Kommentti lähettäjä: heikkim [Vieras]
heikkim

Tuota, tuota...
Miksei se opetus voisi olla saksaksi, venäjäksi... niin tai vaikkapa saameksi?

17.06.2010 @ 11:18
Kommentti lähettäjä: Marjo Pääskylä [Vieras]
Marjo Pääskylä

Tunnustuksena Oamkin kansainvälisestä osaamisesta Euroopan komissio on juuri myöntänyt Oamkille Diploma Supplementin -tunnuksen jo toistamiseen. Ensimmäinen tunnus myönnettiin vuosille 2004-2007. Uusi tunnus on voimassa 2010-2013. Tunnuksen saaneet eurooppalaiset korkeakoulut kutsutaan Antwerpenissä, Belgiassa 5.10.2010 pidettäviin juhlallisuuksiin, jotka ovat osa Belgian puheenjohtajakaudella pidettävää liikkuvuuskonferenssia.

17.06.2010 @ 14:38
Kommentti lähettäjä: bastian [Jäsen]
bastian

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on hyvin moniulotteinen, tässä hahmotelma: http://www.oamk.fi/~bafahnri/info/IOHE.pdf
On varmaan järkevää keskittyä joihinkin toimintoihin ;-)

17.06.2010 @ 15:13
Kommentti lähettäjä: Pirkko Kuisma-Kursula [Vieras]
Pirkko Kuisma-Kursula

Miksipä ei opetusta todellakin myöskin venäjäksi? Venäjä on ja pysyy naapurinamme. Aito yhteistyö auttaisi poistamaan molemminpuolisia ennakkoluuloja.

18.06.2010 @ 13:44
Kommentti lähettäjä: Jussi Kangasoja [Vieras]  
Jussi Kangasoja

Oppilaitokset eri maissa ovat kehittäneet kansainvälisiä suhteita vastaaviin laitoksiin eri puolilla maailmaa kuten myös me, josta Diploma Supplement on yksi osoitus. KV-verkottumisen taustana on useimmiten ollut opiskelijavaihto ja ns. ystävyys- tai kummioppilaitosten hankinta. Hyvin useassa tapauksessa toiminta on ollut osa oppilaitoksen kotikaupungin KV-strategian jalkauttamista jolloin lähtökohdat eivät ole olleet TKI-toiminnan tarpeissa.

Tämä lähestymistapa näkyy erityisesti kansainvälisten TKI-hankkeiden valmistelussa hyvien partneriverkostojen puuttumisena.

Kansainvälisen TKI-toiminnan käynnistäminen vaatii aktivointitoimenpiteitä ja niiden taustalle selvityksen siitä, millä temaattisilla painoalojen mukaisilla alueilla halutaan edetä. Osana toimintaa tulisi myös pystyä vahvistamaan ja täydentämään yhteistyötä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja rakentamaan tätä silmälläpitäen kansainvälistymissilta korkeakouluorganisaatioiden yli alueen elinkeinoelämän toimijoille.

Aktivointitoimenpiteitä sisältävästä hankkeesta on jätetty (Otek, Sote, Kultt, Liike) rahoitushakemus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (OKM:n hallinnonoala) kevään haussa.

21.06.2010 @ 09:16
« Monipuolinen kielitaito on kansainvälistymisen mahdollistajaLaadukasta toimintaa palautteen pohjalta »