lailla saamme laajemman näkökulman asioihin, sanoo Noora.

 

United by UNICEF -ryhmä ei ole vielä nähnyt kasvoista kasvoihin Annika Launialaa, joka on Suomen UNICEFin kansainvälisen vaikuttamis- ja ohjelmatyön päällikkö.

– Annika on luvannut tulla kevään aikana käymään Oulussa, mutta siihen asti pidämme kokoukset Skypessä. Se on kätevä. Hän antaa meille palautetta ja kertoo, mihin meidän pitäisi keskittyä ja mistä meidän pitäisi vielä hakea enemmän tietoa. On hyvä kuulla hänen näkökulmansa, sillä hän tietää mitä UNICEF tahtoo, ja neuvoo meille hyödyllisiä kontakteja ja linkkejä.

Koko ryhmä haluaa projektin menestyvän. Toivomus on, että projekti saisi jatkoa Demola-kevään jälkeen.

– Toivotaan, että näin käy! Kovasti ainakin työskentelemme sen eteen.

IMG_4495-2

 

Blogin kirjoittaja Raija Kurki

on Oamkin journalistiopiskelija,

joka seuraa kevään ajan

Demola-projektiryhmien etenemistä.

United by UNICEF (in english)

UNICEF, university and companies:

good together!

Sanna Micklin, Noora Norman, Ebba Moilanen, Susanna Ruokamo ja Marian Tumanyan
Sanna Micklin, Noora Norman, Ebba Moilanen, Susanna Ruokamo ja Marian Tumanyan

UNICEF promotes the rights and wellbeing of children. What if universities, businesses and third sector would all collaborate with UNICEF and at the same time benefit themselves also? Sounds like an ideal solution, but how to make things happen?

 

Five University of Oulu students are working on the solution. Ebba Moilanen and Sanna Micklin study cultural anthropology, Susanna Ruokamo marketing, Noora Norman economics and Marian Tumanyan, who comes from Armenia, is completing her doctoral studies in the faculty of education.

IMG_4548-2-2-2Ebba and Sanna have quite similar reasons for applying in this particular project.

– Developing cooperation is important for us. We are interested in working in independent organizations like UNICEF in the future.

 

Sanna also studies international relations and studied abroad in order to know how things work in different countries.

– The concept connecting Unicef with the university was the only project I wanted to apply for. I like it because it is so challenging.
Noora is interested in the business side of the project.

– I’m interested in social responsibility issues. Working life skills like project management and coordination were also my top reasons to apply for this project.

IMG_4725-2-3Marian was interested in several projects.

– I’m so happy to be a part of the UNICEF team, because it is a big organization. It is always interesting to work with a company that is recognized everywhere in the world.

 

Susanna thinks the most interesting part in their project is planning the collaboration model between universities and businesses

– It is important to bring businesses and students together and lead students to become entrepreneurs

IMG_4515-2

– I have a business mindset. I want to see what is economically beneficial. It’s important that our team has knowledge from various fields. In different faculties we think differently. For example my questions are different from Sanna’s and Ebba’s questions when we interview companies. In that way we get a much broader view of the things and learn from each other, says Noora.

 

United by UNICEF team has not met their client Annika Launiala, who is the Head of International Advocacy in Finnish Committee for UNICEF, face-to-face yet

– She has promised to visit Oulu during the spring, but until that we use Skype for the meetings.  It is very useful. She can give us feedback and tell what should we focus on and what we should learn more about. It is essential to hear her point of view because she knows what UNICEF wants and she can give us useful leads and contacts.

The whole group wants the project to be a success. They wish the project will be continued after Demola-spring.

– We hope so! We are working hard to achieve that!

IMG_4495-2

 

Original text: Raija Kurki

Translation in english: Raija Kurki and Simo Kekäläinen.

Library Showroom (suomeksi)

Paikalliset yritykset saavat palautetta

kirjaston asiakkailta.

Norhan Zamzam ja Flavie Le Reun
Norhan Zamzam ja Flavie Le Reun

Oulun kirjasto murtaa vanhat rajamuurit ja rakentaa yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Kirjaston ala-aulaan tulee tila, jossa asiakkaat voivat tutustua uusiin tuotteisiin ja palveluihin ja antaa niistä palautetta. Esittelypisteen voi purkaa, kuljettaa ja jälleen koota kätevästi, jos sitä tarvitaan muualle lainaksi.

Library Showroom -Demola-ryhmällä on vapaat kädet suunnitella tilan rakenteita ja tekniikkaa. Haasteeseen on tarttunut kuusi opiskelijaa. CV:n komistaminen ja kokemuksen hankkiminen on kaikille tärkeä syy osallistua Demola-projektiin.

Joni Makkonen
Joni Makkonen

Taloushallintoa yliopistossa opiskelevan Joni Makkosen päätökseen vaikutti myös mahdollisuus vahvistaa englannin kielen taitoa, sillä kansainvälisessä yhteistyössä projektit eletään englanniksi.

– Haluan oppia käyttämään taitojani, lisää puolestaan kulttuuriantropologian opiskelija Sara Tapaninen.

 

Martine Guinard
Martine Guinard

Etelä-Afrikasta kotoisin oleva Martine Guinard opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketoimintaa. Hän kiinnostui Demolasta, kun ystävät puhuivat siitä usein.

– Hain projektiin, sillä haluan tehdä jotain konkreettista enkä pelkästään kuvitella.

Muut ryhmän jäsenet ovat egyptiläinen rahoituksen opiskelija Norhan Zamzam, it-insinööriksi opiskeleva Tahar Mezouari Algeriasta ja Flavie Le Reun, joka opiskelee sähköinsinööriksi Oulun ammattikorkeakoulussa.

Sara Tapaninen
Sara Tapaninen

Library Showroom -ryhmän asiakas on Oulun kaupunginkirjasto, jota edustaa tapaamisissa projektikoordinaattori Katja Lehtonen. Yhteistyö on sujunut hyvin.

– Olemme saaneet palautetta aina nopeasti, kehuvat ryhmäläiset.

 

 

Blogin kirjoittaja Raija Kurki

on Oamkin journalistiopiskelija,

joka seuraa kevään ajan

Demola-projektiryhmien etenemistä.

 

Library Showroom (in english)

Library’s customers give feedback

to companies.

Norhan Zamzam ja Flavie Le Reun
Norhan Zamzam and Flavie Le Reun

Oulu City Main Library with nearly 200,000 visitors a year, wants to shake up the conventional views surrounding libraries by starting a new kind of partnership with local companies.

There will be a showroom in the library’s main entrance hall, where visitors will be able to test new products and services and give feedback to companies. The Showroom can be moved around and built again in other locations too.

Library Showroom Demola Team has been given free hands to plan the structure and technology for the showroom. Six eager students have taken up the challenge. Enhancing one’s CV and getting project management experience were just some of the reasons why Demola sparked their interest.

Joni Makkonen
Joni Makkonen

Joni Makkonen, who studies Economics and Management at the University of Oulu, wanted to improve his English skills since it’s the most important language used in all international communication.

– I want to recognize and put my skills to the test, adds Sara Tapaninen, student of cultural anthropology.

 

Martine Guinard
Martine Guinard

Martine Guinard comes from South Africa. She studies international business at the Oulu University of Applied Sciences and got interested in Demola when her friends talked about it so much.

– I applied to this project because I want to do something concrete, not just imagine.

Other members in this group are Norhan Zamzam, a finance student from Egypt, it-engineer to be Tahar Mezouari from Algeria and Flavie Le Reun from France, who studies electrical engineering.

Sara Tapaninen
Sara Tapaninen

Project coordinator Katja Lehtonen represents the team’s client, Oulu City Library. In true Demola co-creation spirit, the cooperation between the team and their project partner has been working exceptionally well

– We have always got speedy feedback from our project partner and it really helps us to go forward with our ideas, the group acknowledges.

 

Original text: Raija Kurki

Translation in english: Raija Kurki and Simo Kekäläinen.