Marian maisemissa

Oulu, Uleåborg, on ollut minulle aina pelkkä läpikulkupaikka, jossa tosin olin käynyt lukemattomia kertoja, mutta en koskaan jäänyt, ennen kuin muutin kaupunkiin päästyäni opiskelemaan maisemasuunnittelua Oulun ammattikorkeakouluun. Silti kaupunki on täynnä muistoja ja Oulujoki, Ule älv, virtaa mustana Pohjantien sillan alitse kaupungin halki, kuin runollisena, Liljan kukkien sävyisenä, tumman puhuvana ja alkoholin huurruttamana, kitaran kieliltä nousevana, hieman hulluna lauluna koti-ikävästä. On ollut outoa asua kaupungissa, kulkea lapsuutensa maisemissa ja huomata ympäristöä havainnoidessaan sen, miten paljon yksityiskohtia on unohtanut.

Jossain Pohjanmaalla, Pudasjärvellä, on maitokarjatila. Sen nimi on Saijala. Tilalle on rakentunut vuosien saatossa, muutamien asenneongelmaisten henkilöiden vastustuksesta huolimatta, sikäläisiin olosuhteisiin suhteutettuna suuri puutarha. Se on ollut ikioma maisemasuunnitelmallinen leikkikenttäni ja kokeilujen kohteeni. Harrastus muuttui aikanaan ammatiksi ja opiskelin puutarhuriksi Jämsässä. Virallisia piirroksia maatilan viheralueista ei ole kuitenkaan koskaan tehty, koska suunnittelen päässäni, en paperilla. Maisemasuunnittelun oikeaoppisia käytänteitä aloin opetella vasta aloittaessani alan opiskelun Oulun ammattikorkeakoulussa.

Maisemasuunnittelun koulutusohjelma on lakkautettavien koulutusohjelmien listalla, ja meidän syksyllä 2012 aloittaneiden jälkeen uusia opiskelijoita ei enää oteta. Olen siis jo opiskellessani tavallaan osa Oulun ammattikorkeakoulun menneisyyttä, muisto, joka haipuu historiaan aaveen lailla aivan, kuin aika taittaa ruskeista hiuksista punapigmentin, häivyttäen sen niin, etteivät sen sävyt enää näy, kuin vain tietynlaisessa valossa. En ole tulevaisuus. Jatkossa maisemasuunnittelu-hortonomeja valmistuu vain nuoruuteni viinintuoksuisten muistojen maisemista, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Lepaalta. Tällainen koulutuspolitiikka tarkoittaa väistämättä sitä, että Pohjois-Suomen alueelta vähenee tulevien vuosien kuluessa yhden alan ammattitaito.

Koulutuspolitiikka on yksi sosiaalipolitiikan osa-alue. Käytännössä kevättalven ohjelmaan on kuulunut kokouksien ja palavereiden lisäksi osallistuminen järjestökoulutukseen, koulutuksen kehittämisen tiimiin ja Helsingissä olleeseen kevätseminaariin, kirjoittaminen opiskelijalehti Osakolaiseen sekä opiskelijakunnassamme toimivan ympäristötoimikunnan puheenjohtaminen. Päivät ovat usein venyneet pitkiksi, mikä on väistämättä heijastunut opintojen suorittamiseen ja alkuvaiheen ajatus opiskelijakuntatyöstä osa-aikaisesti opintojen rinnalla on osoittautunut toimimattomaksi ratkaisuksi, joten olen päättänyt erota tehtävästäni, koska kahta tehtävää on jokseenkin vaikeaa hoitaa samanaikaisesti. Eropäätös tuntuu helpotukselta.

Älä jälkiä jätä, älä muistoja tee

kaik’ menköön mukaan

eilisvuosien veen.

Maria Ronkainen, OSAKOn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

International tutors = support and guidance

 

OSAKO’s training for new international tutors took place on Tuesday and Thursday this week. The days were packed with information about dormitory services, study diaries, university sports, principles and practices of tutoring, student union, study credits… The actual work of international tutors is, however, just beginning.

Absorbing information.

 What are the international tutors for? One of the trainees said it in a simple, yet comprehensive way: support and guidance.

Support and guidance can take many forms. It’s about handling apartment keys, showing the way to school, answering questions. It’s about meeting people as they are, and most importantly, it’s about caring.

The trainees discussed in groups how to deal with difficult situations.
In the panel discussion three international students, Jeveen, Phil and Myrthe, shared their experiences.
 
International tutor is many times the first person a new international student meets in Oulu. Therefore, tutors are also ambassadors of student union OSAKO and Oulu UAS. Besides knowledge about how things work, it also requires ability to present the information clearly.
 

Anne Ålander gave some useful tips about performing in front of an audience. Some of the trainees helped her to demonstrate what not to do.

OSAKO wishes to thank all the guest speakers who shared their knowledge and experience with the new tutors. And thank you, new international tutors, for taking the interest in this valuable work!

Instead of a haiku, I end my blog post with a photo:

 Tanja Vallo, Secretary of Cultural Affairs

Opiskelija, älä ole apina!

Opiskelijan ei tule sulkea silmiään, korviaan eikä suutaan europarlamenttivaalien alla. Nyt jos koska kannattaa herkistää kaikki aistit. Jos kuuntelee tarkasti ja tarkkailee lähiympäristöä, on helppo huomata, miksi europarlamenttivaalit ovat tärkeät.

Eurovaalien alla ei kannata pantata sanojaan, sillä Euroopan unioni vaikuttaa opiskelijoihin esimerkiksi kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta. Nuorten kansainvälinen liikkuvuus ja ymmärrys ajankohtaisista asioista tekee opiskelijoista Eurooppa-asioiden ammattilaisia, eli toisin sanoen viidakon kuninkaita.

Kun oma lähimetsikkö käy pieneksi, voi näkemystä maailman menosta lähteä laajentamaan muualle Eurooppaan. Kielitaito ja monikulttuuriset yhteistyötaidot avaavat ovet työelämään. Harjoittelun suorittamista helpottaa se, että ulkomailla suoritetut opinnot saa näppärästi opintopisteiksi myös kotimaan kamaralla. Opiskelijoiden matkustamista helpottavat lisäksi liikkumisen vapaus Euroopan sisällä sekä Euroopan laajuiset vakuutukset ja terveydenhuolto. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus puolestaan avaa mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Opiskelija on myös kuluttaja, jonka arjessa näkyvät euron arvon vaikutukset talouteen sekä kuluttajansuoja-asiat, kuten esimerkiksi erilaisten tuotteiden laatu ja turvallisuus. Jos Euroopan unionissa päätetään geenimanipuloidun ruoan laillistamisesta, niin vaikutukset näkyvät myös opiskelijaravintoloissa.  

Tavalliselle tallaajalle ja peruskoulunpenkinkuluttajalle Euroopan parlamentin jäsenten, eli meppien, tehtävät ovat usein tuntemattomia. Mitä ovat varjotehtävät - liittyvätkö ne jotenkin Varjo-Ankkaan? Vaikka meppien tehtävät ja päätöksenteko Euroopan tasolla saattavat vaikuttaa monimutkaisilta, päätöksenteon vaikutukset näkyvät koko Euroopassa.

Apinakin tajuaa, että Euroopan unionilla on merkittävä vaikutus moniin opiskelijoita koskeviin asioihin. Opiskelija, olet eurooppalainen. Käytä ääntäsi!

 

UGA, UGA UUH!

Älä ole apina,

muista äänestää.

Innostunein eurovaaliterveisin koko OSAKOn hallitus

Erä tuutoreita, olkaa hyvä!

Ensimmäinen erä, 90 uutta tuutoria, on nyt koulutettu! Perustuutorikoulutuksien ensimmäisen ryhmän osallistujat olivat yhtä riemua, kun lehtori ja opettajatuutori Liisa Karhumaa Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä veti heille virkistävää aivoharjoitusta.

 
 

 

Tuutorikoulutukset jatkuvat seuraavalla viikolla englanniksi pidettävällä kansainvälisten tuutoreiden koulutuksella, jonne on ilmoittautunut 70 opiskelijaa. Lisäksi perustuutoreita koulutetaan huhtikuun toisella viikolla vielä noin 45 henkilöä lisää. Ensi lukuvuonna kampuksilla on uusia opiskelijoita vastassa  noin 200 opiskelijatuutorin joukko!

Tuutoroinnilla, mentoroinnilla ja alumnitoiminnalla on kansainvälisesti korkeakouluissa pitkät perinteet. Opinnoissa jo pidemmällä olevilla opiskelijoilla on arvokasta kokemusta opiskelusta, ja parhaimmillaan, koulutettuina, he voivat vertaisen roolissa edistää uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä ja sitoutumista opiskeluyhteisöön ja -ryhmäänsä erittäin paljon!

 

Oamkissa opiskelijakunta on ollut ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien vahvasti mukana tuutoritoiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Toisin kuin monissa muissa korkeakouluissa, Oamkissa opiskelijakunta OSAKO järjestää tuutorikoulutukset ja toiminnan koordinoimisen, ja tuutoroinnin katsotaan olevan pääasiassa vapaaehtoista ja oppimista edistävää toimintaa, josta saa opintopisteitä. Tuutoroinnista eli vertaisohjauspalveluiden tuottamisesta on sovittu yhdessä Oamkin kanssa.

Muita kuin perus- ja kansainvälisen tuutoroinnin muotoja on myös olemassa. Elokuussa on tiedossa liikuntatuutoreiden koulutus, joka toimii jo nyt koulutettaville lisäkoulutuksena opiskeluhyvinvoinnin ja liikunnan teemoilla. Lisäksi tänä vuonna kehitetään jo aikaisemmin aloitettua kokemustuutorointia, jolla tarkoitetaan vertaisohjauksen jatkamista myös opiskeluiden myöhemmillä vuosilla esimerkiksi harjoitteluiden, opinnäytetyön tai projektiopintojen yhteydessä.


kokemus auttaa

anna eteenpäin viedä

vastuusi kanna


Jari-Pekka Kanniainen, koulutussihteeri

Halpaa hupia Sporttipassilla

Kesä se tulla tupruttaa, vaikka talvi vielä miettii, vieläkö sen pitäisi laskea lämpötilaa. Aurinko aktivoi opiskelijoita ja nostaa mielialaa itse kullakin. Se että ulkona ei ole enää niin pimeää pistää mielen liikkeelle ja keskittyminen ehkä herpaantuu kurssikirjan ääreltä siihen, mitäs kaikkea sitä tekisikään kesällä.

Mutta miksi näin on? Eikö Suomessa voi olla aktiivinen, vaikka ulkona olisi pimeää ja kylmää? Miksi täytyy istua kaiket päivät ja toivoa sitä aurinkoisempaa ilmaa? Mutta hei! Meillähän on tarjolla ratkaisu tälle epäaktiivisuudelle.

Sitä kutsutaan Oulun korkeakoululiikunnaksi.

Korkeakoululiikunnan huikean tarjonnan saa haltuunsa ostamalla Sporttipassin. Jos tuntuu, että miksi ihmeessä ostaisin Sporttipassin jonkin parin kurssin takia, tai että voisin käydä palaamassa sählyä parikertaa viikossa. Vastaus on ilmiselvä: tarjonnan laajuus ja raha.

Jos kerron, että Korkeakoululiikunnan tarjoamien lajien määrä on yli 80 erilaista liikuntalajia ja yhteistyökumppaneitakin on lähes viisikymmentä, uskoisitko?

Sporttipassin hinta on koko lukuvuodelle (2013-2014) vain 37 euroa ja se maksaa itsensä pian takaisin. Otetaanpa esimerkki:

Opiskelija, joka omistaa sporttipassin, harrastaa tunnin liikuntaa sählyn muodossa kaksi kertaa viikossa sekä käy kerran viikossa palaamassa sulkapalloa Korkeakoululiikunnan vuoroilla. Hän maksaa siis vuoden harrastuksistaan:

-          sporttipassin hinnan 37 euroa,

-          sählyvuoro on Sporttipassilla ilmainen sekä

-          sulkapallosta 1,50 euroa kerralta.

Lopullinen lukuvuoden (9kk:n) liikunta tulee maksamaan vain 91 euroa.

 

Vastaavat urheiluvuorot ilman Sporttipassia maksavat opiskelija-alennuksen kera

-          sählykentän vuokran kaksi (2) euroa kerralta ja

-          sulkapallokentän vuokran 3,5 euroa kerralta, joten

Lopullinen lukuvuoden liikunta tulee maksamaan hurjat 270 euroa!

Näin huomaamme, että varsinkin tapaliikkujat saavat huomattavan alennuksen vuodessa, mikäli käyttävät Korkeakoululiikunnan palveluja. Lisäksi jos Sporttipassin omistajana mietit uuden harrastuksen aloittamista, saat yhteistyökumppaneiden lajeista tuntuvia kurssialennuksia.

 

Kannattaa siis kohottaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiasi Sporttipassilla – lähde liikkumaan!

 

Sporttipassi on

Aivan huippu

Mennään kokeilee!

 

Arto Latvala

OSAKOn hallituksen liikunta- ja hyvinvointivastaava