Kommentti lähettäjä: paljastus [Jäsen]
paljastus

Tekniikan yksikössä merkittävin tekijä tuloksen (eli 55 op suorittaneiden määrän) paranemiseen oli harjoitteluinsinöörin jääminen eläkkeelle. Ketään ei otettu tilalle vaan harjoitteluvastuut siirrettiin osaston opettajille ja samalla ASIOon kirjaamista ja sääntöjä muutettiin. Aloituspalaverissa muutama neropatti huomasi harjoittelusta saatavan opintopisteitä, joita ilman tuloksellisuustavoitetta 55 op ei ole mahdollistakaan OPSin mukaan saavuttaa. No sitten päätettiin soveltaa harjoittelua sillä lailla, että kaikilla opiskelijoilla, joilla opintopisteitä puuttuu, harjottelua laitetaan sen verran, että 55 tulee laskentapisteeseen mennessä täyteen. Ilman harjoitteluinsinöörin eläkkeellejäämistä tätä ei ehkä olisi huomattu. ;)

31.01.2014 @ 18:10
Kommentti lähettäjä: pekka_knuuti [Jäsen]
pekka_knuuti

Jäi epäselväksi oliko nimimerkillä ” paljastus (jäsen)” mielestä hyvä vai huono asia kun tekniikan yksikköön ei palkattu uutta harjoitteluinsinööriä vaan hänen tehtäviään jaettiin viidelle harjoitteluvastaavalle ei siis
kenelle hyvänsä osaston opettajalle.
Näin säästettiin vähän kustannuksissa ja saatiin kertymään harjoittelustakin opintopisteitä aikaisempaa enemmän.
Kirjoittaja tiesi, että tekniikan yksikön harjoitteluinsinööri jäi eläkkeelle 31.1.2013, varsinainen työnteko loppui jo 22.11.2012. Harjoittelutoimistoon jäi kuitenkin vielä suunnittelija jatkamaan samoja tehtäviä mitä
harjoitteluinsinööri teki.
Harjoitteluopintojakson uudistamista oli tekniikan yksikössä mietitty jo aikaisemminkin mutta nyt eläköitymisen yhteydessä päätettiin käynnistää uudistus, jolloin aikaisemmin harjoittelutoimistossa tehty työ laajennetaan osastoille, joille kuhunkin nimettiin harjoitteluvastaavat.
Samalla muokattiin Asion harjoitteluosiota mahdollistamaan tietotekniikan hyväksikäyttö. Harjoitteluvastaavat huolehtivat kaikkien 2013 syksyllä aloittaneiden opiskelijoiden harjoitteluopintojaksojen kirjaamisen.
Tämä harjoitteluopintojakson uudistaminen ei vielä varsinaisesti näy viime vuotisten harjoitteluopintopisteiden kertymässä. Harjoitteluvastaavat olivat kuitenkin mukana jo vuodelle 2013 kirjattujen harjoitteluopintojaksojen
osasuoritusten kirjaamisessa. Kaikki tapahtuneet kirjaukset on tehty työtodistuksiin perustuen.
Syynä harjoitteluopintojaksojen lisääntyneeseen kirjaukseen on pikemminkin se, että nyt on ollut useampi henkilö toteuttamassa asiaa ja on merkitty osasuorituksia toteutumien mukaisesti eikä ole odoteltu koko
harjoittelun 30 op:n täyttymistä ennen kirjausta.
Tekniikan yksikössä harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti kesävapaiden aikana ja perustuu opiskelijoiden omatoimiseen harjoittelupaikkojen hakemiseen. Apua annetaan tietenkin tarvittaessa mutta kannustetaan
aktiivisuuteen. Harjoittelupaikkojen saaminen on riippuvainen yleisistä työllisyyssuhdanteista.
Harjoitteluopintojakso merkitään OPS:iin mutta olipa se sinne merkittynä miten tahansa niin kaikkien opiskelijoiden kohdalla suunnitelma ei toteudu. Vaikka harjoittelu olisi jaettu tasaisesti joka vuodelle 7,5 op
niin sen puuttuminen johtaa alle 55 op:n vuosisuoritukseen.

04.02.2014 @ 14:39
« Pidä huolta itsestäsiPohjoisuus mahdollisuudeksi? »