Arkistot: Tammikuu 2014

Kohti aktiivista osallistumista ja resurssiviisaita ratkaisuja - meillä ja muualla?

Oulun ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä Towards European Societal Sustainability - eli TESS -puiteohjelmahankkeessa, jossa kahdeksan tutkimusorganisaatiota kuudesta eri maasta yhdistävät voimavaransa ja osaamisensa paikantaakseen ne innovati… lisää »