Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta

Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta
 

”Joo, mää oon Oulusta” 

”Joo, sieltä Terwasta” 

”Joo, meilläkin on siellä nykyään tiimiyrittäjiä”  

Oloni on heti tervetullut.  

Innostuneita, iloisia ihmisiä, puheensorinaa, kättelyjä ja halauksia. Jyväskylän tiimiyrittäjät (eli yrittäjyyttä Jamk:ssa opiskelevat nuoret) ovat selvästi panostaneet tapahtuman järjestämiseen.

Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta

Hienot, uusitut, tiimioppimisen näkökulmasta suunnitellut tilat tekevät vaikutuksen. ”Toivottavasti jotain tällaista saadaan Linnanmaallekin”, ajattelen. 

Tapahtuman aloitus on suorastaan riemukas, yleisöä huudatetaan ja tiimihenkeä nostatetaan. Alan ehkä vähän päästä sisälle tähän kulttuuriin. Voi kai tosiaan jo puhua akatemiakulttuurista; on omia inside-juttuja, historiaa ja slangia. Joku selittää: ”Mymmin jälkeen aion mennä suoraan töihin”.  

Mymmin? Niin, maailmanympärysmatkan tietenkin. Vuosittain osa valmistuvista tradenomeista lähtee yhdessä reissuun (nk. Final Camp). Matkat rahoitetaan luonnollisesti omassa yrityksessä tehdyillä voitoilla, ja parhaimmillaan reissut vievät maailman ympäri. 

Kaksipäiväisen tapahtuman aikana verkostoidutaan, osallistutaan work shopeihin ja viihdytään.

Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta

Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta

Vertaistukea valmentajuuteen oli saatavilla. On jotenkin lohduttavaa huomata, että olipa paikkakunta sitten Turku, Tampere, Tornio, Kotka, Kouvola tahi Oulu, samojen ilojen ja surujen kanssa eletään arkea. Keskustelu muiden akatemioiden valmentajien kanssa dialogiympyrässä istuen olisi jatkunut vaikka kuinka pitkään.

Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta
Toista vuotta toimivan Oulun ammattikorkeakoulun Terwa-akatemian tarina on vasta alussa. Sen sijaan esim. Tiimiakatemia Jyväskylässä juhlii ensi vuonna neljännesvuosisadan taivaltaan. Paljonhan Terwassakin on jo saatu aikaan, ja tulevaisuus näyttää miten akatemiamalli ottaa Oulussa tuulta siipien alle. 

Tunnen olevani onnekas kun olen saanut lähteä tähän akatemiahommaan mukaan. Tekemällä oppiminen, valmentava ote opetukseen ja vastuun siirtäminen oppijalle itselleen. Uskon ja toivon että tulevaisuudessa saadaan enemmänkin tämänkaltaisia mahdollisuuksia opiskeluun. 

Tapahtuman päätteeksi järjestäjät keräsivät palautetta seinälle (huomaa maljakon risut ja ruusut J). 

Terveisiä TeamUp!2017-tapahtumasta Jyväskylän Piippukadulta
Ensi marraskuussa Jyväskylän porukka järjestää kansainvälisen Team4learning- tapahtuman, jonne saadaan mukaan tiimiyrittäjiä ja heidän valmentajiaan eri puolilta maailmaa. Uusin akatemia taitaa tällä hetkellä olla Perussa.

2.-3.11.2017, itse ainakin ajattelin mennä. 

Lähekkö nää mukkaan? 

PS: Oulustahan pääsee Jyväskylään kustannustehokkaasti hintaan 9€ punaisella bussilla. Johtoporras varmaan mielellään hyväksyy meidän M2:set

Kirjoittaja: Sanna Rönkkö, Terwa-akatemian valmentaja

 

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

HURMOS-hanke tutkii huumoriosaamista suomalaisissa yrityksissä ja niiden liiketoiminnassa. HURMOS-hankkeen tavoitteena on löytää huumorityökaluja yrityksen käyttöön, niin sisäiseen kuin ulospäin suuntautuvaan toimintaan. Hurmosta perehdytykseen – opinnäytetyö on Oulun ammattikorkeakoulun Master-koulutuksen tutkimuksellinen kehittämistyö Huvivaltio PowerParkille.

Huvivaltio PowerParkissa on erinomaiset lähtökohdat yhteisölliseen innostukseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen, koska huvivaltio elää elämysten ja palvelujen kautta. Asiakkaan elämyksiä on tuottamassa miltei 400 hengen työntekijäjoukko, josta suuri osa on nuoria aikuisia, alle 25-vuotiaita ja josta lähes 90 henkilöä on alle 18-vuotiaita nuoria. Tätä nuorten ja nuorten aikuisten joukkoa kutsutaan z-sukupolveksi. 

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistapa

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä lähestymistapana käytettiin palvelumuotoilua ja tapaustutkimusta. Palvelumuotoilussa kehitettiin asioita käyttäjäkeskeisesti, jolloin käyttäjinä olivat kesätyöntekijät ja toisaalta myös huvipuiston asiakkaat. Kun perehdytys kesätyöhön onnistuu hyvin, voivat kesätyöntekijät loistaa asiakaspalvelutehtävissä ja asiakas kokee ikimuistoisen huvipuistopäivän. Opinnäytetyössä palvelumuotoilun ideatyöpaja toimi tiedon keräämisen ja asioiden kehittämisen pohjana. Tapaustutkimus tuotti syvempää tietoa kesätyöntekijän työnhakuprosessista ja työhön perehdyttämisestä. Haastattelun avulla kerättiin kehittämisehdotuksia ja -ideoita työhakuprosessiin ja perehdyttämiseen.

Tutkimustehtävä ja käytetyt menetelmät

  1. Kuinka nuoria perehdytetään työhön? Nykytilanteen analysoinnin avulla ja nykyisten toimintatapojen kautta hahmotettiin nykyisiä toimintatapoja. Tarkastelun vertailukohteeksi otettiin myös huvipuisto Linnanmäki ja sen työhön rekrytointi ja perehdytys.
  2. Minkälaiset välineet ja menetelmät ovat sopivia nuoren työntekijän perehdytykseen? Perehdytykseen liittyvä kirjallisuus, ohjeistus, lainsäätämät vastuut ja ideatyöpaja PowerParkissa nostivat esiin ideoita z-sukupolvelle sopivista välineistä ja menetelmistä.
  3. Mikä nuoria motivoi työssä? Kirjallisuuden avulla, nuoren työntekijän motivaatiotekijöihin syventymällä ja kesätyöntekijöiden haastattelujen kautta saatiin ymmärrystä siitä, kuinka nuori suhtautuu työhön ja miten tätä tietoa voidaan hyödyntää perehdytyksessä.
  4. Kuinka nuoret voivat olla itse mukana perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa? Tutkimuskysymys jo itsessään otti kantaa siihen, että nuoret haluaisivat olla mukana omaan työhön liittyvissä päätöksissä. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä löydettiin vapauden, avoimuuden, vuoropuhelun ja vaikutusmahdollisuuden merkityksellisyys työhön sitoutumisessa. Lisäksi ideatyöpajassa esiin nousseita ideoita ja ajatuksia voitiin osoittaa mahdollisiksi kehityskohteiksi PowerParkissa.

Opinnäytetyö toi esiin ideoita ja välineitä nuoren työntekijän perehdytykseen ja työn aloitukseen. Tutkimuksellisessa kehittämistehtävässä kerättiin tietoa nuorten johtamisesta ja perehdytyksestä sekä innostuksen ja huumorin vaikutuksesta niihin. Tutkimuksessa käytettiin ideointiin yhteiskehittämisen innovaatiotyöpajaa ja palvelumuotoilun menetelmiä. PowerParkin uusia kesätyöntekijöitä, kesäesimiehiä ja vakituista henkilöstöä sekä HURMOS-hankkeen opettajia ja opiskelijoita oli yhdessä pohtimassa ideoita ja välineitä nuoren työntekijän innostavaan perehdytykseen.

Ideoi, kokeile ja opi palvelumuotoilun kautta

Palvelumuotoilu on ihmislähtöinen tapa kehittää palveluja ja palveluliiketoimintaa. Palvelumuotoilu perustuu käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen. Sen lähtökohtana on ymmärrys palvelujen käyttäjistä, heidän toimintamalleista, motivaatiotekijöistä, tarpeista, toiveista ja arvoista, tunteita unohtamatta.

Palvelumuotoilu, kokeileva kehittäminen ja yhdessä ideoiminen avasivat aistit uusille ajatuksille ja ideoille. Ideatyöpajassa virittäydyttiin avoimeen tunnelmaan tunnelmakorteilla. Korttien avulla esittäydyttiin ja päästiin luovan ajattelun tunnelmaan.

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

Ideatyöpajassa, huvipuiston asiakkaan ja kesätyöntekijän asemaan asettumalla nähtiin, kenelle palvelua suunnitellaan ja mitkä asiat asiakas ja kesätyöntekijä kokevat tärkeiksi. Unelmapuuhun ripustettiin ideoita sekä innostavasta kesätyöpäivästä että täydellisestä huvipuistopäivästä. Kun keskusteluissa, learning cafén pöytien äärellä, pohdittiin erilaisia, uusia tai parannettuja ideoita kesätyöntekijän perehdytykseen, kerättiin samalla talteen ideoiden vahvuuksia ja haasteita. Näistä perehdyttämisen ideoista riittää edelleen kehitettävää PowerParkissa, missä niitä voidaan kehittää ja toteuttaa oman työyhteisön voimin.

Miten muut sen tekevät?

Otettiin oppia benchmarking menetelmän avulla ja tutustuttiin perehdytykseen Linnanmäen huvipuistossa. Jo internetsivujen kautta löytyi runsaasti tietoa työpaikoista, työnhakemisesta ja perehdytyksestä Linnanmäellä. Myös PowerParkin kesätyöntekijöiden haastatteluissa kerättiin palautetta samoihin asioihin liittyen.

Loistavaa asiakaselämystä tavoitellessa voi joskus unohtua ihan perusasiat. Tekesin teemaklinikalla Tuija Seipell muistutti tärkeistä asioista, joista mukaani lähtikin muutama ohje parempaan asiakastyöhön:

1) Hymyile, 2) ole vieraanvarainen, 3) muista innostua ja innostaa muita positiiviseen sekä kannustavaan työskentelyyn työyhteisössä.

Motivoiva ja innostava työ, leikittelevä huumori ja työilmapiiri ovat hyvän työyhteisön rakennuspalikoita. Sellaisessa työyhteisössä on kiva innostua yhdessä, kehittää uusia toimintatapoja ja uutta liiketoimintaa ja toteuttaa niitä yhteisvoimin.

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

Iloa ja innostusta perehdytykseen

Tarvitaanko iloa ja innostusta perehdytykseen? ­ ­– No aivan varmasti. Parhaat asiantuntijat tähän löytyvätkin työyhteisön sisältä. Kokeilemalla ja oppimalla kokeiluista löydetään tapoja, jotka sopivat parhaiten perehdytettävään työtehtävään. Vuoropuhelun, keskustelun ja kuuntelemisen kautta syntyy innostava työyhteisö, johon halutaan kuulua. Työilmapiirillä, työntekijöiden keskinäisellä luottamuksella ja omalla työtiimillä on vahva vaikutus siihen, millaiseksi asiakaskokemus muodostuu ja siten myös yrityksen liiketoiminta muotoutuu.  Ollaanko töissä huvin vuoksi? – Totta kai, varsinkin Huvivaltiossa.

Leena Korvenpää (Oulun Ammattikorkeakoulu Master-opiskelija)

Opinnäytetyö: HURMOSTA PEREHDYTYKSEEN, Iloa ja innostusta nuoren työntekijän perehdytykseen PowerParkissa (2016

Do you think about going abroad? But you have no idea where to go?

Maybe we can help you with this article to make a decision. We will tell you about our home university in Germany, the university of applied sciences in Neu-Ulm.

Neu-Ulm is a city in Bavaria with round about 50.000 inhabitants, but the city is next to the city Ulm, which has round about 120.000 inhabitants. There is a pretty good infrastructure, good public transports, many clubs, bars and shopping centres. And they also have the highest church tower in the world. Furthermore, there is a beautiful lake 10 minutes away from the university. We spend there a lot of time during summer. In Germany, we have a beautiful, hot and long summer time. The winters are quite warm, if you are used to the Finish winters.

But now time to introduce ourselves. We are Lisa and Johanna from Germany and we are currently making 2 semesters at your university the OAMK . We choose the university in Oulu, because our university in Neu-Ulm foster a good relationship with yours in Oulu. We also wanted to recommend that for Finish people there is a great reputation of German university’s and especially Bavarian schools.

Even at the first day in Oulu, we recognized soon, that the system is quite different than the system in Germany. We don’t have terms, like you have. We have whole semester, without any breaks. After a semester, which lasts 6 months, we have a very long break. And also the lectures are quite different. Students in Neu-Ulm do not have compulsory attendance and only exams at the end of a semester.

The building of our university is located at a beautiful park with a small lake. Also there are many sports places at the campus, for example a disc golf place, basketball place and also some trampolines. You can also do some outdoor fitness, with pre installed equipment. Furthermore, they offer a lot of different sports courses. Lisa took part in many soccer competitions and joined a local soccer club. We can recommend that, to get in touch with the local people. It is also a good exercise to improve your German language skills.   

 So do you want to have the best 6 month of your life?

Learn how to handle new situations?

Meet new people from all over the world?

And also learn a lot?

Then we think you should go to our home university in Neu-Ulm!

If you have any questions, feel free to contact us

Johanna Ecke and Lisa Orner, double degree students

Kaleva nuorten mediatarjottimelle

Kalevalla järjestettiin 14.11.2016 työpaja, jonka tarkoituksena oli saada ideoita siihen, miten Kaleva saadaan nuorten mediatarjottimelle. Työpajan toteuttajana toimi Tekes-rahoitteinen HURMOS-hanke, joka tutkii ja kehittää huumorin roolia yritysviestinnässä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaja oli tarkoitettu 18-30 -vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorten lisäksi työpajassa oli mukana Kalevan edustajia, HURMOS-hankkeen opettajia ja minä opinnäytetyön tekijänä. Mitä työpajassa sitten tapahtui ja millaisia ideoita syntyi? 

Aloitimme työpajan pikaisella esittäytymiskierroksella. Osallistujille oli myöskin annettu ennakkotehtäväksi valita aamun mielenkiintoisin uutinen ja kertoa siitä lyhyesti. Tämän jälkeen heidät jaettiin ryhmiin, joissa jokaisessa oli sekä nuoria, että Kalevan edustajia. Ryhmien tehtävänä olisi ideoida Kalevalle uusia ratkaisuja nuoremman lukijakunnan tavoittamiseksi palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen. 

Ensimmäisenä työkaluna oli asiakasprofiilien luominen, joiden tarkoituksena oli saada enemmän asiakasymmärrystä kuvitteellisten hahmojen avulla. Ryhmien tehtävänä oli luoda profiilikuvaus valmiiksi kehittelemistämme asiakasprofiileista.  Osallistujat loivat ryhmissään taustan ja tarinan hahmoille, joiden nimet olivat Salli Surfaaja, Santtu Somettaja, Ville Viestittäjä ja Paavo Pelaaja.

Toisena työkaluna työpajassa käytettiin empatiakarttaa, jonka avulla oli tarkoitus syventyä asiakasprofiilien tarpeisiin, tunteisiin, toiveisiin ja pelkoihin Kalevan suhteen. Ideana oli saada ymmärrystä ja näkemystä siihen, mitä nuoret oikeasti ajattelevat Kalevasta. Mielipiteitä oli monenlaisia: Kalevaa pidettiin niin ajankohtaisena ja luotettavana, kuin tylsänä ja vanhanaikaisenakin. 

Uutispuuta varten ryhmäjako muuttui siten, että nuoret olivat omana ryhmänään ja Kalevan edustajat omanaan. Molemmat ryhmät saivat rakentaa uutispuun, jonka toiselle puolelle tuli ajatuksia siitä, millainen on nuoren mielestä uutinen ja toiselle puolelle  taas listattiin ajatuksia siitä, mikä on nuoren mielestä kiinnostava uutinen, minkä kanavan kautta nuoret lukevat näitä uutisia ja millainen uutinen on sisällöltään. Molemmat ryhmät olivat aika yksimielisiä siitä, että Facebook, Instagram, Snapchat ja Twitter ovat nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia, mutta eriäviä mielipiteitä tuli siitä, mikä on nuoren mielestä mielenkiintoinen uutinen. Molemmat ryhmät kuitenkin listasivat julkkikset, harrastukset ja omaan elämään liittyvät aiheet nuoria kiinnostaviksi uutisiksi.

"Uutispuuron höystämien" oli viimeinen ja varta vasten tätä työpajaa varten kehitelty työkalu, jonka ajatuksena oli muokata jo julkaistusta uutisesta enemmän nuoria kiinnostava huumoria ja leikillisyyttä apuna käyttäen. Lopputuloksena saatiin uutisia, jotka sisältävät paljon kuvia, videoita, ovat kieleltään helppoja ja hauskoja ja pituudeltaan suhteellisen lyhyitä. Työpajassa syntyneiden ajatusten perusteella voidaankin sanoa, että tällaiset uutiset välitettynä sosiaalisen median kanavien kautta auttavat Kalevan pääsyä nuorten mediatarjottimelle.

Kaleva nuorten mediatarjottimelle
Osallistujat työn touhussa työpajassa

Noora Ervasti, opiskelija ryhmästä LIK3SNLJ

 

Kovilla kierroksilla

Jokainen meistä käy välillä kovilla kierroksilla. Hyvä stressi pistää käsillä olevaa hommaa eteenpäin ja pukkaa vaikka projektia tai opinnäytetyötä valmiiksi, huono stressi puolestaan kuormittaa ja hiivuttaa energiavarastot loppuun. Hyvä stressi on siis hyväksi, huono puolestaan ei. Huono kuluttaa ja siitä pitäisi oppia hankkiutumaan rakentavilla tavoilla eroon – muuten se vie voimat ja elämänilon. 

Huono ja kuluttava stressi, se tavallinen jokamiehelle ja -naiselle tuttu ”stressaantuminen”, on monen opiskelijankin tuttava. Kun opiskelu on aivotyötä, se kuormittaa nimenomaan aivoja. Tuo kuormitus voi jäädä päälle, jos kuormitus ei välillä kevene eikä opiskelusta jää riittävästi aikaa ja henkistä tilaa palautua.  

Joskus stressi johtuu haasteiden laadusta, joskus työkuorman määrästä. Joskus luettavia tenttikirjoja on yksinkertaisesti käytettävissä olevaan aikaan nähden liikaa, toisinaan kaikki on vain niin uutta ja vaatii koko ajan venymään osaamisensa ja oppimiskykynsä äärirajoille, että opiskelu tai työ taikka pahimmillaan molemmat muuttuvat raskaiksi.  

Usein tuossa vaiheessa tulee tarve keventää rasituksen kuormaa. Palautuminen on keventämistä, sillä sen aikana pääsemme eroon stressitekijöistä ja palaudumme kuormitusta edeltäneeseen tilaan niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Tarvitsemme siis palautuaksemme henkistä tilaa, jossa kuormittavia stressitekijöitä ei ole.  

Neuvoja tähän palautumiseen ja stressinhallintaan kyllä riittää. Tiedon puutteesta ei siis varmaankaan ole kyse, kun niin internetin ihmeellisistä syövereistä voi googlaamalla löytää alle sekunnissa noin 48 000 tulosta termillä ’stressinhallinta’.  Lisää hyviä neuvoja tarjoaa jokainen lukijoitaan arvostava lehti aina sanomalehdistä naistenlehtiin ja kirjoja ja oppaitakin aiheesta on hyllykaupalla. Kysymys ei siis niinkään ole tiedon puutteesta, vaan pikemmin sen paljoudesta ja siitä, että meidän pitäisi löytää tuota mielekästä muuta ajateltavaa, rentouttavaa ja palauttavaa arkityön rinnalle. 

Hallitsemalla vapaa-aikaamme hallitsemme myös stressiä. Kun teemme vapaa-ajallamme – vaikka sitten sillä vähäiselläkin – itsellemme tärkeitä ja mielekkäitä asioita, vähennämme stressiä ja lisäämme arkiseen aherrukseen tarvittavia voimavaroja. 

On siis tärkeä välillä irrottautua opiskelusta ja työstä. Rentoutuminen, henkinen irtipäästäminen opiskelusta ja työstä sekä aivan uusien taitojen oppiminen irrottavat arkihaasteista. Ennen muuta saamme siis ajatuksemme suuntautumaan uudelleen ja kiinnittymään toisiin, mielekkäisiin ja jopa kehittäviin asioihin. Stressi helpottaa, kun ajatukset ovat välillä muualla – ja aivan luvan kanssa.  

Nyt on helppo tutustua uuteen ja antoisaan. Torstaina 1.12. kello 9-15 järjestetään Teuvo Pakkalan kadun kampuksen hyvinvointipäivä, joka kokoaa monenlaisia oululaisia toimijoita näppärästi tutustuttavaksi oman kampuksen alueelle. Mielekästä ja stressiäkin purkavia haasteita, iloa ja seuraa voit löytää itsellesi urheiluseurojen ja liikuntapalveluiden tarjonnasta tai sitten kokonaan toisenlaisia virikkeitä, kun päivässä esittäytyvät Oulu-opisto tarjontoineen ja vapaaehtoistyön järjestöt ja monenlaiset muut yhteisöt opiskelijajärjestöistä alkaen. Rentoutumisen, terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoista on mahdollista kysyä ja niiden haasteita jakaa päivän aikana useista näkökulmista. Kattaukseen kuuluu myös mahdollisuuksia päästä kokeilemaan uusia asioita, jotka saattaisivat olla juuri sinun juttusi.   

Lähde siis liikkeelle ja päivän teeman hengessä TUU MUKKAAN! Nyt puhutaan sinusta ja sinun hyvinvoinnistasi.


Katariina Pitkänen, oppilaitospastori

 

Katso päivän tarkempi ohjelma Oivasta