« Ajatuksia AfrikastaKoulussa on käytävä myös Tansaniassa »