Alumni-identiteettiä rakentamassa

Mikä merkitys juurilla on oman identiteetin rakentamisessa ja ylläpitämisessä? Nykypäivän maailmassa eläminen tuntuu helposti kovin irralliselta. Pyrimme olemaan maailmankansalaisia jopa siinä määrin, että globaalissa yhteisössä toimiminen on monille meistä elinehto. Arkisen kiireen keskellä ja jatkuvan kv-toiminnan pyörteissä unohdamme helposti sen mistä olemme tulleet. Juuret katkeavat ja identiteetti haurastuu.

Olen pohtinut paljon oman menneisyyteni merkitystä identiteettini muodostuksessa ja henkilökohtaisena voimavarana. On lienee selvää, että ihminen muovautuu tämän hetkiseen versioonsa kaiken sen perusteella mitä hän on elämässään kokenut ja tuntenut. Monissa kulttuureissa panostetaan voimakkaasti perinteiden ja historian kunnioittamiseen. Ihmisen henkilökohtaisen taustan merkitys nostetaan esiin.

Vuosien saatossa noita identiteettini rakennuspalikoita on kertynyt lukuisia. Voin luetella useamman ”kotikaupungin”, monia harrastuksia, lukuisia ajatuksia ja loputtoman listan ihmisiä, jotka kaikki ovat vaikuttaneet siihen millainen minusta on tullut. Merkittävimpänä yksittäisenä identiteetin vaikuttimena on kuitenkin oma oppilaitokseni. Koulumaailma ja opiskeluaika ovat vaikuttaneet asuinpaikkaan, harrastuksiin, ajatusmaailmaan ja ennen kaikkea ystäväpiiriin. Ilman noin mittavaa mielenmyllerrystä olisin varmasti hyvin erilainen ihminen.

Sanotaan, että ihminen ei halua sitoutua organisaatioon, mutta hän mielellään sitoutuu yhteisöön. Ja mitä värikkäämpi ja vahvempi yhteisö, sitä voimakkaampia sidoksia se muodostaa. Oppilaitos täyttää väistämättä yhteisön piirteet, mutta laatu ja voimakkuus saattavat jäädä heikoiksi. Koulu ei ehkä tarjoa sellaista samaistumisen mahdollisuutta kuin mitä toivoisi. Oppilaitos saattaa olla väritön läiskä elämän polulla. Oma identiteetti ei välttämättä kietoudu yhteisön identiteettiin. Juuret eivät vahvistu.

Onneksi meidän ei tarvitse tyytyä hajuttomaan ja mauttomaan kokemukseen ja siitä aiheutuvaan juurettomuuteen. Kouluyhteisöä ei voida rakentaa instituution keinoin. Yhteisöä ei voida luoda ylhäältä alaspäin, johtajalta alaisille. Yksittäisen oppilaitoksen yhteisö syntyy opiskelijoiden, opettajien, muun henkilökunnan, sidosryhmien ja tietysti alumnien vaikutuksella. Nyt kun olen toiminut tässä yhteisössä kaikissa edellä mainituissa rooleissa, on helppo nähdä se valtava mahdollisuus mikä meillä näiden rakennuspalikoiden kanssa on. On meistä itsestämme kiinni kuinka yhteisömme voi meitä auttaa identiteetin luonnissa ja juurien vahvistamisessa.

Omalla koululla on minulle siis syystäkin suuri merkitys. Olen iloinen siitä, että saan tuntea kuuluvani johonkin. Muistot ja kokemukset kulkevat edelleen mukanani ja aina on mahdollisuus uuden rakentamiseen. Haluan jatkossakin säilyttää sidokseni kouluuni ja vaalia sitä parhaani mukaan. Kannan alumni-statustani ylpeästi ja elämääni rikastaen. Olen alumni ja siten juuriltani vahva.

 

Tony Manninen

Vuoden alumni 2010

Miehen takana on nainen? Yhdistyksen takana on...

..Hallitus!

Ajattelin käyttää tämän mahdollisuuden valaistakseni hieman alumniyhdistyksen hallituksen toimintaa. Toisin kuin moni luulee, emme ole salaseura, joka pitää hämäriä kokouksia pimeissä luolissa kynttilänvalossa, pukeudu kaapuihin, suorita rituaaleja tai uhrauksia. Korkeintaan uhraamme omaa aikaamme.

Hallituksen tehtävänä on lähinnä pyörittää yhdistystä, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikatähtäimellä. Kokoonnumme yleensä kuukausittain yhteen kahvin tai teen ääressä ja suunnittelemme mm. tulevia tapahtumia, laskemme yhdistyksen budjettia sekä mietimme ajankohtaisia asioita yhdistyksen näkökulmasta.

Kukaan meistä ei tästä saa palkkaa. Miksi siis edelleen, osa meistä vuosienkin jälkeen, raahaudumme työpäivän loputtua kokouspaikkaan pohtimaan ja kehittämään yhdistyksen tulevaisuutta?

Koska ajamme tärkeätä asiaa yhdessä. Haluamme vaikuttaa asioihin. Parantaa Oamkin ja yhdistyksen yhteistyötä, tuoda yritysmaailmaa ja korkeakoulua lähemmäs toisiaan sekä tietenkin, parantaa niin nykyisten kuin tulevienkin opiskelijoiden opintoelämää siltä osin kuin pystymme. Kertoa opiskelijoille, joilla ei välttämättä vielä ole tietoa oikeasta työelämästä, minkälaista se on, miten siihen voi ja kannattaa varautua jo opintojen aikana.

Hallituksemme on monipuolinen. Edustajia on mm. Liiketalouden yksiköstä, Kulttuurialan yksiköstä, Tekniikan yksiköstä sekä myös Oamkin henkilökuntakin on edustettuna! Silti vielä kaikkia yksiköitä emme ole valitettavasti saaneet hallitukseen edustamaan, mutta ehkäpä tämäkin tapahtuisi pian?! Meitä alumneitahan on runsain joukoin jokaisesta yksiköstä.

Hallituksen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Kokoukset ovat avoimia ja yleensä ilmoitamme ajan ja paikan Facebook sivuillamme hyvissä ajoin. Toivommekin aina uusia ihmisiä kokouksiimme. Yhdistys voi kasvaa ja mennä eteenpäin yleensä silloin, kun vetäjiin ilmestyy uutta verta. Uudet ihmiset tuovat aina tuoretta näkökulmaa ja uusia ideoita toimintaan sekä sen kehittämiseen.

Seuraathan Facebookiamme ja tulethan moikkaamaan meitä seuraavaan kokoukseen! Toivottavasti näemme siellä! :)

Ystävällisin terveisin,
Mikko Sortti
Hallituksen jäsen toista vuotta. 

 

 

Kenestä Vuoden alumni 2011?

Vajaan kuukauden päästä selviää, kenestä tulee Vuoden alumni vuosimallia 2011. Ehdolla ovat seuraavat henkilöt:

Virve Hautamaa

Virve on valmistunut tradenomiksi Raahen tekniikan ja talouden yksiköstä vuonna 2007. Hän työskentelee kiinteistönvälittäjänä Raahen OP-Kiinteistökeskuksessa. Virve toimii aktiivisesti Raahessa yhdistys- ja harrastustoiminnassa sekä kunnallispolitiikassa, ja hän on ollut mukana myös paikallisen puolueen sihteerinä ja erinäisten hallituksien jäsenenä. Virve on tehnyt aktiivista yhteistyötä Oamkin suuntaan vierailemalla säännöllisesti puhumassa opiskelijoille urasuunnittelusta ja opintojen merkityksestä.

Jussi Karjula

Jussi on valmistunut tradenomiksi Liiketalouden yksiköstä vuonna 1999. Hän toimi aiemmin Pohjoisen Kantaperuna Oy:n toimitusjohtajana 2003-2010 ja tällä hetkellä hän toimii LapTi-Invest Oy:n toimitusjohtajana. Jussi on ollut mukana Liiketalouden koulutusohjelman ohjausryhmässä, pitänyt aktiivisesti yhteyttä yksikköön sekä tarjonnut vuosien ajan harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita ja työpaikkoja yksikön opiskelijoille.

Niina Karling

Niina on valmistunut medianomiksi Kulttuurialan yksiköstä vuonna 2004. Hän työskentelee YLE:llä toimittajana sekä television että radion ajankohtaisohjelmissa. Niina on pitänyt yhteyttä Oamkin viestinnän koulutusohjelmaan mm. luennoimalla uusille journalistiopiskelijoille. Työn puolesta hän on saanut kahdesti ulkoministeriön toimittaja-apurahan, Tansaniaan vuonna 2006 ja Gazaan vuonna 2010. Niina on ollut mukana Kirkon ulkomaanavun EAPPI-ohjelmassa, ja hän kuuluu Kirkon ulkomaanavun valmiustiimiin.

Jaakko Nurila

Jaakko on valmistunut musiikkipedagogiksi Kulttuurialan yksiköstä vuonna 2001 sekä suorittanut solistiset erikoistumisopinnot vuonna 2004. Hän on Suomen eturivin saksofonisti klassisen musiikin puolella ja hän on toiminut vuodesta 2009 Suomen puolustusvoimissa. Jaakko on tehnyt tiivistä yhteistyötä Oamkin musiikin osaston opettajien ja opiskelijoiden kanssa, kertonut nuorille musiikin opiskelijoille koulutuksen tärkeydestä ja ottanut Oamkin puhaltajia soittajiksi soittokunnan riveihin.

Joni Pakanen

Joni on valmistunut medianomiksi Kulttuurialan yksiköstä vuonna 2008. Hän on taikuuden ammattilainen ja työskennellyt valmistuttuaan täysipäiväisenä viihdetaitelijana ympäri Suomen. Joni on Oulun Taikurit ry:n puheenjohtaja ja Suomen Taikapiiri ry:n jäsen. Hänen suurin oma showtuotanto on ollut Galant Illusium -taikaspektaakkeli, ja uusin tuotanto "Comedy Magic Night with Joni Pakanen" kiertää Suomea syksyllä 2011.

Renne Sänisalmi

Renne on valmistunut ympäristösuunnittelijaksi Luonnonvara-alan yksiköstä vuonna 2002. Hän on Kainuun ammattiopiston viherrakennuksen aikuiskouluttaja sekä yrittäjä. Renne on VIPU ry:n ensimmäinen puheenjohtaja, ja hän on tehnyt valmistuttuaan paljon yhteistyötä Luonnonvara-alan yksikön kanssa. Hänet valittiin Vuoden hortonomiksi 2011.

Teemu Vähä

Teemu on valmistunut sosionomiksi Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä vuonna 2000 ja suorittanut YAMK -tutkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta vuonna 2011. Hän työskentelee Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa johtavana nuorisotyöntekijänä. Teemu on kuulunut Oamkin alumneihin yhdistyksen perustamisesta lähtien, toiminut yhdistyksen hallituksessa useita vuosia, ja hän on edelleen aktiivisesti mukana Sosiaali- ja terveysalan yksikön alumnitoiminnassa.

 

Olethan jo merkannut kalenteriisi Vuoden alumnin julkistamistilaisuuden perjantaina 4.11.11 klo 17.45 alkaen Oamkin Kulttuurialan yksikön konserttisalissa, Kotkantie 1, Oulu. Tule mukaan viettämään mukavaa iltaa ja juhlimaan uutta Vuoden alumnia!

Inka Marjoma, alumnikoordinaattori

 

 

Alumniyhdistyksen syyskuulumisia

Toivottavasti sekä alumnien että Oamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan kesä on sujunut mukavasti, ja jaksatte ahkeroida pimeän syksyn saapuessa.

Alumniyhdistyksellä syksy on kiireistä aikaa. Valmistelemme kovaa vauhtia vuoden kohokohtaa eli Vuoden alumnin julkistamistilaisuutta, joka pidetään 4.11.11 iltajuhlana Oamkin konserttisalissa Kotkantiellä. Kaikille ehdokkaina oleville on ilmotettu iloiset uutiset ehdokkuuksista, ja valintakollegion tehtäväksi jää päätös siitä, kenestä tulee Oamkin historian kolmas Vuoden alumni.

Syksyn kuluessa pyörähtävät käyntiin myös Alumnitarinat -tilaisuudet. Alumnitarinat tuovat Oamkista valmistuneen opiskelijan kertomaan työelämäkokemuksistaan valmistumisensa jälkeen nykyisille opiskelijoille. Alumnitarinat ovat aidosti työelämässä kiinni olevia puhuttelevia tarinoita, jotka tarjoavat luontevan tavan syventää opintojakson sisältöä. Alumnitarinat on helppo järjestää, sillä opettajan tarvitsee ilmoittaa vain ajankohta ja tarinan teema alumnien huolehtiessa tilaisuuden muista taustajärjestelyistä.

Vuosi päätetään perinteisesti vuosikokouksella sekä pikkujouluilla. Seuraa ilmoittelua tapahtumistamme alumni-intrasta sekä facebook -sivustoltamme. Tiedotamme jäsenistöämme tapahtumistamme myös sähköpostitse. Hallituksemme kokoukset ovat kaikille avoimia, joten tervetuloa mukaan tutustumaan alumneihin!

Inka Marjoma
Alumnikoordinaattori

Kesän korkkauksesta ei päivääkään

Kesän korkkauksesta ei päivääkään
Kesän korkkauksesta ei päivääkään
Kesän korkkauksesta ei päivääkään
Kesän korkkauksesta ei päivääkään

Toukokuun viimeisenä perjantaina Oamkin Alumniyhdistys korkkasi jälleen kesän ja näin juhlisti talven ja kevään ajan ahertaneita Oamkilaisia, valmistuvia opiskelijoita, henkilökuntaa ja myös omaa työpanostaan. Tällä kertaa ohjelmassa oli stand-upia viestintää opiskelivalta sarjakuvataiteilija Awelta ja iskevää diskobiittiä levynpyörittäjiltä, Safe Vodkalta ja Mauno Kalevilta. Sami Niemelä ja Sari Kurttila esittelivät meille StepIt-hanketta ja otti alumniyleisön mukaan kommentoimaan hankkeen tiimoilta syntyneitä ideoita oivalla tavalla. Juhlatilana oli mainioksi todettu lokaatio Oulun keskustassa, jonka terassilta saattoi nähdä vaikka mitä, esimerkiksi vilauksen merta. Reipasta saunontaakin oli havaittavissa. Tortillat ja naposteltavat virvokkeita unohtamatta maistuivat juhlaväelle ja kaiken kaikkiaan saimme todella hyväntuulista palautetta tapahtumasta. Mikko Sortti alumnien hallituksesta juonsi illan letkeään tyyliinsä. Sekä Mikko että Awe kirvoittivat monet naurunkäkätykset illan aikana, luultavasti aivan tarkoituksellisesti.

Kirjoittajalle tämä pisti pakettiin ensimmäisen puolivuotisen alumnien hallituksessa, eikä iltaa malttanut lopettaa kesken vaikka kuumeinen jälkitauti yritti rouskuttaa juhlamieltä. Korkkajaiset ovat huippukiva tapa juhlistaa tulevaa kesää, tavata opiskelijatuttuja ja tutustua uusiin tyyppeihin. Kesä kuluu eri tavalla itse kullakin, töissä, lomaillen, reissaten... Omaan kesääni kuuluvat kaikki kolme. Valoisa aika antaa paljon virtaa tehdä mukavia juttuja, niin kuin vaikka nauttia piknikeistä, mökkeilystä, uimisesta ja kesän herkuista. Toteutetaan näitä tähän vuodenaikaan kuuluvia spesiaaleja juttuja ja kehitellään uusia ideoita ja ajanvietettä tulevia vuodenaikoja varten. Ja niin, korkkajaisten leppoista tunnelmaa muistellessa on helppo hymyillä, tämänlaisia muistoja täytyy saada lisää!

Outi Rahkola

Alumnien hallituksen jäsen