« Edellinen 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 346 Seuraava »

Ilo osata - asiantuntijuuden aakkosia

amok Kirjoittanut Amok   blogissa Amokin aakkoset
Julkaistu 17.2.2017, klo 15:47

Ihastelin taitavasti tehdyn kuistin komeita listoja ja niiden viimeisteltyä työtä, jiiriit olivat kohdallaan ja kokonaisuus ilo silmälle. Kysyin kirvesmieheltä, miten hän on hankkinut osaamisen, jonka tuloksena on tyytyväisyys työn jälkeen. Hän totesi kyseessä olevan ammattiylpeyden; ammattimies ei jätä jälkeensä huonoa työtä. Hän lisäsi vielä, että kokonaisuutta täytyy pystyä tyytyväisenä katsomaan itsekin. Keskustelumme jatkui ammattiylpeyden avaamisesta konkretiaan ja ammattimiehen osaamisen muodostumiseen. "Kyllähän siinä on kyse asiantuntijuudesta, joka kehittyy kokemuksen myötä. Yrityksen ja erehdyksen kautta kokemus karttuu, täytyy myös ymmärtää, mitä tekee. Siihen tarvitaan tietoa matematiikasta, eri materiaaleista, koneiden hallinnasta ja ihmissuhdetyötähän kaikki lopunperin on. Monenlaista tietoa täytyy hallita. Ja aina välillä täytyy miettiä, tuumaustauot yleensä varmistavat etenemisen oikean suunnan."

Ilo osata - asiantuntijuuden aakkosia

Keskustelumme oli minulle opettavainen. Mieleeni palautui integratiivisen pedagogiikan (Tynjälä 2008) teoreettinen kuvaus osaamisesta, joka muodostuu useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta: tiedollisesta osaamisesta, taidollisesta osaamisesta, arviointiosaamisesta ja sosiaalikulttuurisesta osaamisesta. Tynjälä kuvaa näiden tekijöiden kautta asiantuntijuuden olemusta, jollaisesta yllämainitussa esimerkissä on kyse. Tästä asiantuntijuuden olemuksesta keskustelemme usein opiskelijoiden kanssa. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Milloin ammattihenkilö kokee olevansa asiantuntija? Mistä asiantuntijan tunnistaa? Miten asiantuntijaksi voi oppia? Miten asiantuntijuutta opetetaan?

Yleensä todetaan, että asiantuntija on alansa huippuosaaja. Tynjälä kuvaa tällaista osaajaa ekspertiksi, jolle on tyypillistä hyvät ongelmanratkaisutaidot, joustavuus, luovuus ja innovatiivisuus. Pedagogisesti asiantuntijuutta tuetaan parhaiten autenttisissa oppimisympäristöissä, joissa on koko ajan läsnä teorian ja käytännön soljuva vuoropuhelu, tutkivassa roolissa olevat opiskelijat sekä oppimista edistävä sosiaalinen ilmapiiri. On ilo oppia ilmapiirissä, jossa kannustetaan, tuetaan, osaamista jaetaan, onnistumisista iloitaan ja vahvuuksia arvostetaan. Monesti oppimisen ilo löytyy myös osaamisen puuttumisen tunnistamisesta; ei löydetä enää työkaluja, miten toimia tai on kokemus siitä, että ei ymmärrä riittävästi käsiteltävää asiaa. Asiantuntijaksi kehittymisen oivaltaminen kiteytyykin juuri itsereflektioon ja siitä syntyneeseen uuteen oppimiseen - hämmennyksistä havahtumiseen, onnistumisista vahvistumiseen ja osaamisesta iloitsemiseen.

Osaamisperusteinen opettajankoulutuksemme antaa hienot mahdollisuudet asiantuntijuuden kehittymiselle. Tämä johtuu siitä, että koulutuksen tavoitteissa on keskiössä osaaminen, jota opiskelija peilaa omaan elämismaailmaansa niin teoreettisen tiedon kuin kokemuksellisen tiedon näkökulmasta. Peilaamisella tarkoitetaan juuri edellä mainittua itsereflektiota, joka mahdollisesti syventää ja laajentaa aikaisempaa osaamista ja tuo näkyväksi jo olemassa olevan osaamisen. On kyse osaamisen tunnistamisesta. Useat opiskelijat ovat kokeneet, että tunnistamisprosessi on ankkuroinut heidät keskittymään opiskelussa oleellisiin asioihin ja ilmiöihin. Osaamistavoitteet koetaan ohjaavina ja ammatillista kehittymistä edistävinä. Tavoitteet saavat sisällöllisesti uusia ulottuvuuksia, konkretisoituvat ja muodostavat versoja asiantuntijuuden kasvulle. Eräs opiskelija totesi valmistuessaan: "En tiennyt tietäväni kaikkea sitä, mitä tiesinkin. Nyt tiedän myös paljon uutta, mitä haluan tietää. On ollut ilo havaita osaavansa jo paljon."

AMOKin yliopettaja
Marja Koukkari 

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

kapaalim Kirjoittanut Rad_opettaja   blogissa Säteilevää – Oamk Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman blogi
Julkaistu 15.2.2017, klo 11:27

Toivomme blogiin kirjoituksia myös Vierailevilta kyniltä. Saimme kirjoituksen sädehoidossa työskentelevältä röntgenhoitajalta.

Monet radiografian- ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaan hakeutuvista kokevat olevansa teknisesti suuntautuneempia kuin mitä mielikuva esimerkiksi sairaanhoitajan ammatista antaa ymmärtää. Röntgenhoitajan ammattia varten fysiikan ja tekniikan oppiminen onkin iso osa peruskoulutusta. Koulutuksen ensimmäisen vuoden aikana tämä käy monelle hyvin ilmi, sillä säteilyn perusteiden ymmärtäminen vaatii useimmilta paljon uuden opiskelua.

Sädehoito on yksi säteilyn lääkinnällisen käytön muoto. Sädehoidossa röntgenhoitajan oma ammattitaito todella on käytössä isojen säteilyannosten ja tarkkojen hoitojen vuoksi. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja sädehoidossa työskenneltäessä pitääkin valmistautua oppimaan jatkuvasti uutta ja päivittämään omaa teknistä osaamista säännöllisesti. Röntgenhoitajilla on iso vastuu. Suurimman osan hoidoista röntgenhoitajat antavat siten, ettei lääkäri tai fyysikko ole välttämättä tavoitettavissa. Tällöin tulee osata arvioida potilaan hoitoasennon toistuvuutta ja analysoida hoidon tarkkaa osuvuutta. Kuten jo eläkkeelle jäänyt ylifyysikkomme sanoi, mikään tekniikka ei korvaa hereillä olevaa röntgenhoitajaa. 

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Toisaalta varsinkin Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) röntgenhoitajana sädehoidossa toimiminen on hyvinkin hoidollista, mikä tulee monelle yllätyksenä. Potilassuhteet ovat kokonaisuudessaan pitkäaikaisia, 3-8 viikkoa, vaikkakin yksi hoitokerta vie keskimäärin varttitunnin. Tämä mahdollistaa joskus hyvinkin läheisen suhteen muodostumisen röntgenhoitajan ja hoidettavan välille.  Röntgenhoitajan on ymmärrettävä säteilyn sivuvaikutuksien lisäksi myös lääkehoidon sivuvaikutuksia, veriarvojen merkitystä ja sekä osattava antaa ohjausta niiden itsehoitoon liittyen.

 Tärkeintä on, että osaa kohdata potilaan psykososiaalisena kokonaisuutena. Röntgenhoitajan pitää osata arvioida, mitkä asiat potilaan elämässä vaikuttavat siihen, että hoito saadaan annettua suunnitellusti ja täten voidaan taata mahdollisuus mahdollisimman onnistuneeseen lopputulokseen. Siihen sisältyy muun muassa potilaan sosiaalisen turvaverkon kartoittamista, taloudellisten asioiden tila, leikkauksien aiheuttamien liikerajoituksien huomioiminen, sairauden vaikutus seksuaalisuuteen, parisuhteeseen sekä lasten hyvinvointiin.   

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

OYS:n sädehoidon yksikössä hoidamme potilaita kahdessa vuorossa, sillä vastuullamme on huolehtia lähes puolen Suomen syöpää sairastavista potilaista. Hoitokoneita meillä on neljä ja tietokonetomografialaite sädehoidon suunnittelukuvantamisen apuna. Tulevaisuudessa magneettikuvauksen (MRI) osuus hoidon suunnittelussa kasvaa entisestään ja sen vuoksi on jo vuoden 2017 aikana tulossa uusi MRI osittain OYS:n sädehoidon yksikön käyttöön otettavaksi.

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Yksikössämme opiskelija pääsee oppimaan laadukasta ja turvallista sädehoidon antamista sekä yksilöllistä potilaan ohjaamista. Osastollamme on hyvät mahdollisuudet opiskella myös moniammatillista yhteistyötä, sillä potilaan hyvä hoito vaatii toimivaa yhteistyötä onkologin, fyysikoiden ja röntgenhoitajien välillä. Lisäksi opiskelija näkee tilanteita, joissa arvioimme,  onko potilaan hoidon kannalta olennaista tavata erityistyöntekijöitä kuten sosiaalityöntekijää, kuntoutusohjaajaa, ravitsemusterapeuttia tai psykiatrisen puolen ammattilaisia.

Sädehoidon yksikön porukan mielestä meillä on lähes täydellinen työpaikka: hyvä henki, mielekäs työ ja palkitsevaa vakavasti sairaan potilaan kohtaamista! Vastoin yleistä käsitystä, sädehoidon yksikössä on positiivinen ja toiveikas ilmapiiri, missä huumoria viljellään niin hoitajien kuin potilaiden kesken. Sen vuoksi ammattimme ei ole henkisesti niin raskasta kuin ulkopuoliset usein kuvittelevat: sädehoidon yksikössä annetaan parantavaan lopputulokseen johtavaa, tai huonoissa tilanteissa oireita helpottavaa ja elinaikaa lisäävää, sädehoitoa. Aina on toivoa ja meillä on hieno mahdollisuus välittää sitä konkreettisesti, ammattitaitomme mahdollistamalla turvallisella ja tarkalla sädehoidolla.   

Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana sädehoidossa

Jules Verne- Around the World in Eighty Days

kir9sn Kirjoittanut Lukeminen kannattaa aina   blogissa Kirjavinkit
Julkaistu 14.2.2017, klo 15:30

Kirja lähtee liikkeelle, kun kertoja kuvailee lukijalle Phileas Foggin ja millainen hän on ja mitä hän on tehnyt. Samalla myös tapaamme Passepartoutin, kun hän menee töihin Foggille. Kirja sijoittuu 1870-luvulle ja sen ajan tapoja kuvaillaan myös. 

Phileas Fogg ottaa hänen kerhon Reform Clubin haasteen vastaan, että hänen pitää matkustaa maailman ympäri 80 päivässä. Useat Reform Clubin jäsenet eivät usko, että se olisi mahdollista. Fogg lähtee samantien matkaan Passepartoutin kanssa ja matkalta ei puutu tapahtumia. Välillä on tiukkaa ehtiä seuraavaan laivaan tai joltain laivalta myöhästytään. Asiaa ei auta myöskään se, että Fogg saa peräänsä etsivä Fixin.

Mie luin tämän kirjan englanniksi ja teksti oli aika helppo lukuista ja sujuvaa. Kirja on kirjoitettu kolmannessa persoonassa, mutta se ei haitannut lukemista. Lukiessa kirjaa tuli verrattua siihen saman nimiseen piirrettyyn, mutta kirjassa useat asiat oli eri tavalla kuin piirretyssä.

Katja K. KIR15SP

Laatukiertueella aktivoitiin opiskelijoita vastaamaan opiskelijakyselyyn

sajarvin Kirjoittanut Sari Ahvenlampi   blogissa Laatuleipuri
Julkaistu 14.2.2017, klo 14:35

Yhteistyössä opiskelijakunta OSAKOn kanssa toteutettu laatukiertue saavutti Teuvo Pakkalan kadun kampuksen torstaina 2.2.2017. Laatukiertueella kahviteltiin ja keskusteltiin parhaillaan käynnissä olleesta opiskelijakyselystä.

 Tämän vuotien opiskelijakysely varmasti miellytti opiskelijoita, sillä olihan se huomattavasti lyhempi aikaisempiin vuosiin verrattuna; kyselyyn vastaaminen vei aikaa vain noin 5 minuuttia. Opiskelijakyselyn kysymyspatteristo oli laadittu Oamkin arvojen yhteisöllisyys, työelämäkumppanuus, kehittymishalukkuus ja tuloksellisuus ympärille. Lisäksi opiskelijoita pyydettiin kuvailemaan asioita, jotka ovat erityisen onnistuneita opinnoissa sekä asioita, jotka eivät opinnoissa toimi tai ovat erityisen heikolla tasolla. Kyselyn viimein kysymyspatteristo-osio käsitteli opiskelutyytyväisyyttä, jossa opiskelijalla annettiin mahdollisuus kertoa mm. kuinka tyytyväinen on opintojen kansainvälisyyteen ja työelämälähtöisyyteen.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opiskelija Jan-Erik Nylund otti laatukiertueen aikana härkää sarvista ja istuutui vastaamaan kyselyyn heti.  

Myös Lasse Lehto vastasi kyselyyn kahvin siemailun lomassa.
 

 
 
 Osakosta Teuvo Pakkalan kadun kampuksen laatukiertueella olivat mukana Ronja Kuorikoski ja Aatu Numminen.

Opiskelijakyselyyn vastaamalla voi vaikuttaa, joten toivottavasti kaikki opiskelijat ovat käyttäneet hyväksi tätä vaikuttamisen mahdollisuutta. Jos kuitenkaan et ole vielä vastannut, niin ei hätää! Opiskelijakysely on auki vielä tänään ja huomenna. 

Inkeri Hedemäki, liiketalouden laatukoordinaattori

Uusi upea vuosi (ja sitäkin upeampi hallitus)

osako Kirjoittanut osako   blogissa Haikuja kellarista - Oamkin opiskelijakunta OSAKOn blogi
Julkaistu 14.2.2017, klo 14:23

Nyt on kulunut vähän yli kuukausi siitä, kun astelin eräänä maanantaiaamuna Kajaanintie 32 D -rakennuksen puisesta ovesta sisään. Toki olin siitä kulkenut jo monet kerrat aikaisemmin, mutta nyt siinä oli jotain paljon jännittävämpää – tämä oli ensimmäinen päiväni puheenjohtajana. Hullua, eikö? Niin minäkin vielä viikkoa ennen edustajiston järjestäytymiskokousta ajattelin.

OSAKOn ensimmäinen kuukausi on ollut varsin hektinen – monet kerrat olen löytänyt itseni junasta matkalla milloin mihinkin. Kalenterit ovat täyttyneet jos jonkinlaisesta tapaamisesta ja juoksevasta asiasta. Jo ensimmäiseksi viikonlopuksi suhautimme hallituksen ja edustajiston puheenjohtajien voimin Helsinkiin tutustumaan siihen, mitä puheenjohtajuus oikein on. Johtamiskoulutuksessa saatuja lukuisia mehukkaita keskusteluja, vinkkejä ja uusia tuttavuuksia rikkaampana palasimme koti-Ouluun.

Seuraavana viikonloppuna koitti se, jota koko OSAKOn porukka oli suunnitellut ensimmäisestä päivästä lähtien – edustajiston perehdytyskoulutus. Vaikka edustajistosta löytyi allekirjoittaneelle hyvin paljon tuttuja, oli jokainen puheenvuoro silti jännittävä. Viikonloppu meni mukavissa merkeissä; ensimmäisenä iltana pääsimme kuulemaan niin Oulun kaupungin kuin Oamkin terveiset (kiitokset vielä Hanna Sarkkiselle ja Jyrki Laitiselle!), oppimaan uutta kansainvälisestä Oamkista (kiitos Bastian!) sekä tutustumaan tämän vuoden mahtaviin edaattoreihin!

Oamkin vararehtori Jyrki Laitinen
 
Oamkin kansainvälisten palveluiden Bastian Fähnrich
 

Predarin toisena päivänä pääsimme ääneen me, hallitus ja työntekijät. Saimme myös vieraaksemme kummeja ja alumneja, kun upeat SAMOK- ja OLL-kummimme Anni Suvisuo ja Marjukka Mattila kävivät piristämässä päiväämme ja OSAKO-alumnit Timo Pieti ja Heikki Leppänen opastivat meidät kokoustekniikan ja opiskelijaedustamisen saloihin. Mieletön viikonloppu huipentui sunnuntaina edustajiston kokoukseen.

Oamk- ja OSAKO-alumni Timo Pieti

SAMOK-kummimme Anni Suvisuon kainalossa
 
Predarista ei taukojumppaamatta selviä
 
Yhteiskuva, totta kai!
 

Uuden hallituksen kolmas viikonloppu oli myöskin täynnä toimintaa, kun hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto lähtivät perehtymään SAMOKin järjestämälle perinteiselle Lähtölaukaus-risteilylle Itämeren aalloille. Kolmipäiväiseen risteilyyn kuului asiaa niin SAMOKista, opintotuesta, sote-uudistuksesta kuin opiskelijavaikuttamisestakin. Jokainen päivä oli täynnä tekemistä, kun luennot jatkuivat aina illalliseen saakka. Illallisenkaan jälkeen ei päästy helpolla, sillä ainakin muuan hallituksen puheenjohtaja oli illat vuoteen omana Itämeren hurjasta aallokosta johtuen. Infosta saatavat matkapahoinvointilääkkeet tulivat siis tarpeeseen.

Hallitus Lähtölaukauksella. Antti ja Juho ovat selvästi sopineet, minkä värinen takki otetaan mukaan.

Uusi vuosi on alkanut kaikin puolin mielenkiintoisesti ja tällaisen upean porukan kanssa on hyvä jatkaa vuotta eteenpäin!

On uusi vuosi
Timanttia luvassa
täl’ porukalla

Essi Lassila
OSAKOn hallituksen puheenjohtaja

« Edellinen 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 346 Seuraava »