Kommentti lähettäjä: Maria Peltola [Vieras]
Maria Peltola

Hyvä kirjoitus!
Samaa usein pohtinut. Kiva saada sopiva termi sanavarastoon - "läpikäymisen pedagogiikka"

Maria Peltola

02.12.2011 @ 12:42
Kommentti lähettäjä: @LB [Vieras]
@LB

Hyvä tähän kirjoitukseen liittyvä esimerkki ala-asteelta. (Kielten) opettaja: lukekaa huomiseksi kaikki luvun lopussa olevat sanat huolella läpi. Huomenna olikin sanakoe, jonka kaikki reputtivat. Opiskelijat vakuuttivat opettajalle: Me luimme sanat läpi! Ja huolella! Pienet lapset ovat hyvin tarkkoja siitä, mitä ja miten opettaja sanoo.

04.12.2011 @ 16:19
Kommentti lähettäjä: Tuula Sillanpää [Vieras]
Tuula Sillanpää

Näin se on. AMK-opettajista hiljakkoin tarkastettu väitös kertoo, että opettajat jakaantuvat kahteen leiriin. Niihin, jotka puoltavat kehitystyötä ja niihin, jotka priorisoivat opetusta yli kaiken. Oma kokemukseni on, että esim. laatutyö ja kehittämishankkeet, jotka kehittäisivät myös opettajan osaamista koetaan pääosin opetusta häiritsevinä, ylimääräisinä asioina. Ne kuitenkin saattaisivat tarjota mielenkiintoisen oppimisympäristön myös opiskelijoille. Ennen opiskelijaryhmät suorittivat ekskursioita, samoin järjestettiin eri ammattialojen ammattilaisten vierailuja tunneille sekä oli yhteisiä yritysten tarjoamia saunailtoja ym. jNämä tukivat hyvin paitsi opettajien myös opiskelijoiden verkostoitumista työelämän kanssa ja ohjasivat myös opintojen valintoja. Nykyään verkko on haaste opetukselle. Se tarjoaa opiskelijan näkökulmasta useimmiten mielenkiintoisemman ympäristön kuin tiedon vastaanottaminen luokkahuoneessa. Siellä pääsee itse osallistumaan, keskustelemaan, kehittelemään eri asioita. Siellä oppii kavereilta ja eksperteiltä. Liike-elämässä on pitkään toimittu asiakkaiden prosesseissa, jotta on kyetty lyhyellä viiveellä reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin. Tähän suuntaan opetusta olisi kehitettävä, yhdessä työelämän kanssa. Käytännössä se tarkoittaa opettajuuden muutosta pois opettajakeskeisestä oppimisesta luokkahuoneessa kohti opiskelijoiden oppimisprosessin ohjaamista, aktivointia yhteistyöhön, osallistumaan, ideoimaan, kehittämään... Tuleeko oppimisen olla hallittu prosessi vai johtaako em. toiminta palkitseviin havaintoihin siitä, että ei haittaa vaikka tekee virheitä: niistäkin voi oppia - yhdessä kavereiden kanssa ja kokea suurta iloa siitä. Käsittääkseni muutosta ajaa odotettuun suuntaan se, että valtiovalta satsaa todella paljon lähivuosina ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämiseen.

03.01.2012 @ 15:44
« Tärkein on opiskelijaTeoria ja käytäntö »