Iloisia lähtölaukauksia uuteen vuoteen koulutuksineen ja haasteineen

Kohta on jo kuukauden päivät saanut toimia hallituksen puheenjohtajana ja fiilikset ovat hyvät! Päivät ovat pitkiä, mutta samalla niin mielenkiintoisia, ettei välillä edes huomaa illan saapumista. Hallituksella juttu lentää leppoisasti ja yleinen fiilis on toimistolla hyvä. Ryhmäytyminen on ollut  tehokasta ottaen huomioon hallituksen miltei täyden vaihtumisen ja monien uusien ihmisten kanssa täyspäiväisen toimimisen. Välillä on pidemmänkin päivän jälkeen huomattu naurua ja vitsiä riittävän hapenpuutteeseen asti, vaikka jokainen voisi päivän töidensä puolesta kotiinkin jo lähteä.

Viime vuoden lopulla puheenjohtajisto pääsi jo tutustumaan koko Suomen opiskelijakuntaporukan puheenjohtajistoon johtamiskoulutuksessa Helsingissä. Tietoa ja ideoita tarttui paljon päähän, joten itse virkakausi alkoi monin uusin ajatuksin. Porinaa riitti sekä työssä jaksamisesta, porukan johtamisesta että virallisemmista lain kiemuroista työsopimuksineen.

Olimme myös koko hallituksen, pääsihteerin ja koulutussihteerin sekä tietysti edustajiston puheenjohtajien kanssa jokavuotisella 18.1-20.1. SAMOKin järjestämällä lähtölaukauksella, jossa tutustuimme luentojen ohella ympäri Suomea toimiviin opiskelijakuntiin. Hauskaa oli ja yhteistyösuunnitelmia saatiin jo monien kanssa aluille erinäisistä asioista!

Vuoden näkymissä ensimmäisenä isona asiana on lähestyvät eduskuntavaalit ja paneeleiden järjestely, joista varmasti enemmän kirjoitusta niiden lähetessä. Muita mielenkiintoisia ja mahdollisuuksiakin avaavia myllerryksiä on opiskeluterveydenhuollon uudistus, jossa aiomme olla aktiivisina vaikuttajina, sekä liikuntatuutoroinnin kehittäminen myös kulttuuria koskevaksi. Isoimpana projektina käynnistämme työryhmän viemään eteenpäin opiskelijatalohanketta!

Lähtölaukaus ol'
Kouluttautumiset män
Haasteet vain jatkuu

Juha Heikkinen, hallituksen puheenjohtaja

Juna se vaan kulkee

OSAKO, kuten varmaan muutkin opiskelijakunnat ja järjestöpuoli yleensäkin, on vallan omintakeinen työympäristö monestakin syystä. Työtehtävät ovat hyvin monipuolisia ja yksi omaleimaisimmista piirteistä on se, että suurin osa kavereista, joiden kanssa töitä päivittäin ja viikoittain tehdään, vaihtuu vuoden vaihtuessa. Toimijoiden vaihtuvuus on haasteellinen kohta toiminnan mahdollisimman hyvän ja tehokkaan jatkuvuuden kannalta. Huolellisella suunnittelulla ja toteuttamisella saadaan mahdollisimman paljon tietoa ja taitoa siirrettyä uusille toimijoille perehdytysvaiheessa.

Opiskelijakuntamme ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielimemme, edustajisto piti eilen keskiviikkona uuden edustajistomme järjestäytymiskokouksen. Kokouksessa tehtiin henkilövalinnat ensi vuoden toimijoiksi. Opiskelijakunnan, eli edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Matthew O’Loughlin, varapuheenjohtajaksi Kirsi Kärkkäinen.

Kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Heikkisen, hallituksen varapuheenjohtajaksi Juhana Karhusen, hallituksen jäseniksi Sanna Väisäsen, Sami Heinosen, Valtteri Törmäsen ja Tuure Vairion.

Tervetuloa joukkoon, kaikki uudet valitut! Uudet toimijat tuovat aina uutta energiaa ja näkemystä tekemiseen, juuri sitä voimaa, mitä kehittyvä opiskelijakunta tarvitsee palvellakseen jäseniään entistä paremmin.

Seuraavan vuoden suuret toimintalinjat, joita valitut henkilöt valittiin toteuttamaan, on päätetty opiskelijakunnan syyskokouksessa jo marraskuussa. Luvassa on varsin toiminnantäyteinen vuosi jälleen ensi vuonna. Sitä ennen tämä vuosi on kuitenkin vielä kerjettävä saada ns. pakettiin, ennen kuin toimiston ovet suljetaan joulun ajaksi.

 

Toiminta jatkuu

Uusin voimin eteenpäin

Täyttä höyryä

 

Tapio Korhonen
pääsihteeri

Taas on yksi vuosi pulkassa!

Noin yksitoista kuukautta sitten minut valittiin SAMOKin hallituksen jäseneksi. Olin onneni kukkuloilla, en pelkästään saamani luottamuksen takia, vaan myös sen vuoksi, että olin saanut viettää mahtavan vuoden upean opiskelijakunnan OSAKOn puikoissa. Tänä vuonna olen seurannut OSAKOn menoa etäämmältä ja meininki on näyttänyt hyvältä.

Viime vuonna valmistunut strategia on saanut rinnalleen kunnianhimoisen strategiasuunnitelman, valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma päivityksen sekä OSAKOn viestintä on ottanut hurjan harppauksen eteenpäin houkuttelevuudessa. Erityisesti tapahtumien ilmeet ovat mielestäni olleet kovinta kamaa tänä vuonna!

Tänä vuonna Oamk on kokenut taas myllerryksiä ja niin on OSAKOkin. Muutos on pysyvä olotila tässä maailmassa, mutta jatkuva epävarmuus väsyttää. Siirtyminen yhtiömuotoon sekä taloudelliset kiristykset sekä tiedotuksen puute ovat varmasti kiristäneet niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden hermoja ja vaikuttaneet kaikkien jaksamiseen. OSAKOn ja Oamkin on tulevaisuudessa jatkettava yhteisöllisen ammattikorkeakoulun rakentamista, jotta jokainen korkeakouluyhteisön jäsen kokee itsensä huomioiduksi.

OSAKOn omat muutokset hallituksen kokoonpanossa ja sen puiminen edustajiston kanssa vei voimia opiskelijakunnan toimijoilta. Edustajiston tehtävä on ohjata operatiivisen toiminnan suuntaa, ajatella isompaa kuvaa ja keskustella avoimesti keskenään. Politisoituminen tai puolensa valitseminen voi mutkistaa asioita kummasti, mielestäni edustajisto on se paikka, jossa mietitään opiskelijakunnan parasta. Toivotan onnea uudelle, tulevan kauden edustajistolle; muistakaa tekemisen meininki ja pitäkää hauskaa keskenänne!

Viime vuonna pääsimme keväällä yli tavoitteestamme: 4000 jäsenestä. Tänä vuonna tavoite on päräytetty rikki jo ennen joulua! Siihen on varmasti vaikuttanut tämän vuoden hyvä meininki, mutta myös näkyvä ja mielestäni erinomaisesti onnistunut edustajistovaalikampanja. Ehdokkaita tänä vuonna oli huikea määrä, 70 kappaletta(!!!!)  ja jokaisen ehdokkaan tekemä henkilökohtainen kampanjointi varmasti vaikutti vaalin äänestysprosenttiin ja jäsenmäärään.

Myllerryksistä huolimatta OSAKOn meininki on säilynyt koko vuoden sellaisena kuin pitääkin, vesinokkaeläinmäisenä! Kuten vesinokkaeläimessä yhdistyy OSAKOssa useita ominaisuuksia; edunvalvonta, opiskelijakulttuuri, palvelut ja tuki opiskelijoille ja ainutlaatuisuus.


Haikein hai’uin kiitän:


kun vuosi päättyy

kun uusi sivu kääntyy

elämä jatkuu


Noora Nousiainen, SAMOKin hallituksen jäsen, aina osakolainen ja n:nen vuoden opiskelija


Korkeakouluissakin kiusataan

Kiusaamisesta puhuttaessa keskitytään usein peruskoululaisiin, ja nähdään kiusaaminen lasten välisenä ongelmana. Kiusaamista tapahtuu kuitenkin myös korkeakouluyhteisöissä. YTHS:n tutkimuksen (2008) mukaan jopa joka neljäs korkeakouluopiskelija on kokenut vähintään satunnaista kiusaamista. Eniten kiusaamista olivat kyselyn mukaan kokeneet ammattikorkeakoulussa opiskelevat naiset. Monet ovat kokeneet kiusaamista jo peruskoulussa, ja tämä vaikeuttaa kiinnittymistä uuteen yhteisöön, koska kiusattu asemoi itsensä vertaisryhmänsä ulkopuolelle ja luottamuksen rakentaminen on vaikeaa.

Kiusaamisen kokemus on aina subjektiivinen. Se ei kuitenkaan saa vaikuttaa siihen, miten kiusattuun suhtaudutaan. Kiusaamisen uhrin kokemuksen vähättely vain jatkaa kierrettä, eikä uhria tule syyllistää kuittaamalla hänet liian herkäksi tai kritiikkiä kestämättömäksi, vaikka kiusaaja itse ei välttämättä miellä omaa käytöstään kiusaamiseksi tai häirinnäksi.

Miten kiusaamiseen ja häirintään voidaan puuttua? Korkeakoulussa ei enää voi mennä kertomaan opettajalle tai vanhemmille ja odottaa, että he puuttuvat asiaan. Omin voimin kiusaamista tai häirintää kokenut ei kuitenkaan välttämättä pysty asiaa käsittelemään. OSAKOn häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat tukea ja tarvittaessa apua asian viemiseksi eteenpäin.  Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus, ja heidät on koulutettu tehtävään.


Opiskelijan
kiusaamiselle loppu
meidän koulussa

Liisa Komminaho
hallituksen varapuheenjohtaja

Joululahjaksi ystävä

Opiskelijakunnan koordinoiman ystäväperhetoiminnan pilottikierros päättyi viime elokuussa. Rohkaisevan palautteen kannustamana toimintaa päätettiin jatkaa, ja uuden kierroksen haku onkin parhaillaan käynnissä. Toiminnan perusideana on saattaa yhteen paikallisia perheitä ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Yhteisen tekemisen kautta opiskelijat saavat paremman tuntuman ihan tavalliseen suomalaiseen ja oululaiseen elämään, ja vastavuoroisesti perheille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus tutustua uuteen kulttuuriin ja kenties nähdä oma kotimaansa ihan uusin silmin. Oletko esimerkiksi koskaan ajatellut, miten montaa erilaista maitoa suomalaisissa kaupoissa myydään? Mitä ihmeen eroa niissä on? Yhteisen jutustelun ja tekemisen lomassa myös kielitaito vertyy puolin ja toisin.

OSAKOn ja Oamkin yhdessä toteuttama pilottikierros kesti kahdeksan kuukautta, joiden aikana perheet ja ystäväopiskelijat muun muassa kokkasivat, leipoivat ja katsoivat elokuvia yhdessä, tekivät pieniä retkiä, juhlivat syntymäpäiviä ja ihan vain keskustelivat elämästään ja arjestaan kahvikupillisen ääressä. Monien perheiden lapset olivat nauttineet uudesta ystävästä siinä missä aikuisetkin.

Perheet ja opiskelijat yhdistetään hakemusten perusteella huomioiden erityisesti harrastukset, kiinnostuksenkohteet ja toiveet. Jos perheessä on Oamkin henkilökunnan edustaja, valitaan ystäväopiskelija toiselta kampukselta. Yhteisen aloitustapaamisen jälkeen toiminta jatkuu itsenäisesti, ja perheet ja opiskelijat sopivat keskenään kuinka usein he haluavat tavata ja mitä tehdä.

Perhe ei ole ohjelmatoimisto. Perhe on ystävä. Perhe saattaa myös olla ainoa ikkuna suomalaisuuteen toisten ulkomailta muuttaneiden kanssa opiskelevan ja asuvan opiskelijan elämässä. Monet kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoistamme eivät ole esimerkiksi koskaan käyneet suomalaisessa kodissa.

Haastan jokaisen Oamkin henkilökunnan jäsenen puntaroimaan hetken verran sitä mahdollisuutta, että ryhtyisi ystäväperheeksi. Haastan myös jokaisen opiskelijan miettimään, kenelle kertoisi toiminnasta. Ehkäpä omille vanhemmille? Isoveljelle? Kummitätille? Perheen kokoonpanolla ei ole väliä; pariskunnat, sinkut, lapselliset, lapsettomat, yksinhuoltajat ja eläkeläiset voivat kaikki toimia ystäväperheenä. Tärkeintä on avoin ja positiivinen asenne sekä kohtuullinen englanninkielentaito. Turha itsekriittisyys kannattaa kuitenkin unohtaa, sillä täydellinen ei tarvitse olla.

Lisää toiminnasta voi lukea Heimosta ja sivulta oamk.fi/ystavaperheet.


Joululahjaksi
voi antaa hieman aikaa
ystävyyttäkin

Tanja Vallo, OSAKOn kulttuurisihteeri