HUOM! Olet Oamkin vanhassa blogissa. Siirry uuteen blogiimme tästä »
Oamkin blogeja

« Edellinen 1 ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 353 Seuraava »

Vaikeuksien kautta voittoon – Täydennyskoulutuksen kokemuksia laadunvarmistustyöstä

laatuleipuri Kirjoittanut Vieraileva leipuri   blogissa Laatuleipuri
Julkaistu 6.10.2010, klo 12:43

Täydennyskoulutuksessa, tuttavallisemmalta nimeltään Takossa, on viimeisen vuoden aikana tohinalla menty mukaan laadunvarmistustyön pyörteisiin. Työ on ollut haastavaa ja aikaa vaativaa, usein hyvin kiireistäkin, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin antoisaa ja kehittävää.

Huhtikuussa pidettiin Takossa ensimmäinen sisäinen auditointi.  Yksi oleellisimpia asioita ennen sitä oli tuottaa ajan tasalla olevat prosessikuvaukset intran prosessitietokantaan sekä kuvata Takon organisaatio ja vastuunjako. Perusopetuksen yksiköihin verrattuna toiminnaltaan hyvin erilaisen ja pienen yksikön näkökulmasta prosessikanta ja siinä erityisesti opetuksen ja oppimisen ydinprosessin osaprosessijako tuntuivat hankalilta ja vaikeasti hahmotettavilta. Yksikkömme koulutustoimintaan kuuluu monia keskenään erityyppisiä koulutusmuotoja. Henkilöstömme mielestä paremmin hahmotettava vaihtoehto olisi ollut jakaa opetus ja oppiminen näiden koulutusmuotojen mukaan omiksi kokonaisuuksiksi. Nykymallissa koulutusmuodot ja niiden osaprosessit tuntuivat pirstaloituvan niin, ettei kokonaisuutta oikein enää saanut hahmotettua.

Asiasta käytiin keskustelua rehtorin toimiston kanssa useaan otteeseen ja harmaita hiuksiakin tämä asia taisi osapuolille aiheuttaa :-) Lopulta mukauduimme kuitenkin koko Oamkissa hyväksyttyyn osaprosessimalliin. Tämän päätöksen myötä pääsimme lopulta kunnolla vauhtiin työn kanssa. Henkilöstö jaettiin pieniin tiimeihin, joiden kesken prosessikuvausten vastuut jaettiin. Laatukoordinaattorit ohjasivat työskentelyä sekä kokosivat auditointimateriaalin. Sisäinen auditointi järjestettiin huhtikuun puolessa välissä ja se koettiin onnistuneeksi. Auditointiraportista poimittiin monta kehittämiskohdetta, joista osaan on tänä syksynä jo tartuttukin.

Tämän syksyn suurimmaksi kehittämishaasteeksi on otettu arviointi- ja palautejärjestelmän kehittäminen. Arviointi- ja palautejärjestelmä on ydinasia laadunvarmistuksessa ja siten keskeisessä roolissa myös tulevassa tammikuisessa sisäisessä auditoinnissa. Syksyn ensimmäinen ns. laatutyöpaja pidettiin elokuun lopussa. Henkilöstö jaettiin kolmeen tiimiin: opetus ja oppiminen, TKI ja toiminnan ohjaus. Tiimit ovat lähteneet työstämään saamiaan tehtäviään intensiivisesti ja varsinkin Kestilässä syyskuun alkupuolella pidettyjen kehittämispäivien yhteydessä huomasimme, että henkilökunta vaikuttaa olevan mukana kehittämistyössä aidon innostuneesti. Tämä johtunee suurelta osin siitä, että keväisen, ehkä hieman puuduttavan prosessikuvausten työstämisen jälkeen tämän syksyn kehittämistyön koetaan aidosti hyödyttävän omaa työtä ja koko yksikköä.

On hienoa nähdä, kuinka koko henkilöstö on sitoutunut kehittämistyöhön. Viime vuoden lopun takaisten pienten vaikeuksien ja epäilysten kautta pääsimme kuin pääsimmekin hyvään vauhtiin. Se, pääsimmekö voittoon asti, arvioitaneen sitten ensi vuoden puolella ;)

Laadukasta syksyä kaikille!

Täydennyskoulutuksen laatukoordinaattorit Leena Tuisku ja Annukka Tihinen

Laatukiertueella

laatuleipuri Kirjoittanut Vieraileva leipuri   blogissa Laatuleipuri
Julkaistu 27.9.2010, klo 15:20

Oamkin laatukiertue alkoi viime viikolla, ja saavutti ennätysmäisen suosion! Tuoreen laatuleivän tuoksu houkutti paikalle runsaasti kiinnostuneita. Laatuvisaa tehtiin innolla niin liiketalouden, tekniikan, kulttuurin kuin luonnonvara-alankin yksiköissä. Tällä viikolla kiertue jatkuu sosiaali- ja terveysalan yksikössä Oulussa ja Oulaisissa, ja ensi viikolla kiertue päättyy Raaheen. OSAKOsta kerrotaan, että kiertueella on saatu rekrytoitua myös runsaasti uusia jäseniä koulutusohjelmatiimeihin.

Update

cbetts Kirjoittanut Chris Betts   blogissa A Social Life by Chris Betts
Julkaistu 26.9.2010, klo 17:44

So another week has passed without me there in Finland, but the reports are good, the international tutors have informed me that the new students have settled in very well, I have also been told that the exchange students have taken a very keen interest in Oulu Kärpät ice hockey team. They plan to go on the 28th sept where the Kärpät will play at home against Jokerit which is a team from Helsinki.

 

So it promises to be an exciting and tough game for both sides, a great game to watch for the fans. Ice Hockey is in my opinion the number one sport in Finland. Every Finn as passionate about their team the same as every Brit with our football, so the atmosphere in the stadium will keep you warm with heat of passion shown by the fans.

Oulun Kärpät is an ice hockey team in SM-Liiga in Finland. They have won the championship five times, 1981,2004,2005,2007 and 2008. The Kärpät stadium (Oulun Energia Areena) is located in Raksila, it is right next to the school of business and information technology.

 

(Kärpät Logo from Wikipedia)

But as for me, I have been studying into a major company in England, they are called Tesco and they are the largest supermarket chain in the UK. I have also been working to earn some money, and sorting things here in England, before heading back on my journey back home to Finland.

 

Restart of school

cbetts Kirjoittanut Chris Betts   blogissa A Social Life by Chris Betts
Julkaistu 15.9.2010, klo 20:01

So the school has restarted, and due to family emergency I have been away, and will continue to be awhile for a little while, but never fear because I will keep you upto date with my happenings.  So to kick off I will talk about my journey of the first few weeks of school as a international tutor.

School started well with only a few problems, which is always common with incoming students such as late flights ect, but we at Oulu UAS are well prepaired for such events happening. The new students seem to be very happy with the start of school and we as tutors have been very happy to guide them with their questions and any problems they may encounter during their studies.

The summer work was fantastic for me and I really enjoyed it, hence the reason I have choosen to continue writing this blog, I also have discovered a passion for Photography during my work. And I will continue and see what I can do with this new passion :D I will of course keep you updated.

Please email me with thoughts and suggestions of what I could write about or any information that you would like to find out, I will update as regular as possible.

Thanks to you guys my readers, and I will be back soon :D

Chris

email theonebettsy@gmail.com

Kansainvälistä houkuttavuutta laadukkailla opiskelijapalveluilla

laatuleipuri Kirjoittanut Vieraileva leipuri   blogissa Laatuleipuri
Julkaistu 9.9.2010, klo 10:02

Olen päässyt muutaman kuukauden seuraamaan aitiopaikalta kansainvälistymiseen liittyvien asumispalvelujen sekamelskaa, sillä olen istunut keväästä alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyviä asumispalveluja pohtivassa työryhmässä. Kysymys on päivänpolttava ympäri Suomea ja pääkaupunkiseudulla se on suorastaan akuutti hätätilanne satojen ulkomaisten opiskelijoiden jäädessä vaille majapaikkaa.

Koulutusmarkkinat ovat jatkuvasti kansainvälistyneet. Nykyisin käytännössä kaikkien maiden koulutuksen kehittämisstrategioihin kuuluu koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistyminen, koulutuspalveluiden myynti ja kilpailu koulutusmarkkinoilla. Koulutuspalveluista kaavaillaan myös Suomelle uutta vientimarkkinaa ja ulkomaankaupan aluetta.

Kilpailu liikkuvista opiskelijoista tulee jatkossa siis entisestään kiristymään. Opiskelija – riippumatta siitä, maksaako hän lukukausimaksuja vai ei – ”ostaa” koko paketin, johon sisältyvät laadukkaan ja hyvämaineisen koulutuksen lisäksi myös toimivat ja laadukkaat tukipalvelut sekä kilpailukykyinen toimintaympäristö.

Maria Kelon Academic Cooperation Associationille (ACA) tekemän ENATIS-selvityksen mukaan Eurooppaan opiskelemaan tulleet Erasmus Mundus-opiskelijat arvottivat asumispalvelut tärkeimmäksi (20 %) yksittäiseksi palveluksi ennen opintojen alkamista. Asumispalvelut säilyttivät kärkipaikkansa (14 %) myös opintojen jo alettua. Opiskelijat odottivat vähintään tietoa asumistyypeistä, hinnoista ja sijainnista, mutta sen sijaan heillä ei välttämättä ollut vaatimusta asunnon etsimisestä heidän puolestaan.

Kuitenkin lähes puolet vastaajista kertoi, ettei tarvittavaa tietoa tai apua asumiseen ollut korkeakoulun puolelta saatavilla, tai ettei heillä ollut tietoa sellaisten palvelujen olemassaolosta. Vaikka akateemiset aspektit ovat ykkössijalla opiskelupaikkaa valittaessa, ovat laadukkaat opiskelijapalvelut (ml. asumispalvelut) tärkeitä houkuttelevuudelle. Lisäksi täytyy varmistaa, että opiskelijat ovat tietoisia tarjolla olevista palveluista. Sillä, opiskelijoille on aivan sama, onko niitä lainkaan olemassa, elleivät he niistä tiedä.

Edelleen ENATIS-selvityksen mukaan opiskelijoiden vaatimukset ovat realistisia, eivätkä he vaadi kaikkea, vaan keskittyvät olennaisimpaan: lentokentältä ei tarvitse hakea, mutta asumiseen liittyvä tieto ja tuki on elintärkeää! Vastaanottopalveluja pidettiin lähinnä mukavana eleenä opiskelijoita kohtaan, mutta niitä ei pidetty välttämättöminä.

ENATIS-selvityksen tärkeimmät viestit korkeakouluille asumispalveluihin liittyen olivat, että opiskelijat kaipaavat:
- Tietoa asumispalveluista ja niihin liittyvistä prosesseista, mieluiten yhdestä lähteestä ja myös englanniksi (korkeakoulu on luonnollinen ensikontakti)
- Tukea erilaisten asuntolähteiden löytämiseen ja hakuprosessien ja sääntöjen ymmärtämiseen
- Oikeaa ajoitusta: jos asuntoa ei löydy ajoissa, opiskelija saattaa mennä muualle -> yhteistyö korkeakoulujen, asuntoja tarjoavien tahojen ja konsulaattien ja muiden maahantuloviranomaisten välillä on tärkeää

Yllä olevaa ENATIS-hankkeessa esitettiin minimitasoksi, joka pitäisi voida taata kansainvälisille opiskelijoille, mutta tilaa on myös kilpailulle, eli asuntopalvelut voivat myös toimia korkeakoulun myyntivalttina. Suomessa vastaavasta on jo esimerkkejäkin, sillä esimerkiksi Lappeenrannassa taataan kaikille LTY:n ja Saimaan amk:n uusille opiskelijoille asunto ensimmäiseksi vuodeksi.

ENATIS-hankkeessa tuotettiin myös kansainvälisten opiskelija- ja tukipalvelujen hyvät käytännöt -ohjeet, jotka löytyvät osoitteesta http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/documents/ACA_Flyer_21_06_FINAL.pdf

Ovatko Oamkin kansainvälisille opiskelijoille tarjottavat palvelut riittävällä tasolla? Osin ovat, osin eivät –  ja yksiköidenkin välillä on eroavaisuuksia.

Lisätietoja ENATIS-hankkeen julkaisemasta tutkimuksesta on osoitteessa http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=456.

Sami Niemelä, kansainvälisten asioiden suunnittelija

« Edellinen 1 ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 353 Seuraava »