Kommentti lähettäjä: Rita Porkka [Vieras]
Rita Porkka

Hienoa huomata, että rehtorintoimistossa on havahduttu OAMK:n Luonnonvara-alan merkitykseen maakunnassamme. Olen vuosia toiminut maaseudun kehittämistyössä eri organisaatioiden palkkalistoilla ja tiedän, kuinka merkittävä alan kehittäjä mainittu yksikkö on. Opiskelijat ja henkilökunta ovat motivoituneita ja äärimmäisen tärkeä sidosryhmä kun puhutaan maaseudun kehittämisestä - eikä pelkästään perusmaatalouden kannalta. Oppilaitoksesta valmistuu laaja-alaisen koulutuksen kautta todellisia osaajia, jotka ovat kiinnittyneet työelämään käsittääkseni erinomaisesti. Me alalla toimivat toivomme hartaasti, että Luonnonvara-alan yksikön merkitys koko Pohjois-Suomelle tiedostetaan OAMK:n päätöksiä tekevien keskuudessa!

18.10.2011 @ 14:31
Kommentti lähettäjä: timo_heikkinen [Jäsen]
timo_heikkinen

Luonnonvara-alan koulutusta uhkaava tyhjiö kirvoitti myös OAMK:n hallituksen viimeviikkoisessa kokouksessa napakan keskustelun. Nyt pitäisi saada ministeriöön toimitettavaksi hyvin perusteltu tietopaketti ko. yksikön paikallisesta vaikuttavuudesta, jotta Helsingissäkin tajuttaisiin alan koulutuksen merkitys alueelle.

18.10.2011 @ 22:20
Kommentti lähettäjä: Arto Hongisto [Vieras]
Arto Hongisto

Miksi AMK luonnonvara koulutusta Oulun seudulla?

Harjoitan kasvinviljelyä, koneurakointia ja metsätaloutta. Toimin luottamustehtävissä niin osuustoimintayrityksissä paikallisella tasolla kuin yrityksessä, mikä toimii kansainvälisillä markkinoilla.

Miksi AMK koulutusta tarvitaan?

Toimin alalla, missä tuottavuutta lisätään rajulla nopeudella. Tilakoko kasvaa ja osalla kansainvälistyy. Elinkeinoon liittyvät voimakkaat osuustoimintayritykset, mitkä toimivat paitsi kotimaassa, myös kansainvälisillä markkinoilla. Suurimpien yritysten taseet ja liikevaihdot liikkuvat miljardeissa euroissa. Hallinnossa toimivat ja omistajatahtoa valvovat elinkeinomme harjoittajat. Kaikki tämä vaatii kyvykkäitä, hyvin koulutettuja, myös kansainvälistä kokemusta omaavia nuoria henkilöitä.

Elämäntilanne saattaa heittää yksilöä uuteen tilanteeseen sairauden, eron tai vaikkapa yrityksen siirron yhteydessä seuraavalle sukupolvelle.

Vahva työkokemus yhdessä oman alan koulutuksen kanssa antaa mahdollisuuden siirtyä palkkatyöhön myös iäkkäämpänä.
Miksi alueellista koulutusta tarvitaan?

Ammattimme on sesonkiluonteinen, mihin on vaikea löytää ammattitaitoista työvoimaa. Moni nuori joutuu koulutuksen yhteydessä työskentelemään tilallaan, mikä vaikeuttaa hakeutumista kauemmaksi. Työskentelyn näen vahvuutena koulutuksen järjestäjälle, tuleehan näin automaattisesti vuorovaikutusta käytännön elämään. Toisaalta valmistuminen saattaa venyä.

Koulutuksen tulee olla uskottavaa, missä asiassa alueellisuus korostuu. Ei tuleva High Grade alueen peruna ammattilainen hakeudu opiskelemaan Rovaniemelle tai Kajaaniin, missä vahvuudet ovat ihan eri sektoreilla.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Elämme murrosta, mikä yleensä tuo myös mahdollisuuksia ja uusia ajatuksia kehittää toimintaa. Mielestäni luonnonvara koulutusta tulisi kehittää koko Pohjois-Suomi yhtenäisenä alueena. Näin saisimme suuruuden tuomaa vaikuttavuutta asiaan ja uskottavuutta. Opetusta tulisi olla kolmella alueella: Lapissa Rovaniemellä, Kainuussa Kajaanissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rannikolla Oulunseudulla. Jokaisen alueen tulisi keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Koulutuksen, neuvonnan ja tutkimuksen tulisi löytää toisensa entistä vahvemmin, karsitaanhan resursseja jokaiselta sektorilta.

Ulkopuolelta arvioiden Oulunseudun luonnonvara yksikön koulutuspaikkakustannukset ovat suuret seiniin sitoutuneen pääoman ja ehkäpä ns. tukipalveluiden vuoksi, sijaitseehan yksikkö omalla kiinteistöllään. Asia voitaisiin varmaankin hoitaa toisin. Ehkä pääomia voitaisiin säästää myös voimakkaammalla vuorovaikutuksella elinkeinoon. Silloin ei tarvitsisi investoida omaan tekniikkaan, mikä on vanhaa ehkäpä jo huomenna. Ammatin harjoittaja hyötyisi, myymällä toimintaansa palveluna.

Oikealla resurssoinnilla ja hallinnon kehittämisellä uskon, että luonnonvara-alan AMK koulutuksen aloituspaikoista vielä kilpaillaan alueiden kesken, tuohan aloituspaikat myös euroja.

Terveisin Arto Hongisto

20.10.2011 @ 09:29
« Homma hoidettu; ukko mukanaHallitusohjelma tarjoaa shokkihoitoa ammattikorkeakouluille »