Kommentti lähettäjä: Alpo Kekkonen [Vieras]
Alpo Kekkonen

Rehtorimme kirjoittaa ihan viisaasti luottamuksen merkityksestä ja yhteiseen strategiaan sitoutumisesta. Valitettavasti hän on teoillaan vienyt pohjan luottamuksen rakentamiselta.

Työmatkani takia en päässyt viime perjantaina Raahen kampuksen uutta toimintamallia käsitelleeseen tiedotustilaisuuteen Raahessa. Onneksi rehtorin tilaisuudessa esittämä aineisto on saatavilla näiltä oamkin nettisivuilta. Esityksessään rehtori on kertonut antaneensa selvitysmiehelle toimeksiannon, jossa on kehitettävä toimintamallia, jossa Raahen nuorisoasteen sisäänoton lakkauttamisesta huolimatta pyritään turvaamaan alueen elinkeinoelämän osaajatarve.

Jos rehtori olisi toiminut avoimesti ja rehellisesti, hän olisi kertonut jo selvitysmiehen asettamisesta tiedottaessaan, että selvitysmiehelle on annettu tehtäväksi selvitellä asioita sillä reunaehdolla, että nuorisoasteen sisäänotto Raahesta lopetetaan. Tieto tuli vasta sen jälkeen, kun selvitysmiehen raportin pohjalta oli jo kaikessa hiljaisuudessa tehty tulevaisuuden linjauksia.

Vuosi sitten laaditussa Raahen seutukunnan korkeakoulustrategiassa Oamk on sitoutunut seuraavaan tahtotilaan: ”Oulun seudun ammattikorkeakoulu järjestää nuorisoasteen tutkintotavoitteista koulutusta Raahessa. Raahessa toteutettavat koulutusohjelmat tukevat osaltaan alueen metalli-, ICT- ja palvelualojen yritysten liiketoimintaa.”

Oamkin johto ilmoitti haluavansa lopettaa nuorisoasteen sisäänoton Raahessa neuvottelematta muiden kanssa tai edes informoimatta etukäteen muita Raahen korkeakoulustrategian sopijapuolia, esim. Raahen kaupunkia. Näin rehtorimme murentaa luottamusta sekä ammattikorkeakoulun sisällä että ammattikorkeakoulun ja sen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Raahen henkilöstölle on viestitetty keskushallinnosta, useamman eri henkilön taholta, että henkilöstön olisi pidättäydyttävä mielipiteensä ilmaisemisesta. Henkilöstön pitäisi vain luottaa johdon taitoon ja hyvään tahtoon. Luottamukselta on kuitenkin viety pohja salakähmäisellä päätöksenteolla (jopa ammattikorkeakoulun hallitukselle toimitetut kyseisin asiakohdan kokousmateriaalit oli merkitty salaisiksi) ja piittaamattomuudella ammattikorkeakoulun aiemmista sitoumuksista.

27.01.2010 @ 13:00
Kommentti lähettäjä: Jouko itse [Vieras]
Jouko itse

Voin vakuuttaa, että selvitysmies aloitti puhtaalta pöydältä. Varsin pian selvitysmies tuli tunnuslukujen pohjalta (ja kuten raportissaan toteaa sen pohjalta, että lisä- ja täydennyshakuja on jouduttu jatkuvasti suorittamaan) siihen vastaansanomattomaan johtopäätökseen, ettei nuorisokoulutus Raahessa ole järkevää. Tunnuslukujen valossa olisi johdolta täysin vastuutonta jatkaa kuten ennenkin; tämä on myös OPM:n kanta. Esitin välipalaverisamme haasteen löytää sellainen malli, että jos lopetetaan nuorisokoulutuksen sisäänotto, millä mallilla voidaan turvata kansallisesti tärkeän metalliklusterin osaajatarve. Selvitysmies esittää raportissaan sellaisen mallin. Toivon, että Raahesta löytyisi edes yksi, joka haluaisi sitoutua tähän malliin. Vaihtoehtona on lopettaa koko nuorisokoulutus, piste.

27.01.2010 @ 17:25
Kommentti lähettäjä: Pertti Törmälä [Vieras]
Pertti Törmälä

Tiedostan varsin hyvin, että selvitystyöni raportilla ja sen yksityiskohdilla ei ole suurtakaan merkitystä siihen, miten edessä oleviin muutoksiin reagoidaan. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että olisi pitänyt säilyttää yhtenä vaihtoehtona nykyisen tilanteen jatkaminen ja käsitellä sitä vielä erikseen. Tekstissä olen kyllä tuonut esille, että en ole löytänyt mitään keinoja vetovoiman ja keskeyttämisen muuttamiseen. Kyseessä on suuremmat markkinavoimat, joita ei kampanjoilla voida muuksi muuttaa.

Raahessa opetus on ollut laadukasta ja opiskelijoista on pidetty jo keskimääräistä parempaa huolta. Tästä huolimatta osa opetusryhmistä on niin pieniä, ettei niiden opettaminen voi olla palkitsevaa. Olisi suuri vahinko, jos Oamkin strategiaan kirjataan edelleen, että vetovoima ja keskeyttämiset hoidetaan kuntoon. Sehän olisi pään pensaaseen laittamista. Samalla vaadittaisiin Raahen henkilökuntaa suoriutumaan mahdottomasta tehtävästä. Toivottavasti raahelaiset näkevät uuden tilanteen myös mahdottomasta tehtävästä vapautumisena.

Selvityksen tarkkaan lukeminen paljastaa kyllä, että olen tehnyt työni ilman reunaehtoja ja puhtaasti omaan asiantuntemukseeni perustuen.

Terveisin Pertti Törmälä

28.01.2010 @ 08:36
Kommentti lähettäjä: NMP [Vieras]
NMP

Odottelin, että uusi Oranssi saatiin verkkoon, niin voin kommentoida kumpaakin tässä samalla, Anne-Marian pääkirjoitusta (http://www.oamk.fi/oranssi/2010/tammikuu/?sivu=1) ja Joukon blogimerkintää. Kummassakin sivutaan kysymystä, miksi oamkilaiset kirjoittavat Oamkin asioista julkisuudessa.

Ensin oli helppo ajatella, että kyseessä on vain johdon nolo suidentukkimiskampanja, mutta kyllähän tuolta joukosta erottuu asiaakin. Rehtori ja viestintäpäällikkö näyttävät rohkeasti avoimen keskustelun esimerkkiä ja altistavat mielipiteensä arvostelulle. Nykyaikana sananvapauden pelottominta käyttämistä tuntuu olevan sen toivominen, että sitä käytettäisiin oikein - mitä se sitten kenellekin tarkoittaa.

On kuitenkin ikävää syyllistää edes vahingossa henkilöstöä siitä, etteivät ammattikorkeakoulun sisäiset avautumiskanavat heille riitä vaan kuulevaa korvaa haetaan julkisilta foorumeilta. Jotainhan on mennyt pieleen, jos Oranssi, blogit, keskustelufoorumit ja kahvipöydät eivät tunnu oikeilta ja toimivilta kanavilta saattaa ahdistustaan ilmoille. Kannustus ja esimerkin näyttäminen omien kanavien käyttöön on paikallaan. Ehkä tämä blogi ja Oranssin pääkirjoitus ovat jälleen pieniä askelia parempaan suuntaan.

Pakko on myös huomauttaa, että suurin osa tässä keskustelussa mainituista viestintävälineistä ovat tasan yhtä julkisia kuin Kalevan Juttutupa tai ihmisten omat blogit. Lisäksi täälläkin voi olla nimetön ja kasvoton. Ihmiset käyttävät omikseen tuntemiaan välineitä; tämän kommentin yhteydessä on linkki yhteen omalla nimellä toimitettuun blogiin, jossa on muutaman vuoden ajan käsitelty Oamkinkin asioita henkilökohtaisesta näkökulmasta siellä pahamaineisessa julkisuudessa.

Jouko viittaa (ulko)parlamentaristisiin vaikuttamiskeinoihin, Anne-Maria kirjoittaa demokratiasta. Periaate tulee selväksi, mutta on tarpeetonta käyttää hienoja sanoja, jotka eivät ammattikorkeakouluun oikeasti istu. Oamk ei ole eikä sen tarvitsekaan olla kansanvalta eikä sillä ole vaalilla valittua ja lailla hyvin rajattua hallitusta kummempaa parlamenttia. Emme valitse johtajiamme emmekä lainsäätäjiämme. Oamk-yhteisöllisyys pitää löytää jostain muusta retoriikasta.

Kipeisiin vaivoihin ei taida kivutonta hoitoa ollakaan. Vuodesta toiseen kärjistyvät asiat kielivät vuodesta toiseen tehdyistä virheistä, jotka vaativat vuoden jos toisenkin korjautuakseen. Jospa näistä meidän viestintävälineistä ja -kulttuureista joskus tulee sellaisia, jotka houkuttavat ihmisiä nuolemaan haavojaan "talon sisällä".

28.01.2010 @ 10:17
Kommentti lähettäjä: Alpo Kekkonen [Vieras]
Alpo Kekkonen

Tietoni selvitysmiehen toimeksiannosta oli lähtöisin rehtorin viime perjantaina infotilaisuudessa esittämästä materiaalista.

Kirjoitetaanpa sitten varmemmilla faktoilla: Edellisen opm:n sopimuskauden, 2007 – 2009, alussa Raahessa tehtiin hartiavoimin töitä tavoitesopimuksen mukaisiin tunnuslukuihin pääsemiseksi. Keskeyttämisaste ja opinnoissa eteneminen saatiin jo v. 2007 paremmiksi kuin vastaavissa koulutusohjelmissa Oulun kampuksilla. Syksyn 2007 yhteishaussa saavutettiin erittäin voimakas hakijamäärän kasvu. Tutkintojen määrä kääntyi jyrkkään kasvuun ja v. 2008 suoritettiin Raahessa 103 nuorisoasteen tutkintoa, kun niitä edellisvuonna oli ollut vain 66.

Oamkin johto ”palkitsi” Raahen kampuksen henkilöstön vuoden 2007 ponnistelut alentamalla Raahen statusta tulosyksiköstä Tekniikan yksikön osaksi. Ratkaisulla heikennettiin Raahen vetovoimaa ja ennen kaikkea murennettiin henkilöstön työmotivaatio ja katkaistiin hyvin alkanut kehitys Raahessa. Piste.

28.01.2010 @ 12:49
Kommentti lähettäjä: Tunari [Vieras]
Tunari

Onpa taas pläjäys täyttä paaSoo;)

02.02.2010 @ 14:44
Kommentti lähettäjä: Alpo Kekkonen [Vieras]
Alpo Kekkonen

Kiitos Tunarille kommentista, jonka ansiosta sain aiheen jatkaa keskustelua.

Kuulemani mukaan rehtori oli tiedotustilaisuudessa Raahessa 22.1. pahoitellut sitä, että kampuksemme henkilöstölle tuli tieto nuorisoasteen sisäänoton lopettamisesta sanomalehdestä 19.1. Pahoittelu muuttuu epäuskottavaksi, kun katsotaan tapahtunutta ja jatkotoimia.

Tammikuun 18. päivän amk-hallituksen kokouksen päätöksen sisältö jätettiin tarkoituksella hämäräksi eikä kokouksen esityslistan tai pöytäkirjan liitteitä ole vieläkään julkaistu kuntayhtymän nettisivuilla ja kuten aiemmin totesin, amk-hallituksen jäsenille toimitetut asiakirjat merkittiin ei-julkisiksi. Viime torstaina, 28.1., pidetyssä amk-hallituksen kokouksessa kuitenkin paljastui, ettei kymmenen päivää aikaisemmin suinkaan oltu tehty päätöstä nuorisoasteen sisäänoton lopettamisesta Raahessa, koska tuo linjaus tehtiin vasta 28. päivä päätettäessä hallituksessa amk-strategiasta, kuten nyt julkaistu kokouspöytäkirja todistaa.

Rehtori halusi kuitenkin tiedottaa 18.1. lehdistön välityksellä, että mainittu päätös nuorisoasteen sisäänotosta on jo tehty. Näin rehtori levitti vääriä tietoja, jotta Raahen alueen toimijat eivät yrittäisi vaikuttaa vasta tulossa olevaan päätöksentekoon. Väärien tietojen levittäminen lehdistön kautta oli viisas valinta, sillä tietojen vääristelyn nyt paljastuttua olisi oikea aika väittää, että lehdistö on ymmärtänyt asian väärin.

Kun rehtori jätti perjantaina Raahessa kertomatta, että nuorisoasteen sisäänoton lopettamiseen otetaan kantaa amk-hallituksessa vasta seuraavalla viikolla, tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta ei tiedotettu kampuksemme henkilöstölle mitään. Näin mainittua tilaisuutta pitäisikin nimittää tiedonsalaamistilaisuudeksi eikä tiedotustilaisuudeksi.

Pertti Törmälä kuvaa kommentissaan, että Raahen kampuksen tunnuslukujen kuntoon saattaminen on mahdoton tehtävä henkilöstölle. Aiemmin esittämäni esimerkki vuoden 2007 tuloksista osoittaa, että tehtävä on todellakin mahdoton, jos Oamkin keskushallinto ei lopeta Raahen kampuksen henkilöstön tahallista työmotivaation murentamista.

Tästä yhteiskampusmallin päätöksenteosta ja sen menettelytavoista tulee harvinaisen hyvin selväksi, ettei keskushallinto jätä mitään keinoa käyttämättä Raahen kampuksen henkilöstön nöyryyttämisessä ja työmotivaation polkemisessa. Henkilöstöä on peloteltu mielipiteensä ilmaisemisesta, yt-laista ei ole välitetty vähääkään, päätöksenteko on valmisteltu mahdollisimman salaisesti ja päätöksistä on levitetty vääriä tietoja ja olennaisimmat asiat on jätetty kertomatta. Tätä kokonaiskuvaa täydentävät erinomaisesti kuntayhtymästrategiassa määritellyt arvot, joiden mukaan Osekk toimii kaikissa toimissaan avoimesti ja läpinäkyvästi ja kohtelee toisiaan, opiskelijoita ja asiakkaita arvostavasti, inhimillisesti ja tasa-arvoisesti.

03.02.2010 @ 12:28
Kommentti lähettäjä: Sanna Poikkimäki [Vieras]
Sanna Poikkimäki

Osallistumme avoimeen keskusteluun ammattikorkeakoulun kehittämisestä...

04.02.2010 @ 14:52
« Puhtia ja vireyttä liikunnastaRäntää ja Twitteriä »