Avoimia työpaikkoja ultraääni- ja magneettihoitajille

Työpaikkailmoituksia seuraava on saattanut huomata, että terveysalan organisaatiot etsivät ultraääni- ja magneettihoitajia.  Kumpaakaan em. nimikettä ei löydy laista terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), joka luettelee suomalaiset terveydenhuollon tutkinnot. Myöskään Opintopolku.fi –sivulta ei löydy näihin nimikkeisiin liittyvää koulutusta. Miten siis voi opiskella tai pätevöityä ultraääni- tai magneettihoitajaksi?

Tällä hetkellä ultraäänihoitaja tarkoittaa useimmiten joko röntgenhoitajaa tai kätilöä, joka on suorittanut sonograferin erikoistumisopinnot (30 op) tutkintonsa jälkeen. Näitä opintoja ovat tarjonneet Oulun Ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Ultraäänitoiminta on laajaa, jonka vuoksi erilaisen tutkintotaustan omaavat ovat laajentaneet osaamistaan omalla alueellaan. Siten kätilöt ovat perehtyneet erikoistumisopinnoissa raskaudenajan ultraäänitutkimuksiin ja röntgenhoitajat muun muassa alavatsan alueen ultraäänitutkimuksiin. Tällä hetkellä sonograferiopinnot voi opiskella täydennyskoulutuksen kautta.

Magneettihoitajille ei ole ollut vastaavia erikoistumisopintoja, mutta röntgenhoitajakoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ja Suomen Röntgenhoitajaliitto ovat tarjonneet eri laajuisia ja sisältöisiä täydennyskoulutuksia röntgenhoitajille. Magneettitutkimusten osaajaksi kehittyminen vaatii pitkän perehdytysajan ja työpaikkailmoituksissa mainitaan usein hakijalta edellytettävän magneettitutkimusympäristössä hankittua työkokemusta.

Ultraääni- ja magneettihoitaja eivät siis ole tutkintoja ja pätevöityminen on tapahtunut röntgenhoitajan tai muun terveydenhuoltoalan tutkinnon jälkeen opiskelun ja työkokemuksen kautta. Ultraääni- ja magneettihoitajanimikkeille ei ole määritelty yhtenäisiä pätevyysvaatimuksia, vaan työnantaja voi määritellä pätevyysvaatimukset työhönottotilanteessa haluamallaan tavalla.

Miksi röntgenhoitajan rinnalle on otettu käyttöön nämä uudet nimikkeet? Vastavanlaisia esimerkkejä löytyy muualtakin terveysalalta. Röntgenhoitajien osalta asiaan on vaikuttanut kuvantamislaitteiden voimakas kehittyminen. Kuvantamistutkimuksilla saadaan entistä tarkempaa tietoa potilaan oireiden syistä tai sairauden paranemisesta, tämä on tullut esille erityisesti magneettitutkimusten osalta. Kaikilta tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvilta henkilöiltä vaaditaan yhä spesifimpää osaamista ja tämän seurauksena onkin tehty ”työnjakoa” eri kuvantamismenetelmien hallitsemiseksi.  Myös keskustelu tehtävienjaosta terveydenhuollon sisällä on vauhdittanut röntgenhoitajien työnkuvan laajenemista ultraäänitutkimuksiin. 

 

Anneli Holmström

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman tutkintovastaava 

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Toivomme blogiin kirjoituksia myös Vierailevilta kyniltä. Saimme kirjoituksen sädehoidossa työskentelevältä röntgenhoitajalta.

Monet radiografian- ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaan hakeutuvista kokevat olevansa teknisesti suuntautuneempia kuin mitä mielikuva esimerkiksi sairaanhoitajan ammatista antaa ymmärtää. Röntgenhoitajan ammattia varten fysiikan ja tekniikan oppiminen onkin iso osa peruskoulutusta. Koulutuksen ensimmäisen vuoden aikana tämä käy monelle hyvin ilmi, sillä säteilyn perusteiden ymmärtäminen vaatii useimmilta paljon uuden opiskelua.

Sädehoito on yksi säteilyn lääkinnällisen käytön muoto. Sädehoidossa röntgenhoitajan oma ammattitaito todella on käytössä isojen säteilyannosten ja tarkkojen hoitojen vuoksi. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja sädehoidossa työskenneltäessä pitääkin valmistautua oppimaan jatkuvasti uutta ja päivittämään omaa teknistä osaamista säännöllisesti. Röntgenhoitajilla on iso vastuu. Suurimman osan hoidoista röntgenhoitajat antavat siten, ettei lääkäri tai fyysikko ole välttämättä tavoitettavissa. Tällöin tulee osata arvioida potilaan hoitoasennon toistuvuutta ja analysoida hoidon tarkkaa osuvuutta. Kuten jo eläkkeelle jäänyt ylifyysikkomme sanoi, mikään tekniikka ei korvaa hereillä olevaa röntgenhoitajaa. 

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Toisaalta varsinkin Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) röntgenhoitajana sädehoidossa toimiminen on hyvinkin hoidollista, mikä tulee monelle yllätyksenä. Potilassuhteet ovat kokonaisuudessaan pitkäaikaisia, 3-8 viikkoa, vaikkakin yksi hoitokerta vie keskimäärin varttitunnin. Tämä mahdollistaa joskus hyvinkin läheisen suhteen muodostumisen röntgenhoitajan ja hoidettavan välille.  Röntgenhoitajan on ymmärrettävä säteilyn sivuvaikutuksien lisäksi myös lääkehoidon sivuvaikutuksia, veriarvojen merkitystä ja sekä osattava antaa ohjausta niiden itsehoitoon liittyen.

 Tärkeintä on, että osaa kohdata potilaan psykososiaalisena kokonaisuutena. Röntgenhoitajan pitää osata arvioida, mitkä asiat potilaan elämässä vaikuttavat siihen, että hoito saadaan annettua suunnitellusti ja täten voidaan taata mahdollisuus mahdollisimman onnistuneeseen lopputulokseen. Siihen sisältyy muun muassa potilaan sosiaalisen turvaverkon kartoittamista, taloudellisten asioiden tila, leikkauksien aiheuttamien liikerajoituksien huomioiminen, sairauden vaikutus seksuaalisuuteen, parisuhteeseen sekä lasten hyvinvointiin.   

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

OYS:n sädehoidon yksikössä hoidamme potilaita kahdessa vuorossa, sillä vastuullamme on huolehtia lähes puolen Suomen syöpää sairastavista potilaista. Hoitokoneita meillä on neljä ja tietokonetomografialaite sädehoidon suunnittelukuvantamisen apuna. Tulevaisuudessa magneettikuvauksen (MRI) osuus hoidon suunnittelussa kasvaa entisestään ja sen vuoksi on jo vuoden 2017 aikana tulossa uusi MRI osittain OYS:n sädehoidon yksikön käyttöön otettavaksi.

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Yksikössämme opiskelija pääsee oppimaan laadukasta ja turvallista sädehoidon antamista sekä yksilöllistä potilaan ohjaamista. Osastollamme on hyvät mahdollisuudet opiskella myös moniammatillista yhteistyötä, sillä potilaan hyvä hoito vaatii toimivaa yhteistyötä onkologin, fyysikoiden ja röntgenhoitajien välillä. Lisäksi opiskelija näkee tilanteita, joissa arvioimme,  onko potilaan hoidon kannalta olennaista tavata erityistyöntekijöitä kuten sosiaalityöntekijää, kuntoutusohjaajaa, ravitsemusterapeuttia tai psykiatrisen puolen ammattilaisia.

Sädehoidon yksikön porukan mielestä meillä on lähes täydellinen työpaikka: hyvä henki, mielekäs työ ja palkitsevaa vakavasti sairaan potilaan kohtaamista! Vastoin yleistä käsitystä, sädehoidon yksikössä on positiivinen ja toiveikas ilmapiiri, missä huumoria viljellään niin hoitajien kuin potilaiden kesken. Sen vuoksi ammattimme ei ole henkisesti niin raskasta kuin ulkopuoliset usein kuvittelevat: sädehoidon yksikössä annetaan parantavaan lopputulokseen johtavaa, tai huonoissa tilanteissa oireita helpottavaa ja elinaikaa lisäävää, sädehoitoa. Aina on toivoa ja meillä on hieno mahdollisuus välittää sitä konkreettisesti, ammattitaitomme mahdollistamalla turvallisella ja tarkalla sädehoidolla.   

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Vaihdossa korkealla pohjoisessa

Vaihdossa korkealla pohjoisessa

 Röntgenhoitajaopiskelijamme kirjoitus vaihdosta Norjassa

Pohjois-Suomessa kasvaneena oli vaikeaa uskoa, että vielä (todella paljon) korkeammalla leveyspiirillä sijaitsee iso ja eläväinen kaupunki Tromssa yliopistoineen ja yliopistosairaaloineen. Ennakkoluulot takuuvarmasta kulttuurishokista ja venäläinen uimakoulu (sekaan vain ja onnea) –tyyppisestä opiskelijavaihdosta olivat aivan turhia. Norjalaisten lämmin vastaanotto ja skandinaavinen elämäntyyli saivat maastamuuton tuntumaan lähinnä muutolta naapurikylään.

Tromssassa sijaitseva University Hospital of North Norway (UNN) tarjoaa laajat erikoissairaanhoidolliset palvelut koko Pohjois-Norjan väestölle sekä alueella matkaileville ulkomaalaisille.  UNN tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että ihmiselle tarjotaan ensiluokan tason hoitoa mahdollisimman lähellä omaa asuinpaikkaa. UNN:lla on sairaalat Tromsssassa, Harstadissa, Narvikissa sekä Huippuvuorilla. Tämän lisäksi alueella toimii neljä psykiatrian keskusta. Lisäksi UNN operoi alueella toimivaa hätäkeskusta, lukuisia ambulanssiasemia sekä vastaa hoitohenkilökunnasta ilmassa toimivan ambulanssipalveluiden osalta. Noin 5 900 henkilöä työllistävä organisaatio onkin alueen suurin työnantaja.

UNN:n tarjoamat laajat erikoissairaanhoidolliset palvelut tarkoittavat myös erikoisosaamista röntgenhoitajien osalta. Röntgenhoitajakoulutus (Radiograf utdanning) suoritetaan Norjassa yliopistossa. Röntgenhoitajaksi voi opiskella viidessä eri yliopistossa. Yliopistoja ovat NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet), Högskolen i Söröst-Norge, Högskolen i Oslo og Akershus, Högskolan i Bergen sekä Norjan pohjoisin yliopisto Norges arktiske universitet. Koulutus kestää kolme vuotta ja sisältää 180 opintopisteen verran teoriaopintoja sekä harjoitteluita. Röntgenhoitajan tutkintoa voi jatkaa myöhemmin maisterintutkinnon parissa. Maisterintutkinto käsittää 120 opintopistettä ja opintojen pääpaino on magneettitutkimuksissa.

Maisterintutkinnon lisäksi valmistunut röntgenhoitaja voi suorittaa erikoistumisopintoja. Opintojen laajuus vaihtelee modaliteetin mukaan. Sädehoidon, magneetin sekä ultraäänitutkimusten erikoistumisjakso kattaa opintoja 60 opintopisteen edestä, TT ja digitaalinen kuvankäsittely 30 opintopisteen, sekä mammografia 15 opintopisteen verran. Erikoistumisella tiettyihin modaliteetteihin halutaan viedä henkilökunnan osaamista astetta syvemmälle tasolle. Tämä tarkoittaa erikoisosaamista potilaan hoidon kannalta ja (ulkopuolisen nuuskijan näkökulmasta katsottuna) motivoituneita työntekijöitä.

Vaihdossa korkealla pohjoisessa

Norges arktiske universitetet eli UiT sekä UNN tekevät jatkuvasti yhteistyötä. UNN tarjoaa laaja-alaisesti harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille jolloin he voivat myös itse osallistua tulevan henkilökuntansa kouluttamiseen. Vastapainoksi UNN saa jatkuvasti uutta tutkimustietoa jota voidaan käyttää toiminnan sekä hoitojen kehittämiseen. Esimerkiksi kevätkaudella 2010 sairaala toimi 823 opiskelijan harjoittelupaikkana.

Monien työ- ja opiskelumahdollisuuksien lisäksi Tromssa tarjoaa hulppeat puitteet ulkoilmaihmiselle. Luonnosta sekä korkeuseroista nautitaan sulan maan aikana huiputtamalla vuoria ja tuntureita, talvella hiihtämällä ja laskemalla. Kolmen kuukauden pimeän jakson vastapainoksi kesällä on kolme kuukautta kestävä yötön yö. Tuolloin kaupunki täyttyy tapahtumista ja festivaaleista sekä perinteisestä Midnight Sun-maratonista sekä upeasta keskiyön auringosta.

Med vennlig hilsen

Hanna

 Lähteet: unn.no, utdanning.no, uit.no

hakusanat: röntgenhoitajaopiskelija vaihto Norja vaihto-opiskelu

ECR 2016

Röntgenhoitajaopiskelijat:

Syksyllä 2015 saimme sähköpostiimme kyselyä, että ketkä olisivat halukkaita lähtemään Itävaltaan radiologian kongressiin ECR:n (European Congress of Radiology; www.ecr.org). Tehtävään tarttui kuusi toisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijaa. Aloimme melko pian suunnittelemaan projektia, johon saimme hyvän aihe-ehdotuksen opettaja Anja Henneriltä. Projektissa tutkisimme kuinka irtoesineet ja eri materiaalit näkyvät natiivikuvissa. Ensimmäiseksi teimme abstraktin, ja jäimme odottamaan hyväksytäänkö abstraktiin pohjautuva posteri konferenssin EPOS-näyttelyyn. 

ECR 2016

Yksi projektin kuvista

Loka-marraskuun vaihteessa saimme tiedon posterimme hyväksymisestä EPOS-näyttelyyn. Tunne oli mahtava, me päästään Itävaltaan! Saimme hyviä vinkkejä ja neuvoja koko ECR-projektia varten muilta, jotka olivat olleet ECR:ssä aikaisempina vuosina. Projekti ei edennyt kuitenkaan ihan niin kuin suunnittelimme. Projektia varten kuvaamamme 30 natiivikuvaa katosivat koulun harjoitusluokan koneelta ja jouduimme kuvaaman kaikki projektin kuvat uudestaan. Yhteistyökumppania ei meinannut löytyä ja meillä oli ongelmia ECR:n rekisteröitymisen kanssa. Vastoinkäymisistä huolimatta saimme rahoituksen järjestettyä, kuvaamamme röntgenkuvat koneelta talteen sekä matkat ja majoituksen varattua. Olimme helpottuneita. Enää ei tarvinnut kuin odottaa lähtöpäivää, joka olisi maaliskuussa.

ECR 2016

Matkamme Suomesta Wieniin alkoi 1.3.2016 aikaisin aamulla. Matka Wieniin meni hyvin. Illalla vielä tutkimme ECR:n ohjelmistoa ja teimme alustavaa sotasuunnitelmaa tuleville päiville.

ECR 2016

ECR 2016

Keskiviikkona 2.3.2016 matkustimme Vienna International Centeriin jossa ECR järjestetään vuosittain. Paikan päällä oli meidän lisäksi myös yli 20 000 muutakin alan ammattilaista. Olimme etukäteen suunnitelleet, että mitä luentoja haluaisimme käydä katsomassa, ja opettajamme Karoliinan ja Anjan esitys lannerangan annosmittauksista oli tietenkin yksi niistä. Luentoja järjestettiin kymmenessä eri salissa yhtä aikaa ja luennot alkoivat 8.30 päättyen vasta illalla eli valinnanvaraa riitti. Vienna Centerissä oli paljon myös radiologiaan liittyvien yritysten messuosastoja, esimerkiksi laitevalmistajien esittelypisteitä.

ECR 2016

ECR 2016

Johanna ja Merja innoissaan konferenssista

Saimme rahoituksen matkaamme Commitilta ja olimme sopineen tapaamisen heidän esittelypisteelleen torstaiksi. Kävimme tutustumassa Sectran hienoon kosketusnäyttöpöytään, jota voidaan käyttää esimerkiksi anatomian opiskelussa tai vaikka leikkauksien suunnittelussa. Kävimme heidän kanssaan illallisella italialaisessa ravintolassa, jossa pääsimme keskustelemaan heidän kanssaan tulevaisuuden näkymistä alalla.

ECR 2016

ECR 2016

Perjantaina, kun muut kävivät kuuntelemassa ajankohtaisia luentoja (myös Anjan esityksen lannerankakuvien annosmittausten tuloksista), Juulia ja Johanna ottivat osaa ainoina suomalaisina ECR:n opiskelijaseminaariin. Aiheena oli tänä vuonna potilasturvallisuus. Seminaari avattiin siihen liittyvillä luennoilla, joissa tohtori Shane Foley Irlannista kertoi ensin uusista eurooppalaisista turvallisuusdirektiiveistä. Seuraavaksi Terhi Järvenpää Tampereen yliopistollisesta sairaalasta piti luennon hygieniasta ja infektioiden torjunnasta potilaan turvallisuus huomioiden ja miten nämä asiat otetaan huomioon kuvantamisen puolella. Opiskelijat jaettiin pieniin ryhmiin, joissa oli kansainvälistä tunnelmaa: ryhmissä oli opiskelijoita Italiasta, Irlannista, Tanskasta, Portugalista ja Hollannista. Ryhmissä käytiin läpi kysymyksiä eri maiden käytännöistä potilasturvallisuuteen liittyen. Keskusteluissa tuli esille, että yhtäläisyyksiä oli paljon, mutta myös eroavaisuuksia löytyi. Joissakin maissa röntgenhoitajan työnkuva oli suurimmaksi osin pelkkää koneen käyttöä, joten heidän ammattia kuvaisi paremmin röntgenteknikko kuin hoitaja. Tilaisuuden päätteeksi ryhmät kokosivat mielestään tärkeitä asioita esittelemällä ne koko luentoryhmälle. Illalla Sectra oli kutsunut meidät vielä illanviettoon ravintola Austinergelleriin, jossa saimme nauttia ruuasta ja juomasta sekä muiden alan ihmisten seurasta.

Kävimme neljän päivän aikana kuuntelemassa mielenkiintoisia luentoja ja tutustumassa eri laitefirmojen tuotteisiin. Pääsimme näkemään mihin tämä ala on kehittymässä. Kerkesimme seikkailla myös kauniissa Wienissä, joka oli alkukevään harmaasta ja sateisesta säästä huolimatta kaunis. Suosittelemme ECR-reissuun lähtemistä, sillä se antaa paljon enemmän kuin olisi voinut odottaa. Konferenssi aukaisi silmiämme, sillä se antoi käsitystä siitä mitä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Oli mielenkiintoista nähdä, miten erilainen röntgenhoitajan työnkuva on muualla Euroopassa.

ECR 2016

Koko porukka koossa konferenssissa

Magneettikuvantamisen täydennyskoulutusta tarjolla!

Magneettikuvantamisen täydennyskoulutusta tarjolla!

Järjestämme ensi syksynä täydennyskoulutuskokonaisuuden röntgenhoitajille, jotka haluavat laajentaa ja syventää osaamistaan magneettikuvantamisen alueella. Kokonaan verkossa toteutuva koulutus jakautuu perus- ja syventävään tasoon.

Röntgenhoitajana magneettikuvantamisessa, perustaso 1 op
Röntgenhoitajana magneettikuvantamisessa, syventävä taso 4 op

Osallistuja voi valita:
A. koulutuksen perustasolla 1 op
B. koulutuksen syventävällä tasolla 4 op tai
C. molemmat yht. 5 op

Perustason osuus suoritetaan syyskuun 2016 aikana, syventävä taso lokakuu-joulukuu välillä.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät yllä olevista linkeistä. Osallistuja tarvitsee vain nettiyhteyden ja kuulokkeet tai tietokoneen kaiuttimen, osallistuminen onnistuu kätevästi vaikka omalta kotisohvalta. Verkossa työskennellään Moodle-alustalla.

Koulutus löytyy myös Facebookista:  Röntgenhoitajana magneettikuvantamisessa -täydennyskoulutus

Tervetuloa mukaan!