Opettajaa aina tarvitaan

Ilmeisesti alamme näinä aikoina olla oikean tulevaisuuden kynnyksellä. Sen tulevaisuuden, jota on ennustettu aina Jules Vernen ajoista lähtien. Siihen kuuluvat robotit, lentävät autot, avaruusmatkailu ja paljon muuta – mm. monien ammattien muuttuminen ja katoaminen.

Kuinka käy opettajan ammatin? Voisiko kone korvata opettajan? Tätä visiota ei kannata ottaa niin kirjaimellisesti, että kuvittelisi jonkin suurin piirtein ihmisen näköisen paristoilla toimivan robotin köpöttelevän opiskelijoiden edessä luennointitehtävissä. Puhutaan luentokoneen sijaan hakukoneesta. Kuinka suurelta osin hakukone on jo nyt korvannut opettajan? Eikö googlesta ole tullut jokaiselle tärkeä tiedollinen avustaja – kaikkein lähin omaopettaja? Googlelta on helppo kysyä eikä tyhmiä kysymyksiä ole olemassa.

Entäpä omatekoisten (opetus)videoiden keidas: YouTube?  Ei liene aivan liioiteltua väittää, että YouTubesta on kehittynyt maailman ammatillisen opiskelun keskus. Sieltä löytää havainnollista opastusta aiheeseen kuin aiheeseen, alalta kuin alalta, näkökulmasta jos toisesta. Jokaiseen tarpeeseen löytyy kiinnostava opetus ja opettaja.

Nyt alkaakin näyttää siltä, että tulevaisuus on jo nykypäivää, ja nimenomaan opettajan ammatti – juurikin se – olisi erittäin vakavasti uhattuna.

No ei sentään.

Uhattuna ei ole opettajan ammatti vaan tietynlainen mielikuva opettajasta. Vanhan ajan tietoa jakavaa opettajaa ei enää tarvita samalla tavoin kuin aiemmin. Voi sen niinkin muotoilla, että sellaisella opettajalla jonka Google ja YouTube voi korvata ei ole enää pedagogista arvoa opiskelijoiden silmissä. Löytyisikö pysyväisesti tarpeellinen opettaja seuraavasta yhtälöstä?

Op-(Gle+Ytb)=OT

 

Op=Opettajan potentiaali

Gle =Google tai vielä parempi hakukone

Ytb =YouTube ja kaikki muu avoin tai hankittavissa oleva videomateriaali

OT =Tarpeellinen opettaja

 

Mitä erotukseksi jää? Opettajaa tarvitaan välittämään opiskelijasta, opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Opettajaa tarvitaan ohjaamaan, selventämään, väittelemään, arvioimaan, antamaan palautetta ja arvostamaan. Opettajaa tarvitaan valmentamaan hyvää vieläkin paremmaksi. Opettajaa tarvitaan tueksi heikkona hetkenä, motivoimaan, valamaan uskoa ja olemaan läsnä. Opettajaa tarvitaan osaamisen esimerkiksi ja samaistumisen kohteeksi. Opettajaa tarvitaan tekemään monimutkainen kokonaisuus ymmärrettäväksi. Yhteistyössä toisten opettajien kanssa häntä tarvitaan tutkinnon pedagogisen arkkitehtuurin kehittäjäksi. Opettajaa tarvitaan työn taitajaksi, yrittäjyyden tuntijaksi ja paremman työelämän kehittäjäksi. Paljon muitakin tehtäviä riittää. Mitä tehtäviä sinun mielestäsi pitäisi vielä mainita?

Voit jatkaa pysyväisesti tarpeellisen opettajan osaamisalueiden pohdintaa vaikka kommenttiruudussa.

Opiskelijan monimuotoinen kohtaaminen

Tämän otsikon pohdiskelu tuli mieleeni, kun Oulun ammattikorkeakoulu on nyt voimakkaasti edistämässä monimuoto-opetusta. 1990-luvun puolivälissä olin mukana monimuotokoulutuksen ensimmäisessä aallossa pohtimassa asiaa silloisten korkeakouluopettajien kanssa. Artikkeleita ja kirjoja kirjoitettiin. Vaikka koulutusteknologiset välineet ovat tällä välin merkittävästi kehittyneet, on monimuotoistamisen idea yhä ennallaan. Wikipediasta, jota ei silloin vielä ollut olemassa, löytyvään monimuoto-opetuksen määrittelyyn en keksi mitään muuta lisättävää kuin työelämässä tapahtuvan oppimisen:Monimuoto-opetus tarkoittaa opetusta, jossa opetus tapahtuu osittain kasvokkain ja osittain etäopetuksen keinoin. Monimuoto-opetus voi sisältää lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetuksessa opetuksessa pyritään monimuotoisuuteen, esimerkiksi opetus voi olla myös luokka-, verkko-, luento-, ryhmä-, lähi- sekä etäopetusta. Monimuoto-opetuksessa lähiopetus voi muuttua ensisijaisesti tarkastuspisteiksi tai tiedotus-, kysely- ja palautetilaisuuksiksi. Nykyisin myös lähiopetustilaisuudet voidaan järjestää videoneuvotteluina, jos oppijat ovat eri paikkakunnilla.” (Wikipedia.)

Asian ydin ei kuitenkaan liene määritelmissä, vaan perusteluissa. Pedagogina olen itse aina ensisijaisesti kiinnostunut oppimiseen liittyvistä perusteluista. Pedagogisia virhepäätelmiä on olemassa runsain määrin. Suurin kaikista lienee se, että opetuksesta seuraa oppiminen. Tosiasiassahan opetuksesta varmuudella seuraa ainoastaan toteutunut opetus. Jos opetus on hyvää, se voi auttaa opiskelijaa oppimaan, mutta oppiminen seuraa lopulta aina kuitenkin vain siitä, mitä oppimistekoja opiskelija itse tekee oppiakseen. Jos kuvitellaan, että tietynlaisen opetuksen olemassaolo johtaisi varmasti oppimiseen, kuvitelma on väärä. Yhtälailla on väärin ajatella, että opettajan mieltymyksillä olisi enemmälti yhteyttä opetusmenetelmän tehoon oppimisen edistäjänä. Vaikka yksi opettaja pitäisi luennoinnista, toinen nauttisi ongelmakeskeisestä opettamisesta ja kolmas haluaisi tavata opiskelijat vain verkon välityksellä, mikään näistä mieltymyksistä ei varmistaisi oppimistuloksia. Ylipäänsäkään opettajan ei kannata uskoa minkään opetusmenetelmän tai opetustavan ylivertaisuuteen vaan ainoastaan erilaisten työtapojen yhteensopivuuteen opiskelijan opiskelukäytänteiden kanssa.

Salaisuus piilee opiskelijan kohtaamisessa ja oppimisen ohjaamisessa. Opetuksella on paljon voimaa, kun se on suunniteltu opiskelijaa varten ja toteutettu opiskelijan ehdoilla.  Opetuksen joustavuuden lisäämistä ja monimuotototeutusta tarvitaan juuri tähän. Jokainen opiskelija työskentelee elämäntilanteensa rajoissa ja oppii oman strategiansa ja erityispiirteidensä mukaisesti (M.O.T.). Jos opiskelija kohdataan yksilönä, edellytys oppimiselle on parhain mahdollinen. Opetusmenetelmät ovat opiskelijan kohtaamisen ja oppimisen ohjaamisen työkaluja. Esimerkiksi suurille ryhmille toteutettu luokkahuoneluento on toisenlainen yksilön kohtaamisen foorumi, kuin jokin sähköinen oppimisympäristö. Sosiaalisessa mediassa yksi viesti voi sekunnissa liikuttaa miljoonia, välittää kokemuksia, opetuksia, tunteita, ajatuksia ja ideoita – ja samalla se voi tuntua hyvin henkilökohtaiselta ja toimintaan velvoittavalta. Mikä mahdollisuus opetuksen kehittämiseen tällä alueella piileekään!

Vakuuttava tutkimusevidenssi kertoo, että hyvän oppimisen todennäköisyys on suurimmillaan silloin kun opiskelijaan kohdistetaan korkeat mutta selkeästi muotoillut odotukset, ohjauksellinen yhteys opettajaan on hyvä ja pidäkkeetön, opiskelija saa edistymisestään nopean jatkuvan palautteen ja opiskelijalla on riittävästi aikaa oppimiseen.  Kun nämä vaatimukset toteutuvat opiskelijan monimuotoisen kohtaamisen viitekehyksessä, opetus voi palvella yhtä aikaa monia erilaisia opiskelijoita ja yhtä opiskelijaa monella eri tavalla.

Mappi tarinoi: ammatillinen opettajankoulutus Oulussa pian 40 v.

 

Aloitettuani reilut kolme vuotta sitten ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana, Kaija Kvist ammatillinen opettajankouluttaja evp., antoi minulle ohimennen vinkin. Koulun arkistossa on mappi, jossa on selitetty, mistä kaikki alkoi. Tuohon mappiin minun täytyisi tutustua, eikä sitä saisi koskaan hukata. Sitten koulumme muutti uuteen osoitteeseen. Kaikki tavarat arkistoa myöten rahdattiin kuorma-auton kontissa Albertinkujalta aina Uudelle kadulle saakka. Sitten arki tarrasi kiinni kovalla kädellänsä, ja onnistui muuttamaan asioiden tärkeysjärjestystä.  Mappi unohtui. Tänä keväänä viimein astelin arkistoon jännittynein mielin. Olisiko mappi vielä tallessa? Helpotuksen huokaus! Olihan se siellä yhä. Mappi oli esillä melkein kuin se isoisän olkihattu Tapio Rautavaaran laulussa. Mappia käännellessä ja katsellessa sieltä avautui monta tarinaa ja mieleen nousi paljon ajatuksia. Niistä kerron nyt.

Ennen nykyistä viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestelmää ammatillista opettajankoulutusta järjestettiin 13 suomenkielisessä opetusyksikössä. Hämeenlinnan ja Jyväskylän ammatilliset opettajakorkeakoulut olivat monialaisia, mutta muutoin ammatillisten opettajien koulutus oli alakohtaista. Lisäksi oli ruotsinkielistä koulutusta, mutta sitä koskevaa tietoa mapista ei löytynyt. Tällä hetkellä Åbo Academi hoitaa ruotsinkielisen ammatillisen opettajankoulutuksen eli se toteutetaan yliopiston yhteydessä. Mapista löytyneestä Opetusministeriön muistiosta selvisi myös, että kasvatustieteellisen alan tutkintojen kehittämistyöryhmä olisi halunnut kaiken ammatillisen opettajankoulutuksen teoreettisen yhdenmukaisuuden nimissä siirrettäväksi yliopistojen yhteyteen. Työelämäläheisyys, työelämäsuhteiden tärkeys ja ammattikorkeakoulujen ennakkoluuloton innovaatio-osaaminen vetivät kuitenkin ammatillisen opettajankoulutuksen puoleensa. Ratkaisu tuntuu yhä kestävältä.

Ihastuin itse asiassa oikein toden teolla tuohon ilmaisuun ”ennakkoluuloton innovaatio-osaaminen”. Mietin sitä monta päivää ja yhäkin mietin, että siinä on sekä nykytila että tavoite ammatilliselle opettajankoulutukselle. Kahdessa sanassa.

Mapista löytyi myös vahvat todisteet siitä, että yhteistyö Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa on ollut osa ammatillisen opettajankoulutuksen onnistumista 1970-luvulta saakka. Kasvatustieteen opintokokonaisuus toteutetaan hyvässä yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa myös nykyisessä opetussuunnitelmassa.

Monialaista ammatillista opettajankoulutusta linjaavissa muistioissa edellytettiin, että ammatillisella opettajakorkeakoululla olisi osana ammattikorkeakoulua laaja hallinnollinen ja toiminnallinen itsenäisyys. Sitä turvaamaan tehtiin oma laki ja asetus. Ammatillinen opettajakorkeakoulu on tavallaan ollut korkeakoulu korkeakoulussa. Kasvatuksen historiasta kiinnostuneilla tutkijoilla on tässäkin asiassa pian oivallinen tutkimuskohde käsillä. Ajat ovat muuttumassa, kuten kaikki hyvin tiedämme.

Ammatillinen opettajankoulutus Oulussa alkoi koulutusalakohtaisena Oulun sairaanhoito-oppilaitoksen yhteydessä syksyllä 1974. Vuodesta 1982 alkaen mukaan tuli yleisaineiden opettajien 40 opintoviikon pedagoginen koulutus, ja juuri se laajeni kesällä 1995 monialaiseksi ammatilliseksi opettajankoulutukseksi. Näin ollen vuosi 2014 on oululaisen ammatillisen opettajankoulutuksen juhlavuosi. Syyskuun toisena päivänä 2014 tulee täyteen 40 vuotta Pohjois-Suomen ammatilliseen opetusosaamiseen kohdennettua opettajankoulutusta ja opetuksen kehittämistä.

Monialainen opettajankoulutus alkoi pilottiryhmänä kesällä 1995. Elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen vuonna 1996 ammatillinen opettajankoulutus toimi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun uuden lain ja asetuksen ohjaamana Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä. Aloituspaikkamäärä koulutuksessa oli aluksi 20 ja nousi lähes vuosittain päätyen nykyiseen 255 opiskelijaan vuonna 2005.

Millaista Oulussa järjestetty ammatillinen opettajankoulutus on ollut? Se on ollut ja se on yhä käytännönläheistä ja innovatiivista ammattipedagogiikkaa. Koulutusteknologinen toimintamalli on omaksuttu jo varhain toiminnan yhdeksi tukijalaksi, ja sillä on asteltu vankkaa vaellusta pedagogiikka edellä. Vahva opiskelijakeskeisyys ja opiskelijalähtöisyys teoriaopinnoissa vaikuttaisi näkyneen alusta lähtien myös opetuksen käytännön järjestelyissä. Opetusjärjestelyt ovat olleet joustavia ja opiskelija on voinut edetä opinnoissaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen erityistarpeiden huomioon ottaminen on ollut aina keskeistä.

Mapin sisältö loppui vuoteen 1997 ja sen jälkeen on tapahtunut paljon. Olemme nousseet merkittäväksi opetushenkilökunnan täydennyskouluttajaksi ja näyttötutkintomestarikoulutuksen vaikuttajaksi. Henkilökohtaistetun opintoryhmän (HOPE) myötä meistä on tullut osaamisperusteisen toimintamallin edelläkävijöitä ammatillisten opettajien peruskoulutuksessa. Emme siis enää ainoastaan opeta opettajia, me myös ”hopetamme” heitä. Alueellisia opintoryhmiä toimii Kajaanissa, Kemi-Torniossa ja Rovaniemellä. Ammatillisen opettajakorkeakoulun Studio on nostanut koulutusteknologisen kehittämisen aivan uudelle tasolle. Vuosien neuvottelujen jälkeen Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi luvan järjestää vuodesta 2013 alkaen vuorovuosittain ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta ja erityisopettajankoulutusta. Englanninkielinen opintoryhmä on tehnyt koulutuksestamme aidosti kansainvälistä. Muutakin uutta ja huikeaa kehitystä tapahtuu koko ajan, ja siitä olisi paljon kerrottavaa.

Mappi palauttaa ajatukset kuitenkin perusasioihin. Mappi alleviivaa sen tosiasian, että eipä ole ollut laisinkaan itsestään selvää, että nykyisen kaltainen ammatillinen opettajankoulutus on Suomeen syntynyt. Vielä vähemmän taattua on ollut se, että ammatillista opettajankoulutusta on voitu toteuttaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä. Jatkokaan ei ole itsestään selvää. Uusi ammattikorkeakoululaki astuu voimaan 1.1.2014 ja sen mukana kumoutuu ammatillista opettajakorkeakoulua tähän saakka ohjannut lainsäädäntö. Oleelliset asiat kyllä on kirjattu uuteen ammattikorkeakoululakiin, mutta juridisessa mielessä vanhat ammatilliset opettajakorkeakoulut poistuvat kartalta tämän vuoden viimeisenä päivänä ja uudet syntyvät vuoden 2014 alkaessa.

Ohjausta digitaalisessa pusikossa

Vanhoina hyvinä aikoina, jotka tuskin kuitenkaan olivat nykyistä parempia, informaatiota oli rajoitetusti tarjolla ja tieto oli asiantuntijoilla. Ilmoitukset ja tiedotteet sijoiteltiin virastojen, toimistojen ja laitosten ilmoitustauluille. Ilmoitustauluilta löytyi tietoja niin avoimista työpaikoista, kuin oppilaitosten kurssitarjonnastakin. Oli myös oppaita eri tarkoituksiin. Oppaita löytyi virastojen pöydiltä ja kirjastoista, ja saattoi niitä joskus tulla postin mukana aivan kotiovelle saakka. Tämä paperille kirjoitettu informaatio, jota nykyään nimitetään vähän alentavasti printtimediaksi, oli vaikeaselkoista, mutta sitä selvensivät arvokkaat ja etäiseltä vaikuttavat virkailijat.

1970-luvulle tultaessa kiinnitettiin lisääntyvää huomiota kansalaisten opastamiseen. Ensin syntyi neuvonnan käsite ja neuvonnan oppikirjat. Neuvonta tarkoitti suoran ja selkeän vastauksen antamista asiakkaan kysymykseen, mikä se sitten olikaan. Kun maailma monimutkaistui, yksinkertaisilla neuvoilla ei pitkälle päässyt. 1980-luvulta lähtien puhuttiin enenevässä määrin ohjauksesta. Ohjauksen käsite avartui tarkoittamaan asiakkaan auttamista itsenäisten ratkaisujen tekemiseen. 

Nyt ohjauksesta on tullut välttämättömyys ja myös neuvonnan tarve näyttää lisääntyvän alituiseen. Vanhemmat tarvitsevat ohjausta lastensa kasvatukseen. Lapset tarvitsevat ohjausta kirjojen lukemiseen. Ohjausta tarvitaan terveellisiin elämäntapoihin. Opiskelijat eivät valmistu ilman oikeanlaista ohjausta. Valmistuneet eivät työllisty ja ihmiset syrjäytyvät, jos ohjaus puuttuu. Ohjaus on hyväksi havaittu lääke kaikilla elämän eri alueilla. Onko nykyaika tuottanut ohjausyhteiskunnan?

Ei, nykyaika on tainnut tuottaa jatkuvasta ohjauksen puutteesta kärsivän yhteiskunnan. Tämä lienee suurelta osin seurausta digitaalisen informaation tulvasta, joka yltyy koko ajan. Ohjauksen resurssit ja ohjausosaaminen eivät pysy perässä, kun digitaalinen aluskasvillisuus valtaa alaa. Maailma todellakin suhisee ihmisen ympärillä. Sen toteamiseksi ei tarvitse silmää, jolla näkisi megahertsien maailmaan. Älypuhelin riittää mainiosti. Informaatio satakertaistuu, tuhatkertaistuu ja vieläkin enemmän. Ihmisen kyky tajuta ja hahmottaa polkee kiusallisesti paikoillaan. Ihmisen henkilökohtainen käyttöliittymä digitaaliseen tietovuohon – oma järki – tukkeutuu tuon tuosta. Missä viipyvät päivitykset?

Maailman kaikki informaatio on koko ajan tarjolla sille, joka osaa digisuunnistuksen. Aivan liian monelle informaatio kuitenkin muodostaa läpipääsemättömän viidakon. Informaatio on niin pusikoitunutta, että valoa ei näy edes ylhäältä, ja joka suuntaan maailma näyttää aivan samanlaiselta. Kaikki hämärtyy, jopa oma tavoite. Kun ei enää tiedä mihin menisi, on varmaankin viisainta pysyä paikoillaan omassa pesässään ja toivoa, että joku löytää. Kukapa pystyisi enää neuvomaan, mitä valintoja nuoren taikka aikuisen, saatikka eläkeläisen, pitää tehdä tai mikä on järkevää? Mistä löytyisi ohjaaja, joka pystyisi selventämään vaihtoehtojen moninaista olemassaoloa? Pitäisikö ministeriöiden yhteistyönä perustaa kansalaisen ohjauspalvelu?

Tässä on nyt kuvailtu ongelmaa, mutta ratkaisua ei tule mieleen. Se voi kuitenkin löytyä netistä. Joku on varmasti miettinyt tätä ihan samaa asiaa ja päässyt minua pidemmälle. Aloitan Googlesta. Mikähän olisi hyvä hakusana?

Osaamisen jouluinen julistus

Suomen kielen sanahistoriassa osaamisen alkuperäinen merkitys on osuminen. Osaaminen on sitä, että nuoli osuu maaliinsa ja keihäs lävistää karhun sydämen. Osaamista on myös, kun osat sopivat yhteen ja muodostavat kokonaisuuden. Osaaminen on aina ollut ihmisen elämässä tärkeintä, sillä ilman osaamista elämä ei jatku. Elämä on osaamisperustaista.

Osaamisen turvaamiseksi ihminen on kehittänyt kasvatuksen ja koulutuksen, joita on harrastettu hamasta muinaisuudesta saakka. Onko kysymyksessä jonkinlainen epäluottamuslause näitä instituutioita kohtaan, kun nykyisin puhutaan osaamisperustaisuudesta ikään kuin uutena asiana? EU edistää voimallisin keinoin ja hankerahoituksen avulla osaamisperusteista koulutusta Euroopan Unionin alueella. Suomessakin olemme osaamisperustaisuudessa hyvin sisällä. Ammatillisen toisen asteen toimittua edelläkävijänä, ”osaamisjohtoisesta koulutuksen kehittämisestä” on tullut tavoiteltava ihanne ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissakin. Varsinkin ylimmän opetuksen piirissä osaamisperustaista kehittämistä karsastetaan vielä laajalti. Erityisen hankalia asioita ovat AHOTit ja osaamistavoitteiden muotoilut. Moni akateemikko kysyy mielessään ja silloin tällöin ääneenkin, miksi tällaista pelleilyä täytyy tehdä. Ymmärrän kriittistä opettajaa siinä, että tämä voi tuntua epäluottamuslauseelta hänen koulutuksensa korkeaa laatua kohtaan, mutta voin kuitenkin lohduttaa, että tässä ei epäillä yksittäisiä kouluttajia vaan länsimaista koulutusta yleensä, ja aivan syystä. Osaamisperustaisuutta täytyy kehittää, sillä koulutusjärjestelmä on ilmeisesti vähin erin kadottanut kykyään osaamisen luotettavaan tunnistamiseen.

Koulutus, joka ei tunnista osaamista oikein, on korruptoitunutta. Tällä en tarkoita lahjontaa vaan pilaantumista ja epäoleellisen nostamista oleelliseksi. Suurin pilaantumisen syy on oppimisen arvioinnin pinnallistumisessa, mikä on alkanut jo todella kauan aikaa sitten kynä-paperi- muistikokeiden yleistyttyä. Perinteiset kokeet ja tentit ovat olleet surkeita ja sopimattomia oppimisen suuntaajia ja osaamisen mittareita. Ne eivät ole antaneet opiskelijan osaamisesta oikeata kuvaa opiskelijalle itselleen, opettajille, koululle eivätkä työelämällekään. Osaamisperustaisuuden vaatimus tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan mitta on tullut täyteen. Lisääntynyt kustannustietoisuus tukee koulutusajattelun suoristunutta selkää pistimen terävyydellä. Vain sellaisesta koulutuksesta kannattaa maksaa, joka todistetusti edistää osaamista. Osaamisen täytyy olla todellista, ei uskoteltua.

Opiskelu on onnistunutta silloin, kun se johtaa oppimiskokemusten kautta osaamiseen. Osaaminen on käytännön työ- ja arkielämässä tarvittavaa kyvykkyyttä ja ongelmien ratkaisemisessa esille tulevaa tietämistä ja taitamista. Osaamisperustaista opetuksellista osaamista on, että a) opettaja kykenee arvioimaan opiskelijan osaamisen riittävyyden suhteessa vaadittavaan osaamistasoon ja b) opettaja pystyy suuntaamaan järkeviä tukitoimia opiskelijan oppimisen edistämiseksi, jos osaaminen ei ole riittävää. Jos opiskelijan osaaminen kuitenkin jo on vaaditulla tasolla, lisäkoulutus on turhaa ja epäekologista. (A)HOT on yksinkertainen asia, kunhan osaaminen vain osataan tunnistaa.

Osaamisen arvioinnin täytyy osua kohdalleen. Osuminen on mahdollista, kun osaamisen tasot ja kriteerit ovat näkyvillä ja opiskelija itse osoittaa osaamisensa suhteessa kriteereihin. Osuminen on mahdollista, kun tiedetään mihin tähdätään. Myös akateeminen osaaminen voidaan tehdä näkyväksi. Se voidaan näyttää ja osoittaa. Osaajalle tilanne on sama tänään kuin 50 000 vuotta sitten. Osaava osuu oikeaan.