Stepit –projektin seminaari Oulussa 28.3.12

AITOA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖTÄ KORKEAKOULUIHIN Stepit –projektin seminaari pidettiin Oulussa viime viikon keskiviikkona.  Radisson Blu –hotelliin kokoontui tuolloin ympäri Suomen viitisenkymmentä seminaariosallistujaa, jotka edustivat korkeakouluhenkilöstöä, opiskelijoita ja alumneja. Stepit –projektin ydinajatuksena on ollut kiinnittää alumnit yhteistyön rakentajiksi työelämän ja korkeakoulujen välille. Seminaarissa kuultiin, kuinka tässä on onnistuttu, ja millaisia hyviä toimintatapoja kumppanuuden vahvistamiseen on löydetty.

Seminaarin alussa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson, Oamkin apulaisjohtaja Timo Pieskä sekä Oamkin Alumnit ry:n puheenjohtaja Sanna Savolainen toivottivat seminaarivieraat tervetulleiksi omilla puheenvuoroillaan. Aamupäivän aikana kuulimme myös Kaivosyhtiö Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Sirénin työelämäkumppanuuteen liittyvän puheenvuoron aiheesta ”Win-win kumppanuus yrityksen näkökulmasta”. Puheenvuoro oli loistava esimerkki siitä, mitä työelämäkumppanuus voi parhaimmillaan olla.

Runsaan ja maistuvan lounaan jälkeen seminaarin ohjelmassa oli projektin tulosten esittelyä osaprojekteittain. Olin itse mukana esittelemässä ”Palveluiden tuotteistaminen” –osaprojektia, jonka ideana on ollut tuotteistaa korkeakoulujen palveluita työelämän tarpeisiin yhteistyössä alumnien kanssa. Osallistuin syksyllä 2010 ja keväällä 2011 Oamkin Alumnit ry:n hallituksen kanssa workshopeihin, joissa arvioimme, ideoimme ja innovoimme yhdessä korkeakoulujen työelämäpalveluja. Näiden workshopien tulosten perusteella syntyi seminaarissa esittelemämme neljä palvelukonseptia: Asiantuntijayhteisö, Välitystori, Mentorointi sekä Alumnitarinat. Nämä konseptit ovat sovellettavissa missä tahansa korkeakoulussa koulutusalasta riippumatta. Lisää tietoa konsepteista ja muista päivän aikana pidetyistä esityksistä löydät Stepitin sivuilta materiaalipankista.

Seminaarin viimeisen tunnin saimme kuunnella mielenkiintoista paneelikeskustelua työelämäkumppanuuden vahvistamisesta. Keskustelussa pohdittiin muun muassa korkeakoulujen alumnitoimintaa, johdon ja henkilöstön alumniyhteistyötä, sitouttamisen merkitystä sekä yhteistyön hyötyjä. Keskustelu oli vilkasta ja aiheesta olisi varmasti riittänyt keskusteltavaa pidemmäksikin aikaa. Lopputuloksena saimme jälleen kerran todeta sen, miten tärkeitä työelämäkumppaneita alumnit korkeakouluille ovat.

Kiitokset vielä kaikille seminaarivieraille antoisasta päivästä!  Työ Stepit –projektin parissa jatkuu ja  seuraavista askelmistamme kuulette lisää myöhemmin.

 

Inka Marjoma

Stepit -projektisuunnittelija

Lue lisää

Houkuttelevuutta ja näkyvyyttä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Yhteishaku ammattikorkeakoulu- ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen alkoi jälleen viime viikolla. Ammattikorkeakoulujärjestelmän voidaan jo sanoa koulutukseen hakeutuvien määrän ja eri koulutusaloilta valmistuneiden työelämään sijoittumisen perusteella vakiinnuttaneen asemansa korkeakoulujärjestelmän duaalimallissa eli toisin sanoen AMK-tutkintoa ei enää tarvitse määrittää vertaamalla sitä ”vanhaan opistotasoon” tai yliopistotutkintoon ”alempana korkeakoulututkintona”. Se tunnetaan jo sellaisenaan. Koulutuksen arvostus on siis noussut samaan tahtiin, kun sen on todettu antavan erinomaiset valmiudet toimia työelämän lukuisissa vahvaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei ole vielä saavuttanut vastaavaa asemaa. Sitä ei edelleen juurikaan tunneta ja koulutukseen hakeutuvien määrä on jäänyt viime vuonna osassa koulutusohjelmia huolestuttavan vähäiseksi. Jopa niin pieneksi, että koulutusta ei ole voitu edes aloittaa. Tämä on puolestaan vienyt uskottavuutta koulutukselta hyvin kriittisessä vaiheessa, jolloin sen pitäisi saada niin sanotusti lyötyä itsensä läpi ja näyttäytyä erinomaisena jatkokoulutusmahdollisuutena ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ja useita vuosia työelämässä toimineille alansa asiantuntijoille. Tämä kehitys ei ole ainakaan lisännyt koulutuksen houkuttelevuutta.

Suorittaessani ylempää ammattikorkeakoulututkintoa meille opiskelijoille sanottiin useaan otteeseen, että olemme koulutuksen tärkeimpiä markkinoijia työelämässä. Tässä sanottiin siis samalla, koulutuksen myötä saadut aiempaa paremmat valmiudet toimia esimerkiksi johtamis- ja kehittämistehtävissä huomattaisiin työelämässä ja yhä useammat lähtisivät päivittämään tutkintoaan ja samalla osaamistaan ylemmälle tasolle. Tämän tyyppinen markkinointi on varmasti yksi tapa lanseerata uutta koulutusta, mutta on myös syytä kysyä, onko se riittävä. Opiskelemaan lähtemisen motiivit ovat yleensä hyvin yksilöllisiä ja päätökseen vaikuttavat työelämän tarpeiden lisäksi jopa sitäkin enemmän jokaisen omat elämäntilanteet, joiden kanssa koulutus on onnistuttava yhteen sovittamaan. Yhtälö ei ole enää esimerkiksi lapsiperheen arkea viettävälle kolmivuorotyötä tekevälle ja omaa vapaa-aikaakin arvostavalle mitenkään kauhean yksinkertainen. Tässä suhteessa myös koulutuksen sisällön on pystyttävä joustamaan ja onneksi siinä on tapahtunutkin kaiken aikaa edistymistä. Mielestäni ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon markkinoinnissa tarvittaisiin oikea-aikaisuutta ja tarpeeksi houkuttelevia täsmäiskuja, jotka toteutettaisiin jo tutkinnon suorittaneiden ja ammattikorkeakoulutuksen markkinoinnista vastaavien ammattilaisten yhteistyönä. Tähän sisältyy myös koulutuksen näkyvyys. Nyt on kyllä mainostettu jälleen ammattikorkeakoulutukseen hakua, mutta ylempi AMK on jäänyt pahasti jalkoihin, vaikka siihen panostamista juuri nyt erityisesti tarvittaisiin.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena odotan koulutuksen arvostuksen nousevan jonain päivänä samalle tasolle, jossa nyt ollaan ammattikorkeakoulututkinnon osalta. Tähän tarvitaan koulutuksen sisällön jatkuvaa kehittämistä tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden työelämäedustajien kanssa ja ehkäpä vielä tärkeämpänä asiana koulutuksen näkyvyyden lisäämistä muutenkin kuin meidän työelämässä toimivien osaamisen ja opiskelukokemusten kertomisen kautta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on hyvä jatkotutkinto, josta voidaan tehdä näillä toimilla vieläkin parempi. Toivotan onnea ja menestystä opintoihin kaikille ensi syksynä opiskelunsa aloittaville. Olkaamme ylpeitä amkkilaisuudestamme!

Teemu Vähä

Vuoden alumni 2011

 

Seuraavat askelmat?

Valtakunnallinen alumnitoiminnan kehittämishanke ”Stepit -kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen” on kääntynyt loppusuoralle. Hankkeessa on etsitty (ja löydettykin…) tapoja hyödyntää alumneja osana korkeakoulujen toiminnan kehittämistä. Hankkeen osaprojekteissa on valmennettu korkeakoulujen henkilöstöä ja johtoa, kehitetty koulutusta yhteistyössä alumnien kanssa ja tietysti tuettu alumniyhteisöjen rakentumista ja toimintaa. Oamk on osallistunut hankkeeseen kahdessa osaprojektissa.

”Alusta”-osaprojektissa on kehitetty verkkoyhteisö, jonka avulla alumnien ja korkeakouluyhteisöjen välinen vuorovaikutus vapautuu ajan ja paikan kahleista. Alumni.fi -verkkoyhteisö on lanseerausta vaille valmis ja odotukset ovat korkealla. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että yhteisöstä tulee lopulta juuri sellainen minkälaisen käyttäjät haluavat sen olevan.

Toisessa Oamkin osaprojektissa, ”palveluiden tuotteistaminen”, on nimensä mukaisesti etsitty keinoja kehittää korkeakoulujen työelämäpalveluja. Osaprojektissa on kehitetty neljä palvelukonseptia, joita voidaan periaatteessa soveltaa missä tahansa korkeakoulussa, millä tahansa koulutusalalla. Konsepteissa tuskin on mitään erityisen mullistavaa, mutta me osaprojektissa toimineet ajattelemme, että tämän osaprojektin erityispiirre on sen ehdoton alumnilähtöisyys. Oamkin alumnien vuoden 2010 hallitus aloitti kehittämisyhteistyön hankehenkilöstön kanssa syksyllä 2010 ja vuoden 2011 hallitus jatkoi urakointia. Arviointia, ideointia, innovointia – kolmen workshop-illan muodossa.

Oamkin alumnien panos on huomattu. Stepit-hankkeen päätösseminaari pidetään Oulussa 28.3. Vielä ehtii mukaan kuulemaan lisää hankkeen tuloksista – ilmoittaudu heti: centria.fi/stepit.

Hanke päättyy, alumnitoiminta jatkuu. Ainakin Oamkin alumnien aktiivinen iskujoukko on nyt näyttönsä antanut – alumnit ovat sekä kykeneviä että halukkaita osallistumaan ammattikorkeakoulumme kehittämiseen. Paitsi Stepit-hankkeeseen osallistuminen, myös yhdistyksen uudistetut toimintalinjat ovat vahvoja tahdonilmauksia. Seuraavaksi on korkeakouluyhteisön vuoro toimia. Alumnitoiminnan aseman määrittely, erilaisten toimintamuotojen kehittäminen (Stepit-hankkeen tuotoksista saattaisi olla apua) sekä monipuoliset vuorovaikutuskanavat olisivat hyviä kulmakiviä. Oamkilla ei ole varaa olla hyödyntämättä alumnivoimavaraa.

Henkilökohtaisesti on ollut ilo siirtyä hankeyhteistyön kautta kiinteämmäksi osaksi alumniyhteisöämme. Nyt kun toinen vuosi yhdistyksen hallituksessa on käynnistynyt, voin todeta, että alumnien kanssa toimiminen on avartavaa, innostavaa ja ihan muutenkin mukavaa. Oamkin henkilökunta on tervetullut yhdistyksen jäsenistöön ja olkoon oma esimerkkini innostamassa henkilökunnan edustajia osallistumaan myös hallitustyöskentelyyn. Alumnit ovat monesta näkökulmasta korkeakoulun keskeisimpiä työelämäkumppaneita.

Sami Niemelä
Hallituksen jäsen,
Oamkin yliopettaja

Alumnivuosi 2012

Ilta hämärtyi, kun vuoden ensimmäinen alumnipalaveri kokoontuu Liiketalouden yksikköön tammikuussa pakkasen paukkuessa pihalla. Alumnivuosi 2012 oli aluillaan ja marraskuussa valittu uusi hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa yhteen. Meitä on hallituksessa yhteensä kahdeksan eri aloilta valmistunutta alumnia. Olemme siis kaikki Oamkin entisiä opiskelijoita, jotka haluavat kertoa omaa tarinaansa nykyisille opiskelijoille sekä välittää ajankohtaista tietoa elävästä työelämästä sekä opiskelijoille että ammattikorkeakoulun tarpeisiin.

Keitä me sitten olemme? Lyhyt esittely hallituslaisista lienee paikallaan. Puheenjohtajan paikalla jatkaa allekirjoittanut, Sanna Savolainen, Liiketaloudelta kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmasta 2003 valmistunut tradenomi. Varapuheenjohtajan pestissä ja Tekniikan yksikön yhteyshenkilönä toimii Janne Kalinainen, kone- ja tuotantotekniikan insinööri vuosimallia 2005. Tekniikan yksikköä edustaa myös keväällä 2011 tietotekniikan insinööriksi valmistunut Esa Rauman. Kuvallisen viestinnän puolelta 2010 valmistunut Outi Rahkola toimii Kulttuurialan yksikön yhteyshenkilönä. Sosiaali- ja terveyspuolen edustajana ja yksikön yhteyshenkilönä toimii 2009 valmistunut sosionomi Hanna Junkkari. Luonnonvara-alaa edustaa ja samalla myös yksikön yhteyshenkilönä toimii vuonna 2009 valmistunut hortonomi Anne-Mari Kemppainen. Liiketalouden yksikön yhteyshenkilönä toimii Juha Ahola, 2010 Raahen kampukselta valmistunut tietojenkäsittelyn tradenomi. Unohtamatta tietenkään Oamkin edustajaa, Liiketalouden yksikön osastonjohtaja Sami Niemelää. Jokainen meistä toimii yhdistyksessä oman päivätyönsä ohella. Siksi myös ne kokoukset ja muut tapahtumat järjestetään yleensä iltaisin. :) Hallituslaisten tarkemmat esittelyt löytyvät nettisivuiltamme.

Mitä me sitten ajattelimme tänä vuonna tehdä? Järjestämme Alumnien tarinat -tilaisuuksia opiskelijoille eri yksiköissä, joissa kerromme tositarinoita omilta opiskeluvuosiltamme ja siitä, mitä sitten tapahtui... Meitä voi bongata myös muissa Oamkin tilaisuuksissa esimerkiksi puhujina. Kehitämme jatkuvasti toimintaa opiskelijoiden ja alumnien kesken. OSAKO:n järjestämässä WappuRallyssä meidät nähtänee tänäkin vuonna. Perinteiset Kesän korkkajaiset ovat suunnitteilla huhtikuulle. Vuoden alumni 2012 -arvonimen saaja paljastetaan syksyllä. Loppuvuodesta järjestetään myös vuosijuhla, jossa valitaan tulevan vuoden hallitus. Jos sinulla on mielessä jotain muuta mukavaa, mitä tänä vuonna voisimme toteuttaa, niin otamme ilomielin ehdotuksia vastaan!

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää tai tulemaan mukaan toimintaan? Emme ole mikään mystinen salaseura, vaan yhdistys, joiden jäseniä yhdistää yhteinen koulutustausta: Oamk. Hallituksen kokoukset ovat julkisia ja kaikille avoimia ja yleensä keskustelu kumpuilee siellä rennosti kaikessa mahdollisessa maan ja taivaan välillä samalla kun edistämme yhdistyksen toimintaa. Kokouksista tiedotetaan alumnien nettisivuilla ajankohtaista-osuudessa sekä Facebookissa (Oamk alumnit). Jos siis opiskelet/opiskelit/työskentelet Oamkissa ja haluat löytää mukavaa seuraa meistä muista valmistuneista - tervetuloa mukaan!

Nettisivuiltamme löydät lisää tietoa yhdistyksestä ja mietteitämme voit lukea myös tästä blogista, jota päivittelemme säännöllisen epäsäännöllisesti...

 

Mielenkiintoista alumnivuotta ja niitä lämpimiä kevätpäiviä odotellen,

Sanna Savolainen

hallituksen puheenjohtaja

Vuoden alumnin ensikuulumiset

Pari viikkoa sitten pidetyssä Vuoden alumnin julkistamistilaisuudessa Oamkin Vuoden alumniksi 2011 valittiin sosionomi (YAMK) Teemu Vähä.

Teemu on valinnastaan erittäin yllättynyt ja iloinen. Hän pitää valintaansa kunnianosoituksena myös alumniyhdistykselle, ja kertoo alumnitoiminnan antaneen hänelle paljon. Se on ollut väylä pitää yhteyttä vanhaan opinahjoon sekä osallistua koulutuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden tukemiseen. Hänen mielestään on ollut upeaa tutustua muihin alumneihin ja vaikuttaa yhdistystoiminnalla ajankohtaisiin koulutusta ja työelämää linkittäviin prosesseihin.

Teemu on valmistunut sosionomiksi Oamkista vuonna 2000 ja suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta keväällä 2011. Hän on toiminut johtavana nuorisotyöntekijänä Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa jo useita vuosia. Teemun mielestä sekä perus- että ylempi amk -tutkinto ovat antaneet hänelle paljon ja luoneet perustan osaamiselle ja ammattitaidolle, jotka ovat mahdollistaneet toimimisen mielekkäissä työtehtävissä ja antaneet eväitä kehittyä työntekijänä ja kehittää omaa työtä.

Vuosi 2012 tulee olemaan alumnitoiminnassa merkittävä, sillä taloudellisesti tiukkenevat ajat pakottavat alumnit olemaan entistä enemmän esillä ja tekemään arvokasta työtä yhä tunnetummaksi. Vain siten alumnit voivat tulevaisuudessakin olla mukana kehittämässä amk-koulutusta ja toimia yhtenä keskeisenä linkkinä opiskelijoiden ja työelämän välillä. Teemu odottaa tulevalta vuodelta paljon tilaisuuksia, joissa hän pääsee omalta osaltaan hoitamaan tätä tehtävää.

Vielä kerran paljon onnea Teemulle - uudelle Oamkin alumnitoiminnan keulakuvalle!

Inka Marjoma, alumnikoordinaattori