Hallitusneuvotteluiden piinaava aika, pysyvätkö lupaukset?

Vaalit ovat ohi kuten myös opiskelijoiden valtakunnallinen #koulutuslupauskampanja. Helsingissä SAMOK ja SYL aloittavatkin hallitusneuvotteluiden päivystämisen ja vaikuttamisen. Tärkeimpinä teemoina ajamme edelleen koulutuslupaus –kampanjan neljää ydinteemaa: Maksuton koulutus kaikille, koulutuksesta ei enää leikata, opintotukea ei heikennetä sekä YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille. Näistä parhaiten puolueet sitoutuivat siihen, että YTHS laajennettaisiin myös meille ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä siihen, ettei koulutuksesta enää leikata. Tosin tämän päiväiset viestit mahdollisista 10 miljoonan euron leikkauksista asettaa varsinkin lupaukset koulutuksen leikkaamisen jättämisestä tulevilta hallituspuolueilta jännittävään valoon.  

YTHS jakoi mielipiteitä. Osa puolueista oli sitä mieltä, että terveyspalvelut pitäisi kehittää kaikille yhtenäisiksi, mutta jos YTHS säilyy, tulisi se laajentaa myös meille ammattikorkeakouluopiskelijoille. SAMOK jatkaakin asian lobbaamista hallitusneuvotteluissa mm. ehdottamalla automaattista YTHS terveysmaksua ammattikorkeakouluopiskelijoille. SAMOKilla on myös esitys rahoituksen osoittamisesta. Kokonaiskustannustarve on noin 41 miljoonaa euroa, mistä valtion osuus noin 15 miljoonaa. Tämä ei silti tarkoita lisäkustannuksia, sillä samalla kuntien rahoitustarve vähenee.

Opintotuen heikentämisestä oli samankaltaisia viestejä kuten myös YTHS:tä. Osa puolueista oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa opiskelijoiden toimeentulo pitäisi turvata perustulomallilla, mutta niin kauan kuin nykyinen tukijärjestelmä olisi käytössä, ei opintorahaan tulisi koskea. Tosin nykyisinkin oleva puolikas indeksijäädytys on suuressa vaarassa tämän päivän uutisten myötä, jossa Sipilä ilmoitti indeksien jäädyttämisestä.

Maksuton koulutus jakoi myös mielipiteitä. Kaikki puolueet olivat sitä mieltä, että koulutus tulee edelleen järjestää maksuttomana Suomalaisille. EU/ETA maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille useamman puoleen sisältä haluttiin silti lukukausimaksuja. On hyvä muistaa, että tämä ei automaattisesti lisätuloja Suomeen. Vuonna 2010-2014 järjestetyssä lukukausimaksukokeilussa kävi ilmi, että tulevat opiskelijat miltei poikkeuksetta opiskelivat ammattikorkeakoulujen myöntämien stipendien varoin eikä käytännössä kukaan, jolle ei stipendiä suotu ottanut opiskelupaikkaa vastaan. Tämän kaltaisessa kehityksessä on suuri vaara siihen, että kansainvälisyys vähenee. On hyvä muistaa, että maksuttoman koulutuksen saanut opiskelija maksaa koulutuksen myös takaisin muilla keinoin, esimerkiksi kuluttamalla keskimäärin 10 000 euroa verotettaviin menoihin kuten ruokaan ja vuokraan, näistä rahoista suurin osa tulee opiskelijoiden sukulaisilta heidän kotimaastaan.

Kampanjan lupauksia puolueittain voi tarkastella tarkemmin koulutuslupaus.fi sivuilta: http://www.koulutuslupaus.fi/?page_id=1047

 

Meillä Oulun vaalipiirissä kansanedustajaehdokkaat olivat keskimääräisesti opiskelijamyönteisempiä. Lobbaus onnistui OSAKOn ja OYYn kannalta mielestämme hienosti. Monet ehdokkaat, jotka aluksi olivat esimerkiksi opintotuen heikentämisen tai koulutuksesta leikkaamisen puolesta vaihtoivat mielipidettänsä hyvien keskustelujen päätteeksi. Tästä suuri kiitos myös SAMOKin ja SYLin suuntaan, jotka toimittivat meille erittäin päteviä argumenttipatteristoja.

Kampanjan tuloksia lähettelimmekin jo Yleen joka julkaisi kyseisen jutun aiheesta: http://yle.fi/uutiset/lahes_kaikki_ehdokkaat_vastustavat_koulutusleikkauksia__oulu_keskimaaraista_opiskelijamyonteisempi/7928094

 

SAMOK ja SYL kirjoittivat vastikään myös sivistysjulistuksen jossa otettiin kantaa koulutustason säilyttämiseksi. Pienenä maana koulutuksen korkea taso on meille erityisen tärkeää ja koulutus onkin tutkitusti eniten hyvinvointia ja talouskasvua tuottava yksittäinen tekijä. Suomen tulevina rakentajina voimme luoda entistä sivistyneemmän ja kilpailukykyisemmän maan vain, jos emme tingi koulutuksen tasosta. Pienenä maana emme myöskään voi kilpailla halvalla tuotannolla, vaan laadukas koulutus ja uudet innovaatiot näyttelevät suurta roolia tulevaisuuden Suomen rakentamisessa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

Kokonaisuudessaan julistus on luettavissa täältä: http://samok.fi/2015/04/28/korkeakouluopiskelijoiden-sivistysjulistuksessa-suomea-rakennetaan-koulutuksella/

 

Toisiko nämä

hallitusneuvottelut

opintorauhan

 

Juha Heikkinen
OSAKOn hallituksen puheenjohtaja

Itseään etsimässä

(If you prefer to read this in English, please scroll down)

OSAKO edustaa kaikkia Oamkin opiskelijoita, mutta näyttääkö se siltä?  Millainen opiskelijakunta me olemme? Näitä kysymyksiä on OSAKOssa pyöritelty viimeisen vuoden ajan ja pyöritellään edelleen. Tällaisen ajatusprosessin ei tietenkään tule koskaan päättyä; ollakseen hyvä on oltava kriittinen omaa toimintaansa kohtaan. Itsensä on löydettävä yhä uudelleen, jottei jämähtäisi paikoilleen.

OSAKOlle on luotu viestintästrategia vuosille 2015–2017, ja vuosittain päivitettävä viestintäsuunnitelma on työn alla. Uudet kotisivut otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014, ja ilmekin uudistui vuoden vaihteessa värikkäämmäksi. Logossa rullailee edelleen OSAKOn fuksianpunainen opinpyörä. Oletteko muuten koskaan kuulleet Avoimesta Tampereesta? Näyttääkö jokin tutulta?

Opiskelijakunta on rantautunut viimein myös Twitteriin ja Instagramiin (molemmissa @osakoweb). Opiskelijatiedotteen uudistaminenkin on tämän vuoden to do -listalla. Lisäksi opiskelijalehti Osakolaisen vappunumero jää pitkäaikaisen päätoimittajamme Daniel Walleniuksen viimeiseksi Danielin keskittyessä muihin haasteisiin. Uutta päätoimittajaakin siis etsitään parhaillaan. Työpaikasta saa ja kannattaa vinkata päätoimittajamateriaalia oleville tutuille.

Mutta mihin suuntaan nämä viestinnän strategiat, suunnitelmat ja muutokset OSAKOa oikein vievät ja millaisen ne meistä tekevät? OSAKOn arvoja ovat muun muassa avoimuus, yhteisöllisyys ja opiskelijaläheisyys. Haluamme, että OSAKO tunnetaan kaikkien Oamkin opiskelijoiden yhteisenä edunvalvojana, joka on aidosti osa Oamk-yhteisöä. Sinne me olemme matkalla. Kuitenkin silloin tällöin vastaan tulee opiskelijoita, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mikä OSAKO on. Vaikka se kirpaisee, nämä hetket myös ravistelevat hereille hyvällä tavalla.

OSAKO etsii parhaillaan idearikkaita opiskelijoita brändityöryhmään. Tarkoituksena on kirkastaa OSAKO-brändiä ja ideoida tapoja sen kehittämiseksi. Jos sinua kutkuttaa päästä harjoittelemaan brändäämistä ja vaikuttaa opiskelijakuntasi toimintaan ihan konkreettisesti, niin tule mukaan OSAKOa etsimään! Tavoitteena on (tietysti) olla maailman paras OSAKO.

Löydä OSAKOn
tarkoitus ja tavoite
Tee näkyväksi

Tanja Vallo
OSAKOn kulttuurisihteeri

^^^^^
SEARCHING FOR OSAKO

OSAKO represents all students of Oulu UAS, but does it seem that way? What kind of a student union do we want to be? These questions have been mulled over in OSAKO during the past year, and still are. This sort of a process should never end, of course; to be good you need to be able to examine your own actions critically. You have to find yourself again and again not to get stuck.

OSAKO has a brand new communications strategy for 2015-2017, and the annual communications plan is under construction. New website and the new, more colorful visual look have been launched. Our logo, the fuchsia wheel of OSAKO, has remained. Take a look at the website of Avoin Tampere just for fun. Notice anything familiar?

OSAKO has also finally landed in Twitter and Instagram (@osakoweb in both). Re-designing the fortnightly newsletter is also on our to do -list. The vappu issue of student magazine Osakolainen is the last issue edited by Daniel Wallenius, as Daniel moves on to new challenges. So, in addition, we are also looking for a new Editor-in-Chief! If you know someone who’s editor-in-chief-material, feel free to share the job post. (Please notice that the Editor-in-Chief should have excellent Finnish skills.)

So where do all these strategies, plans and changes take us and what will OSAKO be like? OSAKO’s values are openness/transparency, communality, and being easily approachable. We want OSAKO to be recognized as an organization working for the best of all Oulu UAS students and to be genuinely part of the OUAS community. That’s where we’re headed. However, every now and then we meet students who have absolutely no idea what OSAKO is. It always stings, but it’s also an important wake-up call.

At the moment OSAKO is looking for students to take part in our branding group. The goal is to generate ideas how to construct and develop OSAKO-brand. Working language of this group is Finnish, but there will be a meeting or two in which we’ll discuss OSAKO-brand from the international student’s point of view, so stay posted.

And the goal of this all? To be the world’s best OSAKO, of course.

Tanja Vallo
OSAKO’s Secretary of Cultural Affairs

Kevät on koulutusten aikaa

Keskiviikkona 8.4. OSAKO koulutti uusia (ja vanhoja) tutkinto-ohjelmatiimiläisiä. Poikkeustilasta ja pienistä teknisistä ongelmista huolimatta koulutus sujui hyvin. Koulutettavia oli 14 ja kaikki alat tekniikkaa ja luonnonvara-alaa lukuun ottamatta olivat edustettuina. Koulutuksen vierailevina tähtinä nähtiin vararehtori Jyrki Laitinen ja OSAKO alumni Noora Nousiainen, joka oli paikalla Skypen välityksellä. Koulutuksesta saatu palaute oli positiivista ja etenkin pizzatarjoilua kehuttiin. Virallisen osuuden jälkeen ilta jatkui biljardia pelaillen. Kiitos kaikille osallistujille!

Tutkinto-ohjelmatiimit ovat opiskelijan paras mahdollisuus vaikuttaa omaan koulutukseensa ammattikorkeakoulussa. Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on oma tiimi, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan tutkinto-ohjelman sisällöstä ja kehittämään sitä. Tiimiin kuuluu opettajia, opiskelijoita ja mahdollisesti sidosryhmien edustajia.

Osallistumalla toimintaan saat vaikutusmahdollisuuden lisäksi arvokasta kokemusta korkeakouluopintojen kehittämisestä ja korkeakouluhallinnosta. Lisäksi tiimissä toimimisesta on mahdollista saada myös opintopisteitä..

Seuraavan kerran tutkinto-ohjelmatiimiläisiä koulutetaan syksyllä, mutta voit milloin tahansa lähteä mukaan tutkinto-ohjelmatiimin toimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen, jos haluat lisätietoa. Yhteystiedot löytyvät OSAKON nettisivuilta.

Mahtava tiimi

kehittää ja edistää

koulutustasi

Sanna Väisänen
OSAKOn hallituksen jäsen, koulutuspoliittiset asiat 

Pitäiskö äänestää?

“Ei mua kiinnosta” “En mä voi vaikuttaa” “Ei mun äänellä oo väliä” “En mä ymmärrä politiikasta mitään” “En tiedä ketä äänestäisin” “Yksikään puolue ei ole mun kanssa samaa mieltä” “Politiikka on tyhmää” “Äänestämättä jättäminen on protesti”

Onko joku näistä sinun syysi jättää äänestämättä? Usein me, nuoret ja opiskelijat jätämme äänestämättä. Emme koe, että voimme vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä meidän puolesta tehdään. Emme löydä itsellemme sopivaa ehdokasta tai tuntuu siltä, että kaikki puolueet ajavat vain toisten asiaa. Tai ehkä meitä ei vain kiinnosta, emme välitä siitä, että ne ihmiset jotka nyt valitaan eduskuntaan, päättävät meidänkin asioista seuraavat neljä vuotta. Kun me emme äänestä, muut päättävät meidän puolestamme.

Mutta ehkäpä nyt olisi aika kiinnostua? Viime eduskuntavaaleissa, eduskuntaan valituista 2% prosenttia oli opiskelijoita. 2011 eduskuntaan valittiin 10 alle kolmekymppistä edustajaa. Kansanedustajien keski-ikä on tällä hallituskaudella ollut 52 vuotta.  Ja he edustavat koko kansaa, tekevät päätöksiä meidän puolesta, he edustavat myös meitä.

Kenet sinä haluaisit edustamaan sinua? 68-vuotiaan Paavon, jonka kokemukset opiskelusta ja opiskelijaelämästä sijoittuvat parinkymmenen vuoden taakse? Vai 26-vuotiaan Hannan, joka tietää millaista on opiskella, mitä opiskelijan elämään kuuluu?

Eduskunnassa päätetään esimerkiksi opintotuesta ja sen uudistuksista, koulutuksesta ja vaikkapa siitä kuinka paljon veroa maksat ruuastasi. Kansanedustajien tekemät päätökset vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme, siksi politiikka ei saisikaan olla mikään etäinen mörkö vaan osa meidän kaikkien arkipäivää.

Kun jätät äänestämättä, valitset olla kiinnostumatta omasta tulevaisuudestasi, valitset sen, ettet edes yritä vaikuttaa siihen, kuka sinua ja sinun mielipiteitäsi edustaa Suomen päätöksenteossa. Oman ehdokkaan löytäminen on hankalaa, mutta tällä hetkellä se on helpompaa kuin koskaan, vaalikoneita sekä puolueen että ehdokkaan löytämiseen on useita, ehdokkaat ja puolueet ovat esillä kaikissa mahdollisissa kanavissa ja tietoa on saatavilla erittäin helposti.

Mitä jos sittenkin kävisit äänestämässä? Sekin on helppoa, ennakkoäänestys on käynnissä 8.4. - 14.4. Ennakkoäänestyspaikka löytyy mm. Kotkantien yksiköstä, muut paikat löytyvät tämän ( http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_564.html ) linkin takaa. Ennakkoäänestykseen et tarvitse muuta kuin voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 19.4.


Joko äänestät

mitä sä vielä mietit

nyt äänestä jo

Sini Heino

Hallituksen jäsen

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry


Uusien tuutoreiden aalto, A wave of new tutors

(in English below)

On taas se aurinkoinen aika keväästä jolloin opiskelijakunta kouluttaa uusia suomenkielisiä ja kansainvälisiä tuutoreita eli opiskelijoiden vertaisohjaajia. Hakemuksia saapui hyvin, ja heistä valikoitui koulutuksiin noin kaksisataa tuutorikoulutettavaa.

Mitä tuutorointi Oamkissa olikaan? Se on vapaaehtoisuuteen ja omien ryhmä- ja ohjaustaitojen kehittämiseen pohjautuvaa ohjaustoimintaa. Tuutorointi suunnataan pääasiassa uusille aloittaville opiskelijoille, mutta sen kehittämisen suunta on laaja. Perustuutoritoiminnan lisäksi jo perinteisellä liikuntatuutoroinnilla, mutta myös uudemmilla kulttuuri- ja kokemustuutoroinnilla tähdätään sekä vapaa-ajan toimintaan että myös opiskelun myöhempiin vaiheisiin ensimmäisen vuoden jälkeen. Myös verkkotuutorointia on suunnitteilla.

Tunnelmaa Kotkantien kampuksen auditoriossa perustuutorikoulutuksessa 

Kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita vastaamassa kansainvälisten tuutorikoulututettavien kysymyksiin

Jokainen uusi tuutori edustaa sekä koko ammattikorkeakouluyhteisöä, opiskelijakuntaa että omaa koulutusalaansa. Moni jo valmistunut vanha tuutori on huomannut kokemuksista, opituista asioista sekä laajasta verkostosta olevan hyötyä myöhemmin elämässä.

In English:

It is again that time of the year when sun is shining and OSAKO is training new Finnish and International Tutors for next academic year. A lot of applications came through and selected two hundred new tutors are being trained.

But what is tutoring in Oulu UAS about? It is voluntary-based learning process for students who want to take part in peer guidance mainly for new students. Tutoring is also being developed towards free-time activities and also later years of studies. To make it happen, in addition to the more traditional Sport Tutoring, OSAKO is developing Culture Tutoring and Experience Tutoring. Also tutoring in virtual environment is under development.

Finnish Tutors in Kotkantie campus’ auditorium

International exchange students answering to the questions of International Tutor trainees.

Each new tutor represents the Oulu UAS community, the student union OSAKO and also their own field of studies. Many already graduated ex-tutor have found tutoring experiences and wide social networks to be helpful later in their lives.

kavereita ja / friends and

kokemusta on saanut / experience have had

moni tuutori / many of the tutors

 Jari-Pekka Kanniainen

OSAKOn koulutussihteeri / OSAKO’s Secretary of Educational Affairs 

Tuutorikoulutettava vuosimallia 2007 / Tutor trainee from year 2007