Kommentti lähettäjä: LB [Vieras]
LB

”Esimerkiksi suurille ryhmille toteutettu luokkahuoneluento on toisenlainen yksilön kohtaamisen foorumi, kuin jokin sähköinen oppimisympäristö. Sosiaalisessa mediassa yksi viesti voi sekunnissa liikuttaa miljoonia..."

Viestien paljous sähköisessä ympäristössä ei tarkoita sitä, että oppija saa enemmän ohjausta ja tukea. Oppijan ympärillä vilisevät viestit vaativat jopa medialukutaitoa. Myös e-ympäristössä tarvitaan ihmisiä ohjaamaan eli toisin sanojen, opettajia. On turha ajatus, että opetushenkilöstön vähentäminen ja opetuksen siirtäminen verkkoon korreloivat jotenkin sillä tavalla, että saadaan aikaiseksi oppimista. Tai laatua. Tai yhtään mitään.

20.09.2014 @ 15:43
« Opettajaa aina tarvitaanMappi tarinoi: ammatillinen opettajankoulutus Oulussa pian 40 v. »