Kategoria: "Kategoroimaton"

Tietoa hakijoille terveydentilaedellytyksistä röntgenhoitajaopinnoissa

Röntgenhoitajaopintoihin hakeville on yleisten terveydentilaedellytysten (http://www.oamk.fi/fi/koulutus/opiskelu-ja-elama/opiskeluturvallisuus-ja-soveltumattomuus-opintoihin/) lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia vaatimuksia magneettitutkimusopintojen… lisää »

Mitä opin ja miten opin - ajatuksia opintojen alusta

Röntgenhoitajaopiskelijan ajatuksia lisää »

Natiiviröntgentutkimuksia harjoittelemassa

Tammikuu ja helmikuussa tutkinto-ohjelman harjoitusluokka on ollut ahkerassa käytössä. Syksyllä 2014 aloittanut röntgenhoitajaopiskelijaryhmä aloitti syksyllä natiiviröntgentutkimusten teoriaopinnot, ja niihin liittyvät harjoittelutunnit… lisää »

Kuinka turvallinen säteilyn käytön harjoittelu aloitetaan Oamkissa?

  Ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijat aloittavat lääketieteellisen säteilyn käytön harjoittelun hyvin pian opintojen alkamisen jälkeen. Näin loppusyksystä opiskelijoilla on takana jo useampien viikkojen opinnot, ja he siirtyvät… lisää »