Lasten röntgenpäivä

Röntgenhoitajaopiskelijat järjestivät keväällä Kellon päiväkodin lapsille toiminnallisen röntgenpäivän, päivän järjestämisellä on jo vuosien perinne Oulun ammattikorkeakoulussa.

Lasten röntgenpäivä

Päivän aikana lapset tutustuivat erilaisiin kuvantamislaitteisiin, ja opettelivat ihmisen anatomiaa röntgenkuvien, luurangon ja elinmallin avulla. Lisäksi lapset askartelivat omat pikkuluurangot ja kuuntelivat sairaala-aiheisia satuja. Leikinomainen tutustuminen röntgentutkimussimulaatioon tarjosi lapsille mahdollisuuden kysellä vapaasti kuvauksesta, säteilystä ja laitteista.

Lasten röntgenpäivä

Lasten röntgenpäivä

Lasten röntgenpäivä

Lasten röntgenpäivä

Lapsilla oli mukana omat pehmolelunsa, joista otettiin tietenkin röntgenkuvat. Röntgenkuvat omista leluista toimitettiin lapsille myöhemmin.

 

Lasten röntgenpäivä

Päivän järjestäminen oli osa lapsen kuvantamisen opintojaksoa. Röntgenhoitajaopiskelijat harjoittelivat päivän aikana lapsen kohtaamista ja ohjaamista, säteilystä ja laitteista kertomista lapsentasoisesti sekä tapahtuman suunnittelua ja toteuttamista. Päivä oli hienosti järjestetty ja sai paljon kehuja päiväkodista. Lapset olivat muistelleet päivää pitkään!

Vaihdossa päiväntasaajan lämmössä

Vaihdossa päiväntasaajan lämmössä

Lähdin keväällä 2017 tekemään harjoitteluvaihtoa Kenian Kakamegaan Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyökoulun Masinde Muliron yliopiston kautta. Yliopistolla ei tarjottu röntgenhoitajan koulutusta ja lähimmät alaa tarjoavat yliopistot olivat Kisumussa sekä Eldoretissa. Jäin pienen jännityksen varaan, minkälaista harjoittelua kohteessa pystyy edes tekemään, sillä aiemmin röntgenhoitajia ei ole ollut kohteessa. 

Vaihdossa päiväntasaajan lämmössä

Masinde Muliro tarjoaa hoitoalan koulutusta ja kylläpä siellä on tainnut muutama liiketalouden opiskelijakin käydä vaihdossa. Tarkoituksena oli, että Keniasta olisi myös tullut 3 opiskelijaa Ouluun, mutta ilmeisesti heidän rahoituksessa oli hieman ongelmia, joten tällä kertaa Ouluun ei tullutkaan ketään. Itse lähdin matkaan kahden kätilöopiskelijan kanssa. 

Vaihdossa päiväntasaajan lämmössä

Ainakin Kakamegan alueella yksityisen ja julkisen puolen puitteet menivät hieman toisinpäin kuin Suomessa. Yksityisen sairaalan laitteet olivat huomattavan paljon vanhempia, kuin julkisen puolen. Suureksi yllätyksekseni julkisesta sairaalasta löytyi melkein koko kuvantamisen kirjo. Löytyi suoradigiröntgenlaitteet, mammografia, ultraääni, TT, magneetti, OPTG, C-kaari sekä osastokone. Se, kuinka usein mitäkin laitetta käytettiin, oli eri juttu. Natiivi- sekä ultraäänilaitteet olivat alituiseen käytössä, kun muihin tutkimuksiin löytyi potilaita harvakseltaan. Tämä toki selittyy sillä, että muiden modaliteettien kustannukset ovat valtaväestölle suhteellisen korkeat. Sädehoitoa ja isotooppeja tarjotaan oikeastaan vain Nairobin alueella, sillä vain pienellä osalla ihmisistä on siihen Keniassa varaa. 

Vaihdossa päiväntasaajan lämmössä

Keniassa suurin osa röntgenhoitajista tekee ultraäänitutkimuksia, mikä eroaa tietenkin suomalaisen röntgenhoitajan työnkuvasta. Keniassa radiologeja ei ole niin paljon saatavilla kuin Suomessa, joten heidän puutetta on siten paikkailtu röntgenhoitajien ultraääniosaamisella. Tie röntgenhoitajaksi eroaa Keniassa aika paljon suomalaisesta. Rönäriksi voi opiskella joko diplomin, korkeamman diplomin, korkeakoulututkinnon sekä tulevaisuudessa maisteritutkinnon avulla. Kullakin tasolla voi itse valita, mihin modaliteettiin haluaa erikoistua paitsi diplomitasolla, jolla vain käydään yleisesti kaikki modaliteetit diagnostisen kuvantamisen puolella läpi. Jotta voisi tehdä ultraääniä, on oltava korkeampi diplomi, ainakin teoriassa. Julkisella puolella diplomitason suorittaneet työntekijät voivat silti joutua opettelemaan ultraäänitutkimuksien salat. 

Vaihdossa päiväntasaajan lämmössä

Kenialaiset ovat hyvin uteliaita ihmisiä ja valkoihoisen näkeminen Kakamegassa on vielä ollut suht harvinaista, joten kukin meistä sai kovasti katseita ja juttuseuraakin olisi riittänyt vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Monet halusivat tietää eroista meidän maidemme ja kulttuuriemme kesken ja olivathan ne välillä suuria. Paljoa Keniassa ei kuitenkaan kehityksessä perästä tulla, sillä Kenia on kuitenkin noussut suht hyviin asemiin moniin naapurimaihinsa verrattuna. Maalaisjärkeä tulee käyttää liikkuessa, huutelut ja utelut kuuluvat kulttuurii ja liikenne on aika kaaosmaista. Kaikesta tietenkin yritetään ottaa valkoihoisilta korkeampaa hintaa, joten hyville tinkaustaidoille tulee tarvetta. 

Mielestäni ilmapiiri Keniassa on hyvin iloinen, lämmin ja vastaanottavainen ja luonto on aivan uskomaton. Ilmasto on todellakin lämmin, joten jos Suomenkin kesän kuumimmat päivät ovat täyttä tuskaa, ei harjoittelumaa päiväntaasaajalta ole ehkä se juttu. Jos kuitenkin olet yhtään kiinnostunut työskentelemään afrikkalaiseen työtapaan tai harjoittelu muuten vaan niillä hoodeilla kiinnostaa, kannattaa pistää reippaasti hakemusta eteenpäin! Täältä jos jostain saat erilaista näkökulmaa asioihin, mitä harvemmin tulisi mietittyä kotimaassa. Aina on helpompi lähteä kaksistaan, jolloin saa toisistaan tukea ja turvaa, sillä jotkin kohtaamasi tilanteet on helpompi setviä sellaisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää tilanteen. Jos tulee jotain kysymyksiä mieleen, saa minuun olla yhteydessä! 

Röntgenhoitajaopiskelija

Juulia Rajamäki

Elämyksiä maailmalta - opiskelijavaihdossa Keniassa

Elämyksiä maailmalta - opiskelijavaihdossa Keniassa

kuvat: Juulia

Kansainvälinen vaihtojakso tarjoaa ammatillisen ja monikulttuurisen osaamisen vahvistumisen lisäksi elämyksiä maailmalta, opiskeluaikana voikin olla mahdollista lähteä vapaammin maailmalle kuin myöhemmin työelämässä. Vaihdon aikana näkökulma omaan ammattiin laajenee, toisaalta myös mielikuva omasta koulutuksesta ja tulevasta työstä voi muuttua.

Vaihto antaa tietenkin mahdollisuuden parantaa kielitaitoa, hyvä kielitaito toimii kilpailuvalttina tulevassa työelämässä.

Vaihto-opiskelu vaatii etukäteissuunnittelua ja ajoittamista. Oulun ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmasta on lähdetty viime vuosien aikana vaihtoon mm. Eurooppaan, Aasiaan ja Kanadaan.

Opiskelijamme Juulia jouluna valmistuvasta ryhmästä on parasta aikaa vaihdossa Keniassa ja kirjoittaa mielenkiintoista blogia Röntgenkatseella Keniassa.  Käypä kurkkaamassa, Kenia on meille ihan uusi vaihtokohde! Tämän kirjoituksen valokuvat ovat Juulialta saatuja. Hanna kirjoitti aiemmin vaihdosta Norjassa.

Elämyksiä maailmalta - opiskelijavaihdossa Keniassa

Vieraileva kynä: Opettajaksi opiskelemassa

Jatko-opintomme toivat meidät siihen pisteeseen, että löysimme itsemme Oulun ammattikorkeakoulun pääovilta tammikuussa 2017. Opetusharjoittelumme oli alkamassa jännityksen ja pelonsekaisin tuntein. Hieman meillä oli jo tietoa tulevasta, sillä suunnitelmat oli tehty ja tunnit olivat valmiina tekijää odottaen. Kuitenkin, uudet kokemukset ovat aina jännittäviä ja tämä ei ollut yhtään poikkeus.

Harjoittelussamme opetimme ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä jo valmiita terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Toinen meistä lähestyi opiskelijoita keskittyen kuvanlaatuun natiiviröntgentutkimuksissa ja toinen perehtyi C-kaaren käyttöön ja säteilyturvallisuuteen.  Sisällöltään aiheet olivat joiltain osin samoja, mutta kuitenkin omat kokonaisuutensa sisältäen omat erikoisuutensa ja kokonaisuutensa.

Haasteena harjoittelussa olivat suurilta osin opettajaksi kasvamisen prosessi ja siihen kasvamiseen liittyvät haasteet sekä ”kipuilut”. Vaikka opiskelun kautta varmuutta ja valmistautumista on tapahtunut ja mahdolliset eväät harjoittelua varten oli annettu, silti tunteiden kirjo harjoittelun alusta loppuun on ollut valtava. Tunteet harjoittelua ja opetusta kohtaan valtasivat täysin tajunnanvirran ja muu maailma katosi välillä näköpiiristä kokonaan. Tämä tapahtui niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessäkin, sillä opetettava asia antoi meille enemmän kuin se työnsä osalta meiltä otti. Ehkä päällimmäisenä mielessä oli harjoittelun aikana sen palkitsevuus niin itselleen ja opiskelijoille. Mitenkä voikaan olla iloinen siitä, että huomaa opiskelijoiden olevan kiinnostuneita omasta opetuksestasi ja kuinka he opetuksen prosessin vaiheiden jälkeen ovat kasvaneet opetuksen aikana? Tätä on mielestämme opettajan työn palkitsevuus. Se vastavuoroisuus, jossa opettaja ja opiskelijat ovat jokapäiväisessä toiminnassa. Ja siitä oli juuri kyse tässä harjoittelussakin.

Vaikka opettajaksi kasvamisen prosessi on pitkä, oppimista tapahtuu jokaisessa sen vaiheessa ja vaikka vastoinkäymisiä on monella kulmalla edessä, se on kuitenkin tärkeä ja positiivinen prosessi. Tärkeää on myös huomata se ihmisten vertaistuki, jota sen prosessin varrella on saanut. Harjoittelun aikana meidän vertaisarvioijien tuki sekä erityisesti meidän keskinäinen tuki on ollut tärkeää. Mitä suurimmalla kiitoksella voimme kiittää myös Oulun ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon opettajia ja erityisesti ohjaajaamme Anjaa, jonka ohjauksen ja tuen kautta olemme päässeet opettajaksi kasvamisen prosessissa paljon eteenpäin. Tietenkin kiitoksen haluamme myös sanoa niillä opiskelijoille, joiden kanssa saimme kunnian harjoitella opettajana olemista. Hyvän kipinän saaneena meillä on suuri toive viedä tätä opettajaksi kasvamista eteenpäin. 

Terveystieteiden opettajaopiskeljat Tanja ja Lassi

Näkökulmaa laajentamassa: Röntgenhoitajan monipuolinen työnkuva

Näkökulmaa laajentamassa: Röntgenhoitajan monipuolinen työnkuva

Kymmenen Turvallisuuskulttuurin kehittäminen -opintojaksolle osallistuvaa opiskelijaa halusi laajentaa näkökulmaansa röntgenhoitajan työnkuvaan ja turvallisuuskulttuuriin. Niinpä lähdimme katsomaan, millaista on turvallisuuskulttuuri ydinvoimalassa ja Eläinsairaalassa. Opinnoissahan keskitymme paljolti lääketieteelliseen säteilynkäyttöön ja ihmisten tutkimiseen ja hoitamiseen.  

Loviisan ydinvoimalaan tutustuminen oli ainutlaatuista; kuinka moni pääsee elämänsä aikana tutustumaan ydinvoimalaan ja näkemään vähän pintaa syvemmälle?  Loviisan ydinvoimalassa on heti valvontaportilla hyvät kokous- ja luentotilat.  Jokainen sai omalla valokuvalla varustetun kulkuluvan (pitää olla kaikilla, että pääsee ydinvoimalan alueelle). Timo Kontio perehdytti sanoin, kuvin ja videoin ydinvoimalan toimintaan. Tiukat turvallisuusjärjestelyt, suunnitelmallisuus, valvonta ja vahva turvallisuuskulttuuriin sitoutuminen tulivat esille joka vaiheessa. Alueella liikkuu päivittäin 600-700 työntekijää ja vuosihuoltojen aikana tulee noin tuhat henkilöä lisää (joukossa myös ulkomaalaisia).  Pääsimme myös ydinvoimalan alueelle tutustumaan tiloihin, jolloin koko voimalan laajuus ja turvallisuuskulttuurin näkyvyys tuli konkreettisesti esille: kaikilla pitää olla huomioliivit, turvakengät ja kypärä, jossa on myös suojalasit.  Loviisassa työskentelee röntgenhoitajia säteilyvalvontatehtävissä ja röntgenhoitajan tutkintoa  pidetään hyvänä perustutkintona ydinvoimalan säteilyvalvojan tehtäviin. Suomalaista osaamista arvostetaan kovasti myös ulkomailla. Kiitokset Timolle, päivä oli ikimuistoinen.

Näkökulmaa laajentamassa: Röntgenhoitajan monipuolinen työnkuva

Myös eläinsairaalaan tutustuminen oli mielenkiintoinen kokemus. Röntgenhoitaja Taina Mäki kertoi eläinten kuvaamisesta ja tutustutti meitä sairaalan tiloihin. Eläinsairaalassa kuvataan hevosia, koiria, kissoja, marsuja, hiiriä eli kaikkia lemmikkejä, mutta myös hyötyeläimiä. Eläimille on omia ”vuodeosastoja”, joissa heitä tarkkaillaan ja hoidetaan. Kuvantamislaitteet ovat samoja kuin ihmisiä kuvattaessa eli eläinsairaalassa on natiivi-, osastokuvaus-, ultraääni-, TT-, MRI ja läpivalaisulaitteet.  Röntgenhoitajat tekevät siellä samaa työtä ja miettivät käyttämiään säteilyarvoja lähes samalla tavalla kuin terveydenhuollossa toimivat röntgenhoitajat. Eläimiä kuvattaessa tarvitaan usein kiinnipitäjiä ja siksi röntgenhoitajat ovat kehittäneet erittäin paljon erilaisia apuvälineitä ja telineitä alkaen vessapaperirullasta (hiiren kuvaaminen) erilaisiin hihnoihin ja vaahtomuovimuotteihin. Apuvälineiden avulla eläin voidaan immobilisoida, jolloin kiinnipitämistä ei tarvita.

Opintoreissumme vastasi hyvin Turvallisuuskulttuurin kehittäminen -opintojakson sisältöä. Kyselimme ja pohdimme vierailemissamme paikoissa säteilyn käyttöä turvallisuuskulttuurin näkökulmasta. Matkan kruunasi hyvä illallinen RIS- ja PACS- asioiden äärellä Commitin toimitusjohtaja Markku Myllylän kanssa. Iso kiitos hänelle!

Tällaiset silmiä avaavat reissut ovat hyvin tärkeitä, jotta voimme tietää minkälaisia vaihtelevia mahdollisuuksia röntgenhoitajilla on työllistyä. Röntgenhoitaja voi toimia ammattitaitoaan vastaavassa tehtävässä muuallakin kuin terveyskeskuksessa tai sairaalassa ihmisten kuvantamisessa ja hoidoissa. Voimalaitokseen ja eläinlääketieteellisen kuvantamiseen tutustuminen antoivat monelle meistä uusia ideoita uran suhteen.